What's new

In the face of recent discussions and negotiations centred around the teachers’ strike, conducted among others amongst social partners whose representatives sit on the Social Dialogue Council, the Union of Entrepreneurs and Employers reminds the public opinion of its publication under the title “School for life. Who will pay for our pensions?”. Since the Union perceives the education system as one of the key elements of the future of the state and the economy, we prepared a comprehensive program of reforms aimed at bringing pupils and parents back to their central role in the system.

Poland urgently needs an Energy Doctrine

The current state of affairs as well as the prospects for development of the Polish energy sector is our biggest problem in the context of the competitiveness of our entire economy. Failure to address issues and lack of strategic thinking dangerously bring us closer to a systemic recession and decline in the standard of living. Poland urgently needs an energy doctrine that takes into account the processes taking place globally, not just politicians’ wishful thinking. This is the conclusion of the latest report by the Union of Entrepreneurs and Employers “Assumptions for the Energy Development Strategy in Poland”.

High non-wage labour costs, high taxes, and excessive bureaucratic obligations – according to entrepreneurs these are the biggest barriers to running business in Poland

High non-wage labour costs, high taxes, and excessive bureaucratic obligations – these are the obstacles considered most harmful for running a company in Poland. These are the conclusions from a survey conducted by Maison & Partners on behalf of the Union of Entrepreneurs and Employers.

Most opponents of the trade ban… in small towns and among people who work… in trade

The Maison&Partners research house carried out yet another wave of the survey commissioned by the Union of Entrepreneurs and Employers concerning the attitudes of the Polish people towards the Sunday trade ban. The general conclusions from this wave’s results remain the same as those based on previous editions of the study. Restrictions have the highest number of opponents among residents of small towns, as well as among people working presently or in the past in the trade sector.
Page 1 of 22

ZPP

If you want to receive weekly information from Brussels
Click here

Become a ZPP Member!

Join us!

By giving your email address, you grant permission to the ZPP to send you information

Legal Bulletin

Rząd upraszcza upadłość konsumencką

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza...

Sejm ekspresowo uchwalił poważną nowelizację kodeksu karnego

Sejm potrzebował niespełna dwóch dni by uchwalić nowelizację kodeksu karnego. W zeszłym tygodniu przyjął ją rząd. Zaostrza kary więzienia. Debata publiczna skoncentrowana była na problemach z karami za przestępstwa na tle seksualnym...

Nowelizacja znosząca prawo do odwołań od decyzji KRS podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego...

Podpisana ustawa obniżająca podatki dla KGHM

Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to zmiany zapisane w nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która podpisał prezydent...

5% stawkę VAT w gastronomii potwierdza WSA we Wrocławiu – to wyrok pozytywny nie tylko dla branży

WSA we Wrocławiu uznał, że wykładani kwestionującej możliwość stosowania 5% stawki VAT w uproszczonych schematach gastronomicznych – nie można pogodzić z prounijną wykładnią krajowych regulacji. 

Należyta staranność w branży paliwowej – istotny wyrok NSA

NSA w wyroku z 14 maja 2019 r. podkreślił, że brak dochowania należytej staranności musi być przekonująco udowodniony przez organy, a materiał dowodowy w sprawie należy oceniać w całości i we wzajemnym powiązaniu. W konsekwencji Sąd potwierdził wcześniejszy szczegółowy wyrok WSA w Warszawie, korzystny dla podatnika i oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. 

MF opublikowało projekt ustawy o obowiązkowym split payment!

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT z 14 maja 2019 r., wprowadzający obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment) dla określonych rodzajów towarów i usług.

Powrót podatku od handlu – uznanie go niedozwoloną pomocą publiczną nieważne po wyroku Sądu UE

Po krótkim okresie zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej polski rząd ponownie zainteresuje się przychodami branży retail. Wszystko za sprawą wyroku Sądu UE, który dopatrzył się istotnych błędów w decyzji stwierdzającej naruszenie unijnych zasad pomocy publicznej w konstrukcji polskiej daniny. Tym samym MF będzie mogło wznowić pobieranie podatku od 1 stycznia 2020 r. 

Turystyka na start

Prowadzisz przedsiębiorstwo związane z turystyką, sportem i rekreacją ? Możesz otrzymać dofinansowanie na rozwój turystyki wodnej, aktywności sportowej (w tym turystyki rowerowej) oraz aktywności promującej pokazującej piękno i kulturę województwa zachodniopomorskiego.

Stalowe szranki

Rozpoczął się nabór do programu sektorowego INNOSTAL, skierowanego do przedsiębiorców w sektorze stalowym. Wnioski można składać do 18 sierpnia.

Opłacalność inwestycji we wzornictwo

Czy ma sens wzornictwo w biznesie ? Czy może ono mieć wpływ na rozwój przedsiębiorstwa ? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą podczas konferencji praktycy wzornictwa przemysłowego.

Rusza kolejny cykl konferencji, poznaj ułatwienia dla Twojej firmy

W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o sukcesji i wiele innych zmian dla firm, które w ostatnim czasie weszły w życie...

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce...

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze

Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok...

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej

W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy...

Płace wzrosły w tej dekadzie o ponad 30 proc.

Pracownik, który dostawał podwyżki zgodnie ze tendencjami rynkowymi, zarabiał nominalnie o ponad 31 proc. więcej pod koniec zeszłego roku niż na początku dekady. Tyle bowiem wyniosły przeciętne podwyżki w latach 2011 – 2018...

Events

Brak wydarzeń

Loading… Loading…

Media

Zmiany w podatkach i składkach. Rząd wypycha pracowników na samozatrudnienie

– Zniesienie limitu składek na ZUS to kompletny absurd – uważa Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Spowoduje, że jeszcze bardziej zwiększą się różnice między opodatkowaniem dochodów z pracy tzw. etatowej i dochodów z pracy z własnej działalności. A to oznacza, że rząd wypycha pracowników na samozatrudnienie – ostrzega.

Premier zapowiada zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS. Eksperci widzą w tym głównie cel wyborczy

Przeciwnikiem zniesienia limitu składek jest Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zauważa, że deklaracja premiera jest sprzeczna z deklaracjami rządu, że chce ściągać z zagranicy profesjonalistów. Dodaje, że “zamiast naprawiać system podatkowy, Ministerstwo Finansów zajmuje się poszukiwaniem tytułów płatniczych na przedsiębiorców i obywateli, by mieć pieniądze na realizację programów socjalnych”.

Czy 1 maja pracownicy mają powody do świętowania?

– Sytuacja pracownika na polskim rynku pracy znacznie się poprawia – uważa z kolei Piotr Palutkiewicz, dyrektor ds. programów i projektów ZPP. – Jak spojrzymy na wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki bezrobocia, średniego wynagrodzenia, to wszystkie przemawiają na korzyść pracownika. Tak samo etos i kultura pracy w polskim społeczeństwie ulega zmianie. Polski rynek pracy nie wygląda źle, […]

Video