Pliki do pobrania

Memoranda ZPP

PDF
20.08.2020 Nowe podatki proponowane przez Unię Europejską zagrażają rozwojowi Polski. Memorandum ZPP ws. konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej
20-08-2020
419.32 KB
PDF
17.07.2019 Memorandum Przedstawicielstwa ZPP w Brukseli: Nowe władze Unii Europejskiej – zagrożenia i szanse dla polskiej gospodarki
17-07-2019
417.46 KB
PDF
13.02.2019 Memorandum ZPP ws. ruchu granicznego z Białorusią i Królewcem
13-02-2019
586.78 KB
PDF
4.12.2018 Memorandum ZPP: Zakaz handlu w niedziele
04-12-2018
586.32 KB
PDF
6.11.2018 Memorandum ZPP: Realizacja czarnego scenariusza – czy Polska straci pracowników z Ukrainy na Rzecz Niemiec?
06-11-2018
668.67 KB
PDF
22.05.2018 Memorandum ZPP ws. utrudnień związanych z uzyskiwaniem zwrotu nadpłaty podatku VAT
22-05-2018
572.69 KB
PDF
17.05.2018 Memorandum ZPP ws. nadużywania regulacji dot. zamówień in-house
17-05-2018
593.33 KB
PDF
7.06.2017 Memorandum ZPP ws. sprzedaży przez rolników żywności pochodzącej z ich gospodarstw i banderol na wyrobach winiarskich
07-06-2017
430.85 KB
PDF
03.04.2017 Memorandum ZPP w sprawie zniesienia barier rozwoju branży winiarskiej w Polsce
03-04-2017
331.97 KB
Zobacz więcej

Stanowiska

PDF
27.10.2020 Stanowisko ZPP ws. przedstawionego projektu tarczy dla branż
27-10-2020
226.65 KB
PDF
17.10.2020 ZPP apeluje do rządu o rezygnację z pełzającego lockdownu
17-10-2020
247.53 KB
PDF
08.10.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – prawo zamówień publicznych z 7 września 2020 roku
08-10-2020
220.95 KB
PDF
07.10.2020 Apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w związku z obecną sytuacją epidemiczną
07-10-2020
180.96 KB
PDF
29.09.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy rozszerzającego dostęp do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i obejmującego spółki komandytowe podatkiem CIT
29-09-2020
187.76 KB
PDF
22.09.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o wyrobach winiarskich
22-09-2020
199.95 KB
PDF
21.09.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu budżetu państwa na rok 2021
21-09-2020
214.24 KB
PDF
04.09.2020 Stanowisko ZPP ws. SLIM VAT tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe
04-09-2020
177.40 KB
PDF
31.08.2020 Stanowisko ZPP ustawa efektywność energetyczna
31-08-2020
176.22 KB
PDF
26.08.2020 Stanowisko ZPP w sprawie programu polskiej energetyki jądrowej
26-08-2020
185.17 KB
PDF
24.08.2020 Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy wprowadzającego tzw. estoński CIT
24-08-2020
198.96 KB
PDF
12.08.2020 Stanowisko ZPP w sprawie waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.
12-08-2020
175.61 KB
PDF
10.08.2020 Stanowisko ZPP ws. sytuacji firm transportowych
10-08-2020
197.07 KB
PDF
4.08.2020 Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
04-08-2020
230.08 KB
PDF
29.07.2020 Stanowisko ZPP ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2021 rok
29-07-2020
189.93 KB
PDF
27.07.2020 Stanowisko ZPP ws. sprawiedliwej płacy minimalnej
27-07-2020
187.19 KB
PDF
17.07.2020 Stanowisko ZPP ws. przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Funduszu Medycznym
17-07-2020
183.46 KB
PDF
03.07.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo
03-07-2020
573.58 KB
PDF
03.07.2020 Stanowisko ZPP ws. poselskiego projektu – gospodarka opakowaniami
03-07-2020
572.37 KB
PDF
17.06.2020 Stanowisko ZPP ws. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
17-06-2020
176.13 KB
PDF
27.05.2020 Stanowisko ZPP ws. tarczy 4.0
27-05-2020
237.31 KB
PDF
15.05.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 14 maja 2020 r. oraz aktualnych Wytycznych dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
15-05-2020
49.48 KB
PDF
13.05.2020 Stanowisko ZPP ws. propozycji „Wytycznych dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”
13-05-2020
49.94 KB
PDF
12.05.2020 Stanowisko ZPP ws. “Nowej Strategii Przemysłowej dla UE”
12-05-2020
51.03 KB
PDF
12.05.2020 Apel o prawdziwe „odmrożenie” sektora gastronomicznego
12-05-2020
60.36 KB
PDF
1.05.2020 Stanowisko ZPP do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
01-05-2020
48.50 KB
PDF
30.04.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw
30-04-2020
51.74 KB
PDF
29.04.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2
29-04-2020
51.70 KB
PDF
27.04.2020 Stanowisko ZPP ws. “Tarczy 3.0”
27-04-2020
45.78 KB
PDF
17.04.2020 Stanowisko ZPP ws. odmrażania gospodarki
17-04-2020
45.49 KB
PDF
08.04.2020 Stanowisko ZPP ws. “tarczy finansowej dla firm”
08-04-2020
35.54 KB
PDF
07.04.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2
07-04-2020
52.50 KB
PDF
03.04.2020 Stanowisko ZPP – tarcza antykryzysowa, druga fala
03-04-2020
61.29 KB
PDF
30.03.2020 Stanowisko ZPP ws. przywrócenia możliwości inwestowania w lądową energetykę wiatrową
30-03-2020
57.74 KB
PDF
27.03.2020 Stanowisko ZPP ws. najnowszej wersji „tarczy antykryzysowej”
27-03-2020
67.06 KB
PDF
25.03.2020 Stanowisko ZPP ws. “tarczy antywirusowej”
25-03-2020
114.40 KB
PDF
25.03.2020 Apel Zarządu ZPP ws. narzędzi wspierających płynność firmy
25-03-2020
204.96 KB
PDF
23.03.2020 Stanowisko ZPP ws. „tarczy antykryzysowej”
23-03-2020
578.80 KB
PDF
18.03.2020 Stanowisko ZPP ws. pakietu osłonowego dla gospodarki w zw. z epidemią koronawirusa
18-03-2020
529.01 KB
PDF
03.03.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
03-03-2020
215.77 KB
PDF
23.01.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
23-01-2020
551.89 KB
PDF
14.01.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyrobów konsumentów
14-01-2020
874.85 KB
PDF
19.11.2019 Stanowisko ZPP ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
19-11-2019
300.22 KB
PDF
3.10.2019 List Prezesa ZPP do Prezydenta RP ws. próby nominowania A. Malinowskiego na przewodniczącego RDS
03-10-2019
746.48 KB
PDF
30.09.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z 16 października 2019 r.
30-09-2019
447.64 KB
PDF
25.09.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu budżetu państwa na 2020 rok
25-09-2019
210.94 KB
PDF
17.09.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. najważniejszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 19 września 2019 r.
17-09-2019
294.14 KB
PDF
11.09.2019 Stanowisko ZPP ws. zapowiedzi wprowadzenia proporcjonalności w składkach ZUS dla przedsiębiorców
11-09-2019
192.37 KB
PDF
10.09.2019 Stanowisko ZPP ws. zapowiedzi podwyżek płacy minimalnej
10-09-2019
215.17 KB
PDF
8.08.2019 Stanowisko ZPP ws. Projektu ustawy o zawodzie farmaceuty
08-08-2019
268.22 KB
PDF
27.06.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
27-06-2019
190.05 KB
PDF
24.05.2019 Stanowisko ZPP ws. Wieloletniego Planu Finansowego
24-05-2019
347.65 KB
PDF
23.05.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
23-05-2019
211.26 KB
PDF
18.04.2019 Stanowisko ZPP ws. likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych
18-04-2019
204.89 KB
PDF
17.04.2019 Stanowisko ZPP ws. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
17-04-2019
227.77 KB
PDF
9.04.2019 Stanowisko ZPP ws. strajku nauczycieli
09-04-2019
519.68 KB
PDF
1.04.2019 Stanowisko ZPP ws. zapowiedzi ograniczenia możliwości rozliczania się przedsiębiorców za pomocą podatku liniowego
01-04-2019
200.80 KB
PDF
25.03.2019 Stanowisko ZPP ws. strajku nauczycieli
25-03-2019
245.80 KB
PDF
18.03.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.
18-03-2019
211.34 KB
PDF
15.03.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
15-03-2019
245.18 KB
PDF
7.03.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy Prawo zamówień publicznych
07-03-2019
249.67 KB
PDF
23.01.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw z 21 grudnia 2018 roku
23-01-2019
515.93 KB
PDF
2.01.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
02-01-2019
329.35 KB
PDF
17.12.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – ordynacja podatkowa z 8 listopada 2018 r.
16-12-2018
680.92 KB
PDF
11.12.2018 Stanowisko ZPP ws. e-zwolnień
11-12-2018
509.26 KB
PDF
26.11.2018 Stanowisko ZPP ws. podatku od usług cyfrowych
26-11-2018
514.95 KB
PDF
23.11.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
23-11-2018
514.34 KB
PDF
18.10.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 października 2018 roku
18-10-2018
513.65 KB
PDF
12.10.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z dnia 14 września 2018 r.
12-10-2018
737.73 KB
PDF
10.10.2018 Stanowisko ZPP ws. rosnących cen energii
10-10-2018
514.05 KB
PDF
5.10.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
05-10-2018
524.07 KB
PDF
4.10.2018 Stanowisko ZPP ws. zwrotu nakładów na bioasekurację w gospodarstwach rolnych
04-10-2018
615.96 KB
PDF
7.09.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy Ordynacja podatkowa z 4 lipca 2018 r.
