ZPP Council

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Prezes Wielkopolskiej Izby Gospodarczej

Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Małopolska

Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź

Prezes Zarządu Związku Firm Public Relations

Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Łódź

Prezes Dolnośląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Przewodniczący Izby Branży Komunalnej

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

Prezes Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Prezes Związku Krajowych Producentów Leków

Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Prezes Legnickiego Klubu Biznesu

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego

Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego

Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Prezes Związku Pracodawców HoReCa

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Executive Committee of the ZPP Council

Cezary Kaźmierczak

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Witold Lelental

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Marcin Nowacki

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Tomasz Kaczmarek

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Jakub Bińkowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Elżbieta Socha

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Urban Kielichowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Łódź

Justyna Kaźmierczak

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET

Adam Drozdowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Łódź

Krzysztof Kopeć

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Robert Lewandowski

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Grzegorz Rychwalski

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Diana Sinkiewicz

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Katarzyna Dubno

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Aneta Janik-Barciś

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa

Barbara Misiewicz-Jagielak

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Mariola Wieczorek

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa

Andrzej Tabaczyński

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Małgorzata Stanior

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa

Mirosław Kościuk

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Marek Traczyk

Warszawska Izba Gospodarcza

Radosław Klinowski

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Karol Dobrowolski

Warszawska Izba Gospodarcza

Agnieszka Bacińska

Związek Firm Public Relations

Ada Kostrz – Kostecka

Warszawska Izba Gospodarcza

Katarzyna Życińska

Związek Firm Public Relations

Bogusław Zalewski

Warszawska Izba Gospodarcza

Anna Simon

Związek Firm Public Relations

Katarzyna Kaczmarska

Warszawska Izba Gospodarcza

Jerzy Romański

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców

Tadeusz Konaszuk

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Wojciech Pawlikowski

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców

Janusz Kawka

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Tomasz Szypuła

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców

Robert Wojdakowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Krzysztof Mamiński

Związek Pracodawców Kolejowych

Krzysztof Łajtar

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Marek Chraniuk

Związek Pracodawców Kolejowych

Marek Goździołko

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Artur Martyniuk

Związek Pracodawców Kolejowych

Leszek Kędzierawski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

Radosław Celiński

Związek Pracodawców Kolejowych

Ireneusz Połeć

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

Marek Olkiewicz

Związek Pracodawców Kolejowych

Marcin Materna

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Jacek Silski

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Piotr Cieluchowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Wojciech Sosiński

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Andrzej Romańczuk Fiedorowicz

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Jacek Kosiorek

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Paweł Bochen

Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Paweł Łuczak

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Marcin Sawicz

Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Simon Amor

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Krzysztof Palikowski

Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Mieszko Musiał

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Sławomir Nowak

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Małopolska

Igor Tikhonov

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Bartosz Dudek

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Małopolska

Bartłomiej Morzycki

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Zbigniew Kaczor

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Małgorzata Skonieczna

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Włodzimierz Sendrowicz

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Andrzej Gantner

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Waldemar Ślebioda

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Jacek Czarnecki

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Patrycja Ratajszczak-Kaczmarek

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Małgorzata Szleszyńska

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Jan Nowak

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Ewa Gayny

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Eugeniusz Florek

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Dorota Liszka

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Edjzeck Smulder

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Katarzyna Borucka

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Bogdan Schulz

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Małgorzata Wadzińska

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Andrzej Frąckowiak

Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Elżbieta Kwestarz

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Piotr Huzar

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Ewa Drozd

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Janusz Jasiński

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Urszula Nadrzycka

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Maria Mrówczyńska

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Iwona Poniatowska Banaszek

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Ryszard Gongor

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Monika Chmielewska

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Przemysław Karwowski

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Anna Oborska

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Jarosław Nieradka

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Tomasz Zieleźny

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Andrzej Kail

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Beata Staszków

Związek Pracodawców Polska Miedź

Adam Agacki

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Paweł Ernst

Związek Pracodawców Polska Miedź

Wiesław Ocytko

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Piotr Karwan

Związek Pracodawców Polska Miedź

Tomasz Sobiechowski

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Andrzej Bogdanowicz

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Andrzej Roczniak

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Adam Łobaza

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Bogumiła Gramza

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Piotr Prudzyński

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Paweł Dąbrowski

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Piotr Litwiński

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Jarosław Wendorff

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Michał Kanownik

Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE)

Grzegorz Wszelaczyński

Legnicki Klub Biznesu

Włodzimierz Ossowski

Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE)

Jerzy Nowakowski

Legnicki Klub Biznesu

Jacek Łęgiewicz

Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE)

Adam Zientek

Legnicki Klub Biznesu

Andrzej Reclik

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Bartosz Stasch

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan (WZP Lewiatan)

Janusz Miłuch

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Wiesław Łubiński

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur

Xavier Guesnu

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Grzegorz Paciulan

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur

Włodzimierz Chołuj

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Karol Wasilewski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego

Krzysztof Kieres

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Marek Olszewski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego

 

Dariusz Gawlak

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Jarosław Tunkiel

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Krzysztof Kieres

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Krzysztof Soszyński

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Robert Antczak

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Mariusz Dankowski

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Paweł Piórkowski

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Adam Kapek

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Rogier Klop

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Witold Piestrzeniewicz

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Frederic Lustig

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Sławomir Rudowicz

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Tomasz Kulesza

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Monika Byśkiniewicz

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Edyta Apelska

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Arkadiusz Fiuk

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Sławomir Szumski

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Monika Byśkiniewicz

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Dominik Marczyk

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Dariusz Matlak

Polska Izba Gospodarki Odpadami

 

Iwo Nagórny

Polska Izba Gospodarki Odpadami

 

Marcin Piskorski

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET