What's new

ZPP opened its Branch Office in Brussels on 26 September 2017. Finally, Polish companies of the SME sector can directly monitor their situation in the EU and defend our interests. Polish entrepreneurs face very difficult…

ZPP

If you want to receive weekly information from Brussels
Click here

Become a ZPP Member!

Join us!

By giving your email address, you grant permission to the ZPP to send you information

Legal Bulletin

Brak przedawnienia dla skarbówki – propozycja Sejmu

Ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań przygotowawczych, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa [...]

Sejm poparł część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej

Ustawa przewiduje m. in. obowiązek zamontowania do 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu. Przewiduje oszczędności energii finalnej na poziomie nie mniejszym niż 5,58 mln ton [...]

Sejm uchwalił prawo mające chronić nabywców mieszkań

Powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. W ustawie, która przyjął Sejm, [...]

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości. To między innymi e-licytacje komornicze i rozprawy zdalne Ustawa [...]

Zagranicznego dochodu (przychodu) nie uwzględnia się przy kalkulacji zaliczek na CIT

Przepisy ustawy o CIT, regulujące obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, nie wskazują wprost czy zaliczki należy uiszczać również od dochodów (przychodów) uzyskiwanych w [...]

TSUE: Dodatkowa sankcja VAT nie w pełni zgodna z unijną Dyrektywą

Wyrokiem z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19 (Grupa Warzywna) TSUE, po raz kolejny w tym roku, stwierdził niezgodność przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług z [...]

Już pewne. Dłuższe terminy w cenach transferowych również w tym roku!

8 kwietnia br. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) w wyniku czego, jak już wcześniej sygnalizowaliśmy w jednym z [...]

Nabycie i zużycie wyrobów akcyzowych przez przedsiębiorstwa produkcyjne – najczęstsze ryzyka i bieżące problemy

Prowadzenie działalności produkcyjnej w praktyce bardzo często wiąże się z konieczności zaopatrzenia przedsiębiorstwa w różnego rodzaju preparaty i substancje, które podlegają [...]

Najnowsze wydanie eFEktów!

Pandemia to czas, który pokazuje jak ważne jest pomaganie. Wpływ Funduszy Europejskich widoczny jest na każdym kroku. To działania, z których codziennie korzystamy. Przykłady? [...]

Szybka ścieżka dla przedsiębiorców

Jesteś zainteresowany działaniami w obszarze B+R? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. Ruszył nabór wniosków w konkursie Szybka Ścieżka (POIR). Możesz otrzymać w nim dotacje na [...]

Pożyczka płynnościowa dla MŚP

Twoja firma zmaga się z problemami finansowymi na skutek pandemii koronawirusa? Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój. Są one [...]

Produkt Polski. Rynek zagraniczny

Jesteś przedsiębiorcą z rejonu Polski Wschodniej i planujesz wprowadzenie swojego produktu lub usługi na rynek zagraniczny? Fundusze Unii Europejskiej wspierają Ciebie w działaniach. [...]

Budowanie odporności kryzysowej

Rok 2020 był dla całego świata rokiem przełomowym, który znajdzie odbicie na kartach historii. Gospodarki państw całego świata zostały poddane sprawdzianowi, który trwa nadal i nie [...]

Budowanie odporności kryzysowej

Rok 2020 był dla całego świata rokiem przełomowym, który znajdzie odbicie na kartach historii. Gospodarki państw całego świata zostały poddane sprawdzianowi, który trwa nadal i nie [...]

Deficyt sektora finansów publicznych to ponad 161,5 mld zł w 2020r.

Ponad 161,5 mld zł wyniósł w zeszłym roku nominalny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych. To dziesięć razy więcej niż rok wcześniej. GUS podał informację na temat [...]

Deficyt sektora finansów publicznych to ponad 161,5 mld zł w 2020r.

Ponad 161,5 mld zł wyniósł w zeszłym roku nominalny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych. To dziesięć razy więcej niż rok wcześniej. GUS podał informację na temat [...]

Events

Brak wydarzeń

Loading… Loading…

Media

Video

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id ZPPnetpl belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.