07-09-2018
1.62 MB
PDF
2.08.2018 Stanowisko ZPP ws. “Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi dla Miasta Krakowa na lata 2018-2022”
02-08-2018
728.24 KB
PDF
20.07.2018 ZPP przeciw likwidacji podatku liniowego w działalności gospodarczej
20-07-2018
585.66 KB
PDF
17.07.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o rynku pracy z 29 czerwca 2018 roku
17-07-2018
586.76 KB
PDF
5.07.2018 Stanowisko ZPP ws. przerwania kadencji I Prezes Sądu Najwyższego
05-07-2018
580.26 KB
PDF
29.06.2018 Stanowisko ZPP ws. ustaleń szczytu w Brukseli dot. relokacji imigrantów
29-06-2018
571.24 KB
PDF
29.06.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
29-06-2018
574.04 KB
PDF
15.06.2018 Stanowisko ZPP ws. propozycji zmian dot. leasingu samochodów osobowych
15-06-2018
584.06 KB
PDF
25.05.2018 Stanowisko ZPP ws. propozycji wprowadzenia opłaty emisyjnej
25-05-2018
572.19 KB
PDF
16.05.2018 Stanowisko ZPP ws. wprowadzenia III progu podatkowego i likwidacji podatku liniowego w działalności gospodarczej
16-05-2018
582.96 KB
PDF
09.05.2018 Stanowisko ZPP ws. dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych
09-05-2018
543.58 KB
PDF
07.05.2018 Stanowisko ZPP ws. praktycznego stosowania klauzuli pewności prawa
07-05-2018
677.59 KB
PDF
25.04.2018 Stanowisko ZPP w sprawie reformy regulacji dot. praw autorskich
25-04-2018
511.75 KB
PDF
18.04.2018 Stanowisko ZPP na temat polityki państwa w zakresie informowania o nowych produktach dostarczających nikotynę
18-04-2018
501.50 KB
PDF
16.04.2018 Stanowisko ZPP ws. “Piątki Morawieckiego”
16-04-2018
539.85 KB
PDF
11.04.2018 Stanowisko ZPP ws. finansowania szkolnictwa muzycznego
11-04-2018
518.71 KB
PDF
23.03.2018 Stanowisko ZPP w sprawie konsultacji decyzji deregulujących  usługi telefoniczne
23-03-2018
523.65 KB
PDF
16.03.2018 Stanowisko ZPP w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 13.11.2017 (UD302)
16-03-2018
542.47 KB
PDF
08.03.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 3 marca 2018 roku
08-03-2018
552.11 KB
PDF
28.02.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 22 stycznia 2018 r., tzw. “Konstytucji dla Nauki”
28-02-2018
304.55 KB
PDF
27.02.2018 Stanowisko ZPP ws. e-zwolnień
27-02-2018
308.25 KB
PDF
26.02.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
26-02-2018
544.04 KB
PDF
11.01.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
11-01-2018
529.38 KB
PDF
8.01.2018 Stanowisko ZPP ws. Unii Europejskiej
08-01-2018
625.77 KB
PDF
14.12.2017 Stanowisko ws. pracy cudzoziemców w Polsce
15-12-2017
384.61 KB
PDF
15.11.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
15-11-2017
525.14 KB
PDF
8.11.2017 Stanowisko ZPP ws. interpretacji podatkowych dotyczących wliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków na mieszkanie
08-11-2017
524.24 KB
PDF
9.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa
17-10-2017
335.66 KB
PDF
4.10.2017 Stanowisko ZPP do projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (ePrivacy)
17-10-2017
537.43 KB
PDF
2.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych
17-10-2017
342.35 KB
PDF
17.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
17-10-2017
320.44 KB
PDF
16.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017 roku
17-10-2017
377.79 KB
PDF
4.09.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce
04-09-2017
1.05 MB
PDF
3.08.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2017 roku
03-08-2017
673.90 KB
PDF
25.07.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych
25-07-2017
294.47 KB
PDF
12.07.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 14 czerwca 2017 roku
12-07-2017
392.46 KB
PDF
06.07.2017 Stanowisko ZPP ws. podwyższenia jednokrotnej amortyzacji dla przedsiębiorców
07-07-2017
516.22 KB
PDF
29.06.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 14 czerwca 2017 roku
29-06-2017
532.14 KB
PDF
26.06.2017 Polski rynek aptek po reformie jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji w Europie
26-06-2017
470.50 KB
PDF
5.05.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 marca 2017 roku
11-05-2017
1.13 MB
PDF
10.05.2017.Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z 27 kwietnia 2017 roku
11-05-2017
1.50 MB
PDF
19.04.2017 Stanowisko ZPP dot. ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
19-04-2017
263.30 KB
PDF
04.04.2017 Apel do parlamentarzystów o odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne
04-04-2017
4.05 MB
PDF
10.03.2017 List otwarty Prezesa ZPP do Prof. Witolda Modzelewskiego
10-03-2017
419.85 KB
PDF
09.03.2017 Stanowisko ZPP i ZPA PharmaNET ws. poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne
09-03-2017
340.94 KB
PDF
08.03.2017 Stanowisko ZPP ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
08-03-2017
423.12 KB
PDF
02.03.2017 Stanowisko ZPP ws. powołania Rzecznika Przedsiębiorców
02-03-2017
259.14 KB
PDF
30.01.2017 Stanowisko ZPP ws. ulgi inwestycyjnej dla przedsiębiorców
30-01-2017
436.72 KB
PDF
25.01.2017 List władz ZPP do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
25-01-2017
529.17 KB
PDF
25.01.2017 Założenia reformy sądownictwa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego
25-01-2017
461.77 KB
PDF
24.01.2017 Stanowisko ZPP ws. planowanego podniesienia zasiłku dla bezrobotnych
24-01-2017
