What's new

In the face of recent discussions and negotiations centred around the teachers’ strike, conducted among others amongst social partners whose representatives sit on the Social Dialogue Council, the Union of Entrepreneurs and Employers reminds the public opinion of its publication under the title “School for life. Who will pay for our pensions?”. Since the Union perceives the education system as one of the key elements of the future of the state and the economy, we prepared a comprehensive program of reforms aimed at bringing pupils and parents back to their central role in the system.

Poland urgently needs an Energy Doctrine

The current state of affairs as well as the prospects for development of the Polish energy sector is our biggest problem in the context of the competitiveness of our entire economy. Failure to address issues and lack of strategic thinking dangerously bring us closer to a systemic recession and decline in the standard of living. Poland urgently needs an energy doctrine that takes into account the processes taking place globally, not just politicians’ wishful thinking. This is the conclusion of the latest report by the Union of Entrepreneurs and Employers “Assumptions for the Energy Development Strategy in Poland”.

High non-wage labour costs, high taxes, and excessive bureaucratic obligations – according to entrepreneurs these are the biggest barriers to running business in Poland

High non-wage labour costs, high taxes, and excessive bureaucratic obligations – these are the obstacles considered most harmful for running a company in Poland. These are the conclusions from a survey conducted by Maison & Partners on behalf of the Union of Entrepreneurs and Employers.

Most opponents of the trade ban… in small towns and among people who work… in trade

The Maison&Partners research house carried out yet another wave of the survey commissioned by the Union of Entrepreneurs and Employers concerning the attitudes of the Polish people towards the Sunday trade ban. The general conclusions from this wave’s results remain the same as those based on previous editions of the study. Restrictions have the highest number of opponents among residents of small towns, as well as among people working presently or in the past in the trade sector.
Page 1 of 22

ZPP

If you want to receive weekly information from Brussels
Click here

Become a ZPP Member!

Join us!

By giving your email address, you grant permission to the ZPP to send you information

Legal Bulletin

Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Będzie m.in. więcej czasu na złożenie wyjaśnień do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami...

Więcej mobilnych stacji kontroli na drogach

Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła przeprowadzać szczegółowe kontrole techniczne w mobilnych stacjach kontroli drogowej. Rząd przyjął projekt w tej sprawie, który przewiduje m.in. obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej...

Rząd za uproszczeniem zleceń na wyroby medyczne

 Zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, czyli np. na pieluchomajtki, mają być wystawiane na 12 miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie - takie zmiany zakłada projekt nowelizacji o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

PPK: wyłom w limicie 30 – krotności składki emerytalnej

Rząd zaproponował by składki do Pracowniczych Programów Kapitałowych opłacane były od całości wynagrodzenia bez względu na to jak jest ono wysokie. Oznacza to zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek przy tym typie oszczędzania emerytalnego...

Ekonomiczna natura VAT – czy na pewno to tylko slogan?

Co mają wspólnego odszkodowania, karty paliwowe i leasing zwrotny z perspektywy VAT? To jedne z kilku obszarów, w których sądy (polskie i TSUE) zaczęły posiłkować się „ekonomicznym sensem VAT”, by rozstrzygnąć o ich opodatkowaniu. A to z kolei – w założeniu – powinno być jednolite w całej UE...

TSUE surowy: prewspółczynnik VAT obowiązuje od zawsze

Wprowadzając do ustawy o VAT przepisy o prewspółczynniku polski ustawodawca stał na stanowisku, że są one doprecyzowaniem obowiązujących zasad odliczenia VAT, a nie nowym ograniczeniem. Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał mu dzisiaj rację...

TSUE wyjaśnił budowlańcom kiedy wykonali usługi

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dziś długo wyczekiwany przez branżę budowlaną wyrok ws. C‑224/18 Budimex. Dotychczasowa praktyka polskich sądów i organów dotycząca VAT okazała się zbyt restrykcyjna. Nie wszystkie wątpliwości zostały jednak wyjaśnione...

Klauzula standstill przeważyła nad zasadą neutralności VAT

TSUE orzekł, że brak prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabytych usług hotelowych i gastronomicznych, nawet w razie ich refakturowania, nie narusza przepisów unijnych. Przy okazji TSUE potwierdził jednak, że Polska w sposób nieuprawniony ograniczyła prawo do odliczenia VAT podmiotom z branży turystycznej...

Rusza kolejny cykl konferencji, poznaj ułatwienia dla Twojej firmy

W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o sukcesji i wiele innych zmian dla firm, które w ostatnim czasie weszły w życie...

Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z drugą edycją cyklu konferencji dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”...

Akademia BioMed

To nowa inicjatywa edukacyjna organizowana przez Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Ambasadą Brytyjską. Nabór uczestników trwa do 26 maja 2019 r!

Design dla przedsiębiorców

Twoja firma pracuje nad nowym, innowacyjnym produktem lub usługą przeznaczoną dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi?

Firmy wciąż szukają pracowników

W kwietniu  liczby wakatów zwiększyła się w większości województw za wyjątkiem woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz opolskiego. W relacji do miesiąca ubiegłego, oferty najszybciej napływały w woj. podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim...

Pracownicy zwracają uwagę na płace ale też na możliwość rozwoju

Pracownicy coraz częściej oceniają firmę i pracodawcę przez pryzmat stabilności zatrudnienie, przyjaznej atmosfery w pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Młodzi częściej niż starsi zwracają uwagę na elastyczność pracy i dostępność szkoleń. Dla starszych liczy się stabilność zatrudnienie...

Projekt ZPP o reformie edukacji  w RDS

Rada Dialogu Społecznego na ostatnim plenarnym posiedzeniu nie dyskutowała nad projektem reformy systemu edukacji, którzy przedstawił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców...

Praca zdalna nie jest popularna w Polsce

W ponad połowie krajów Unii Europejskiej 20 proc. pracowników pracuje zdalnie przynajmniej od czasu do czasu. W Polsce praca zdalna wciąż jest mniej popularna niż w całej Wspólnocie...

Events

Brak wydarzeń

Loading… Loading…

Media

Video