262.35 KB
PDF
24.01.2017 Stanowisko ZPP ws. finansowania dostawców szpitali publicznych
24-01-2017
273.41 KB
PDF
23.01.2017 Broszura WEI Imigracja ukraińska w Polsce. Atut czy problem
23-01-2017
810.17 KB
PDF
20.01.2017 Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych (…)
20-01-2017
266.56 KB
PDF
01.06.2016 Ocena Skutków Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
20-12-2016
11.38 MB
PDF
15.12.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dn. 7 grudnia 2016 roku
15-12-2016
364.72 KB
PDF
Opinia prawna w przedmiocie podatku przychodowego od osób prawnych
08-12-2016
532.72 KB
PDF
Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją
07-12-2016
144.39 KB
PDF
List prezesa ZPP do prezesa UOKiK Marka Niechciała
07-12-2016
309.39 KB
PDF
16.11.2016 Ocena skutków regulacji
16-11-2016
1 000.87 KB
PDF
16.11.2016 Stanowisko ZPP ws. skutków oceny ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, będącego efektem prac Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego
16-11-2016
401.54 KB
PDF
09.11.2016 Stanowisko ZPP ws. przyjęcia przed Radę Ministrów pierwszego pakietu ułatwień dla firm
09-11-2016
332.67 KB
PDF
02.11.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy prawo przedsiębiorców
02-11-2016
349.64 KB
PDF
26.10.2016 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
27-10-2016
326.79 KB
PDF
26.10.2016 Stanowisko ZPP: Podatek jednolity
26-10-2016
456.79 KB
PDF
25.10.2016_Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, będącego efektem prac Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego
25-10-2016
217.01 KB
PDF
13.09.2016_Stanowisko ZPP ws. doniesień o planowanym kształcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
13-09-2016
264.92 KB
PDF
16.06.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
22-07-2016
943.61 KB
PDF
31.05.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
31-05-2016
269.79 KB
PDF
30.05.2016 Stanowisko ZPP dotyczące projektu ustawy o biegłych rewidentach
30-05-2016
3.88 MB
PDF
23.05.2016 Stanowisko ZPP ws. działań podejmowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską
23-05-2016
424.11 KB
PDF
19.05.2016 Stanowisko ws. trwających prac nad implementacją Dyrektywy
19-05-2016
1.35 MB
PDF
04.04.2016 Stanowisko ZPP dot. sprzedaży ziemi rolnej
04-04-2016
282.52 KB
PDF
30.03.2016 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o usługach płatniczych
30-03-2016
272.17 KB
PDF
18.03.2016 Stanowisko ZPP dot. klauzuli obejścia prawa
18-03-2016
407.92 KB
PDF
17.03.2016 Stanowisko ZPP dot. limitowania płatności gotówkowych
17-03-2016
290.20 KB
PDF
03.03.2016 Stanowisko ZPP dot. regulowania problematyki zamówień typu in-house (…)
03-03-2016
294.01 KB
PDF
18.02.2016 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
18-02-2016
291.86 KB
PDF
17.02.2016 Stanowisko ZPP ws. planu Morawieckiego
17-02-2016
421.97 KB
PDF
15.02.2016 Stanowisko ZPP ws. handlu wielkopowierzchniowego
15-02-2016
405.38 KB
PDF
05.02.2016 Stanowisko ZPP ws. wpływu implementacji dyrektywy tytoniowej na polską branżę papierosów elektronicznych
05-02-2016
396.69 KB
PDF
25.01.2016 Stanowisko ZPP ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę
25-01-2016
404.46 KB
PDF
19.01.2016 Stanowisko ZPP ws. prezydenckiego projektu ustawy frankowej
19-01-2016
306.97 KB
PDF
18.01.2016 Stanowisko ZPP ws. 500+
18-01-2016
288.92 KB
PDF
07.01.2016 Stanowisko ZPP dotyczące dokumentacji konkursowej PARP
07-01-2016
248.08 KB
PDF
21.12.2015 Stanowisko ws. podatku od handlu
05-01-2016
316.36 KB
PDF
24.11.2015 Stanowisko ZPP wobec programu PiS na 100 dni
24-11-2015
253.41 KB
PDF
26.10.2015 Stanowisko ZPP dot. rozporządzenia MF (…) ws. współczynnika wypłacalności SKOK
26-10-2015
1.09 MB
PDF
08.09.2015 Stanowisko ws. maksymalnych stawek opłat interchange
08-09-2015
1.21 MB
PDF
01.09.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu Białej Księgi – ustawy o usługach turystycznych
01-09-2015
2.97 MB
PDF
03.08.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu (…)
03-08-2015
2.55 MB
PDF
28.07.2015 Stanowisko ZPP dot. założeń projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej
28-07-2015
505.02 KB
PDF
09.07.2015 Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw ściganych z urzędu
09-07-2015
424.84 KB
PDF
29.06.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych
29-06-2015
257.11 KB
PDF
26.06.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy kodeks budowlany z dnia 25 maja 2015 roku
26-06-2015
440.44 KB
PDF
25.06.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa
26-06-2015
485.08 KB
PDF
22.06.2015 Opinia Prawna ws. projektowanych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
22-06-2015
12.07 MB
PDF
12.05.2015 Stanowisko ZPP dot. projektów ustaw – Prawo zamówień publicznych oraz (…)
12-05-2015
2.86 MB
PDF
12.05.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (…)
12-05-2015
398.53 KB
PDF
18.03.2015 Stanowisko ZPP dot. prezydenckiego projektu nowelizacji Ustawy Ordynacja Podatkowa
18-03-2015
436.99 KB
PDF
17.03.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu Ustawy (…) o transporcie drogowym (…)
17-03-2015
5.56 MB
PDF
06.03.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów
06-03-2015
490.19 KB
PDF
02.02.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o NBP (…)
02-02-2015
2.55 MB
PDF
30.01.2015 Wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie informacji publicznej
30-01-2015
2.42 MB
PDF
26.01.2015 Stanowisko ZPP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych
28-01-2015
3.57 MB
PDF
19.01.2015 Stanowisko ZPP w sprawie wykorzystywania służb specjalnych w walce konkurencyjnej
19-01-2015
308.95 KB
PDF
15.01.2015 Podsumowanie działań ZPP_2014
15-01-2015
458.13 KB
PDF
12.01.2015 Stanowisko ZPP dotyczące projektu zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
14-01-2015
368.39 KB
PDF
01.12.2014 Stanowisko ws. nowej koncepcji zasad finansowania mediów publicznych
01-12-2014
1.90 MB
PDF
03.02.2014 Podsumowanie działań ZPP_2013
03-02-2014
477.72 KB
PDF
21.10.2013 Ocena procesu konsultacji społecznych.
21-10-2013
429.49 KB
PDF
10.10.2013 Oświadczenie komisji podatkowej zpp
10-10-2013
255.04 KB
PDF
30.08.2013 Stanowisko ZPP ws. zwalczania szarej strefy wyrobów tytoniowych
04-09-2013
376.76 KB
PDF
13.08.2013 Regulamin_Grupa Zakupowa ZPP
13-08-2013
249.50 KB
PDF
05.08.2013 Oświadczenie ws. emerytur
05-08-2013
219.25 KB
PDF
24.07.2013 Oświadczenie ZPP ws. projektu rozporządzenia PE i KE nt. opłat interchange
24-07-2013
528.78 KB
PDF
08.07.2013 Stanowisko ZPP dot. odpowiedzi UOKIK na II turę pytań KE ws. ustawy umorzeniowej
10-07-2013
106.53 KB
PDF
03.07.2013 Stanowisko ZPP ws. ustawy Prawo zamówień publicznych
09-07-2013
183.58 KB
PDF
19.06.2013 Stanowisko ZPP dot. stanu realizacji Ustawy z dnia 09.11.2012r.
03-07-2013
273.74 KB
PDF
17.05.2013 Stanowisko ZPP ws. zmiany ustawy o zamówieniach publicznych
03-07-2013
317.86 KB
PDF
13.05.2013 Stanowisko ZPP ws. solidarnej odpowiedzialności VAT
03-07-2013
168.84 KB
PDF
29.10 2012 Oświadczenie ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
03-07-2013
63.74 KB
PDF
25.03.2013 Stanowisko ZPP ws. regulacji, że kradzież przedmiotów do 1000 zł stanie się wykroczeniem
03-07-2013
253.41 KB
PDF
04.06.2013 Stanowisko ZPP do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad…
03-07-2013
255.85 KB
PDF
21.09.2011 Kwestionariusz MISIA
20-05-2013
50.42 KB
PDF
19.06.2011 I Kongres Organizacji MSP – dokumenty
20-05-2013
1.48 MB
PDF
18.04.2011 Główne bariery rozwoju przedsiębiorczości
20-05-2013
193.60 KB
PDF
17.06.2011 Wybrane zmiany w polskim prawie dotyczącym przedsiębiorców
20-05-2013
93.24 KB
PDF
17.06.2011 Rząd nie radzi sobie z systemem podatkowym
20-05-2013
60.06 KB
PDF
17.06.2011 Apel do przedsiębiorców
20-05-2013
39.22 KB
PDF
17.06.2011 Apel do polityków
20-05-2013
41.73 KB
PDF
14.01.2011 List otwarty ws. płacy minimalnej
20-05-2013
57.92 KB
PDF
08.03.2012 Stanowisko ZPP wobec planów podniesienia wieku emerytalnego
20-05-2013
66.85 KB
PDF
06.12.2012 Oświadczenie ZPP w sprawie tzw. Ustawy Gowina
20-05-2013
53.65 KB
PDF
06.10.2011 Kwestionariusz MISIA – podsumowanie
20-05-2013
70.01 KB
PDF
29.06.2011 Oświadczenie w sprawie zmiany interpretacji przepisów przez ZUS
20-05-2013
63.74 KB
PDF
27.01.2011 Stanowisko w sprawie OFE
20-05-2013
45.10 KB
PDF
09.12.2010 Lista zmian dobrej woli
20-05-2013
335.09 KB
Zobacz więcej

Opinie Głównych Ekspertów ZPP

PDF
28.10.2020 Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w walce z pandemią COVID-19 – Opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia
28-10-2020
217.84 KB
PDF
20.10.2020 Wnioski z poniedziałkowej konferencji Ministra Zdrowia – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia
20-10-2020
203.20 KB
PDF
21.09.2020 Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki nt. zniesienia obowiązku sprzedaży energii przez giełdę
21-09-2020
194.38 KB
PDF
08.09.2020 Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Ekonomii Politycznej nt. długu publicznego
08-09-2020
698.50 KB
PDF
01.09.2020 Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki ws. powołania Pełnomocnika ds. transformacji energetycznej i górnictwa
01-09-2020
201.09 KB
PDF
28.08.2020 Zmiana zasad kwarantanny i izolacji – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia
28-08-2020
169.68 KB
PDF
30.07.2020 SLIM VAT, łatwiejsze, rozliczenia w podatku od towarów i usług- opinia głównego eksperta ZPP ds. prawa i podatków
30-07-2020
237.76 KB
PDF
28.07.2020 Szczyt Rady Europejskiej i jego konsekwencje – opinia głównego eksperta ZPP ds. ekonomii politycznej
28-07-2020
218.66 KB
PDF
14.07.2020 VAT w gastronomii – jednolita stawka z korzyścią dla sektora – opinia głównego eksperta ZPP ds. prawa i podatków
14-07-2020
226.50 KB
PDF
07.07.2020 Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia
07-07-2020
193.10 KB
PDF
06.07.2020 Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki
06-07-2020
245.88 KB
PDF
30.06.2020 Unijna strategia „Od pola do stołu” – opinia głównego eksperta ZPP ds. rolnictwa i żywności
30-06-2020
199.81 KB
Zobacz więcej

Raporty

PDF
27.10.2020 Tarcza antykryzysowa: postulaty branżowe
27-10-2020
221.38 KB
PDF
22.10.2020 Tarcza 100 miliardów dla pracy – Propozycje ZPP w zakresie wsparcia firm w czasie COVID 2.0
22-10-2020
209.35 KB
PDF
19.10.2020 Raport ZPP: Podwyżki podatków w Polsce na tle redukcji obciążeń w innych krajach OECD
19-10-2020
406.90 KB
PDF
14.10.2020 Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19
14-10-2020
5.80 MB
PDF
13.10.2020 Konieczne działania uszczelniające w systemie ceł i podatku VAT dla zagranicznych sprzedawców e-commerce
13-10-2020
2.74 MB
PDF
17.09.2020 Raport ZPP: Fakty o hodowli zwierząt futerkowych w Polsce
17-09-2020
1.86 MB
PDF
25.06.2020 Raport ZPP: Ratujmy polskie restauracje
25-06-2020
4.17 MB
PDF
22.04.2020 Raport ZPP: Wdrożenie 5G w Polsce – perspektywy i szanse
22-04-2020
4.06 MB
PDF
29.01.2020 Raport ZPP: Rekomendacje dotyczące ulg i umorzeń płatności składek na ubezpieczenia społeczne
29-01-2020
3.88 MB
PDF
23.01.2020 Raport ZPP: Perspektywy poprawy konkurencyjności na rynku handlu detalicznego w Polsce
23-01-2020
2.11 MB
PDF
02.12.2019 Raport ZPP: “Mały ZUS” – Proponowane kierunki rozwoju systemu oskładkowania małych firm
02-12-2019
7.06 MB
PDF
27.11.2019 Raport ZPP: 5 wyzwań dla Polski
27-11-2019
6.63 MB
PDF
25.11.2017 Raport ZPP: Ochrona środowiska
25-11-2019
1.24 MB
PDF
06.11.2019 Raport ZPP: Podatek cyfrowy i wynikające z niego zagrożenia
06-11-2019
14.87 MB
PDF
24.10.2019 Agenda Polska: Strategia Zdrowie dla Polski
24-10-2019
1.46 MB
PDF
24.09.2019 Raport ZPP: 4 lata rządów PiS w gospodarce
24-09-2019
4.72 MB
PDF
10.07.2019 Raport ZPP: Uproszczenie systemu podatkowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zmiany w ustawie o podatku ryczałtowym
10-07-2019
3.22 MB
PDF
05.06.2019 Agenda Polska: Państwo obywatela. Jak powinna działać administracja przyjazna Polakom
05-06-2019
440.69 KB
PDF
20.05.2019 Raport ZPP: Test przedsiębiorcy. Jak rząd zbiera pieniądze na swoje obietnice
20-05-2019
2.37 MB
PDF
07.05.2019 Raport ZPP: Niejednoznacznie uregulowane stawki VAT a zasada bezpieczeństwa prawnego
07-05-2019
611.31 KB
PDF
17.04.2019 Raport ZPP: Założenia do Strategii Rozwoju Energetyki w Polsce
17-04-2019
2.11 MB
PDF
15.03.2019 Agenda Polska: Polityka społeczna. Wspierajmy ludzi, nie kryzysy
15-03-2019
699.68 KB
PDF
07.03.2019 Raport ZPP: Opodatkowanie przedsiębiorców. Absurdalny system opodatkowania firm w Polsce hamuje rozwój przedsiębiorczości
07-03-2019
1.78 MB
PDF
06.03.2019 Raport ZPP: Gospodarcze skutki ograniczenia handlu w niedziele – realizacja czarnego scenariusza
06-03-2019
1.54 MB
PDF
28.02.2019 Raport ZPP: Biznes w Rosji
28-02-2019
2.90 MB
PDF
26.02.2019 Raport ZPP: Sprowadźmy Polaków z Brazylii
26-02-2019
6.04 MB
PDF
21.02.2019 Raport ZPP: Euro. Analiza prawno-ekonomiczna zysków i strat przystąpienia Polski do strefy euro
21-02-2019
911.42 KB
PDF
19.02.2019 Raport ZPP: Handel w niedziele w Europie
19-02-2019
6.54 MB
PDF
11.02.2019 Agenda Polska: 50 milionów mieszkańców Polski. Konkretne działania, a nie tylko marzenia
11-02-2019
854.96 KB
PDF
24.01.2019 Raport ZPP: Inwestycje w Polsce, szanse i zagrożenia
24-01-2019
1.46 MB
PDF
20.12.2018 Raport ZPP: Ceny energii zagrażają konkurencyjności polskiej gospodarki
20-12-2018
626.31 KB
PDF
15.11.2018 Raport ZPP o instytucjach kontrolujących przedsiębiorców – potrzebne zmiany i w systemie, i w przepisach
15-11-2018
416.00 KB
PDF
11.11.2018 Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
11-11-2018
805.72 KB
PDF
29.10.2018 ZPP BP: Walka z szarą strefą wyrobów tytoniowych
29-10-2018
3.31 MB
PDF
25.10.2018 Raport ZPP o przestrzeganiu praw przedsiębiorców w Polsce
25-10-2018
653.15 KB
PDF
25.09.2018 Agenda Polska: Emerytura obywatelska. Bezpieczna starość, wyższe płace
25-09-2018
1.41 MB
PDF
19.09.2018 ZPP BP: Kondycja finansowa polskiej gospodarki
19-09-2018
3.49 MB
PDF
12.09.2018 ZPP BP: Interpretacje podatkowe w Polsce
12-09-2018
2.74 MB
PDF
13.08.2018 ZPP BP: Rosyjskie embargo a polski eksport
13-08-2018
2.20 MB
PDF
27.06.2018 Agenda Polska: Szkoła dla życia. Kto zapłaci za nasze emerytury
27-06-2018
1.51 MB
PDF
19.06.2018 Raport ZPP: Finansowanie biznesu w Polsce
19-06-2018
588.15 KB
PDF
5.04.2018 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2018
05-04-2018
1.22 MB
PDF
16.03.2018 Agenda Polska: Wymierna sprawiedliwość. Projekt reformy sądownictwa
16-03-2018
416.23 KB
PDF
Index of Economic Freedom 2018
02-02-2018
1.36 MB
PDF
26.01.2018 Agenda Polska: Strategia bezpieczeństwa Polski
26-01-2018
936.65 KB
PDF
14.12.2017 Raport ZPP Raport Płacowy. Polska i Świat
14-12-2017
726.21 KB
PDF
16.11.2017 Współpraca Małego i Dużego Biznesu. Uwarunkowania i dobre praktyki
16-11-2017
2.06 MB
PDF
16.11.2017 Raport Agenda Polska Strategia: Strategia konkurencji prawno-instytucjonalnej Polski
16-11-2017
777.93 KB
PDF
25.10.2017 Raport ZPP o przestrzeganiu praw przedsiębiorców w Polsce
25-10-2017
1.11 MB
PDF
18.10.2017 Raport WEI Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy
18-10-2017
392.95 KB
PDF
06.09.2017 Raport ZPP Wpływ otoczenia instytucjonalno-prawnego biznesu na jakość państwa. Polska rajem dla MSP
06-09-2017
897.67 KB
PDF
13.07.2017 Raport ZPP Finansowanie biznesu w Polsce
13-07-2017
748.11 KB
PDF
5.07.2017 Raport ZPP: Akcyza jako największe wyzwanie na rynku papierosów elektronicznych
05-07-2017
1.03 MB
PDF
21.06.2017 Raport ZPP: VAT – kluczowy problem polskiego systemu podatkowego
21-06-2017
1.22 MB
PDF
08.06.2017 Raport ZPP Reforma systemu rejestracji firm w Polsce
08-06-2017
1.04 MB
PDF
19.04.2017 Raport ZPP Płaca Plus Podatki Minus. Ustawa Dzierżawskiego
19-04-2017
1.22 MB
PDF
14.03.2017 Raport ZPP: Warunki prowadzenia firm w Polsce 2017
14-03-2017
1.09 MB
PDF
15.02.2017 Index of Economic Freedom 2017
15-02-2017
715.38 KB
PDF
17.01.2017 Raport ZPP Bankowa samowola i bezradne państwo. Jak upadają polskie firmy – przypadek Atlantica
17-01-2017
863.00 KB
PDF
12.01.2017 Raport ZPP Biała Księga pn. „Wpływ nowych propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości na rynek pożyczek konsumenckich (…)
12-01-2017
961.18 KB
PDF
Jak państwo nie radzi sobie z monopolami naturalnymi – raport ZPP
06-12-2016
1.05 MB
PDF
22.11.2016 Raport ZPP Jak zapobiec polskiej katastrofie demograficznej? Trzy filary polskiej polityki wobec problemu.
22-11-2016
1.29 MB
PDF
18.11.2016 Raport ZPP: Polska drużyna. Kapitał społeczny w Polsce i dla Polski.
21-11-2016
3.27 MB
PDF
17.11.2016 Raport ZPP Źródła nieuczciwej konkurencji wobec polskich przedsiębiorców
17-11-2016
2.96 MB
PDF
08.11.2016 Raport ZPP Nieuczciwe praktyki ministerstwa finansów w stosunku do przedsiębiorców
08-11-2016
1.06 MB
PDF
26.10.2016 Raport ZPP Ustawa Dzierżawskiego. Nowy Ład Podatkowy
26-10-2016
981.91 KB
PDF
04.10.2016 Raport ZPP Biała Księga. Relacje przedsiębiorców z organami państwa
04-10-2016
1.01 MB
PDF
14.09.2016 Raport ZPP Ustawa krajobrazowa a prawa nabyte. Wpływ nowego prawa na sytuację na rynku reklamy zewnętrznej
14-09-2016
974.39 KB
PDF
08.09.2016 Raport ZPP Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty
08-09-2016
281.65 KB
PDF
15.06.2016 Raport ZPP Kongres Organizacji MSP
22-07-2016
1.55 MB
PDF
19.05.2016 Efektywne szkolnictwo zawodowe jako kluczowy element nowoczesnej gospodarki
19-05-2016
962.62 KB
PDF
12.04.2016 Raport Szara strefa to nieuczciwa konkurencja
12-04-2016
1.11 MB
PDF
12.04.2016 Szara strefa – prezentacja
12-04-2016
732.27 KB
PDF
22.03.2016 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016
22-03-2016
1.08 MB
PDF
01.02.2016 Index of Economic Freedom 2016
01-02-2016
710.66 KB
PDF
28.01.2016 Raport ZPP: Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii
28-01-2016
869.56 KB
PDF
12.01.2016 Podatek od handlu detalicznego w Polsce. Możliwe warianty i ich skutki
12-01-2016
1.54 MB
PDF
21.12.2015 Opracowanie: Kto i jakie płaci podatki w Polsce
21-12-2015
457.67 KB
PDF
11.12.2015 Bilans Otwarcia 2016 dla nowego Rządu
11-12-2015
3.09 MB
PDF
23.11.2015 Raport: Powszechna Obrona Terytorialna
23-11-2015
1.55 MB
PDF
09.11.2015 Raport: Służbowe karty płatnicze
09-11-2015
875.62 KB
PDF
14.10.2015 Raport Polski dług publiczny
14-10-2015
1.16 MB
PDF
09.10.2015 Raport ZPP: Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce
09-10-2015
1.20 MB
PDF
05.10.2015 Raport ZPP_Nowy Ład Podatkowy
05-10-2015
981.91 KB
PDF
03.09.2015 Raport: Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Zmarnowana szansa na modernizację?
03-09-2015
1.02 MB
PDF
25.06.2015 Raport ZPP: Walka o polski rynek pożyczkowy (…)
25-06-2015
1.74 MB
PDF
13.04.2015 Raport o Karuzelach VAT
13-04-2015
661.45 KB
PDF
17.03.2015 Raport: Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty
25-03-2015
930.30 KB
PDF
11.03.2015 Raport o warunkach prowadzenia firm w Polsce
11-03-2015
1.87 MB
PDF
19.01.2015 Publikacja: Elastyczny rynek pracy
19-01-2015
1.69 MB
PDF
10.12.2014 Raport: Mechanizmy karuzelowe VAT
10-12-2014
842.46 KB
PDF
09.12.2014 Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy, a rozwój polskiej gospodarki
09-12-2014
1.37 MB
PDF
04.12.2014 Raport Płacowy. Polska i Świat
04-12-2014
1.20 MB
PDF
04.11.2014 Raport_Jesteście gorsi od mafii
04-11-2014
634.24 KB
PDF
29.10.2014 Straty budżetu państwa z powodu błędów MF
29-10-2014
1.31 MB
PDF
16.10.2014 Prawno-podatkowe regulacje dotyczące działalności małych i średnich przedsiębiorstw
16-10-2014
870.64 KB
PDF
14.10.2014 Analiza ZPP: Powody i skutki wadliwego systemu podatkowego
14-10-2014
368.88 KB
PDF
10.09.2014 Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich
10-09-2014
187.88 KB
PDF
03.09.2014 Klauzula Obejścia Prawa Podatkowego
03-09-2014
713.98 KB
PDF
06.05.2014 Raport: Rząd nacjonalizuje rynek podręczników
06-05-2014
303.45 KB
PDF
17.04.2014 Raport: Regulacje unijne dot. żywności
17-04-2014
226.65 KB
PDF
02.04.2014 Raport: Fiskalny obłęd. (…)
02-04-2014
523.74 KB
PDF
02.04.2014 Broszura: Krzywa Laffera. (…)
02-04-2014
378.67 KB
PDF
27.03.2014 Raport z badania: Pracowity jak przedsiębiorca
27-03-2014
254.02 KB
PDF
10.03.2014 Raport z badania: Zdrowy jak przedsiębiorca
10-03-2014
328.95 KB
PDF
06.03.2014 Raport z badania: Opinie nt. płatności kartą
07-03-2014
951.29 KB
PDF
04.02.2014 Raport o warunkach prowadzenia firm w Polsce 2014
04-02-2014
1.23 MB
PDF
14.11.2013 Raport o sytuacji ZUS
14-11-2013
740.63 KB
PDF
26.09.2013 Raport Płacowy. Polska i Świat
11-10-2013
1.05 MB
PDF
09.10.2013 Postrzeganie przedsiębiorców i związkowców na tle innych grup społecznych
10-10-2013
1.55 MB
PDF
16.09.2013 Uwarunkowania prawne oraz polityka podatkowa państwa wobec wyrobów tytoniowych
24-09-2013
1.79 MB
PDF
20.06.2013 Rząd usiłuje przejąć rynek wydawniczy_raport ZPP
20-06-2013
455.54 KB
PDF
29.01.2013 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2013
20-05-2013
1.92 MB
PDF
27.10.2010 Warunki działania firm w Polsce, Europie i na świecie
20-05-2013
1 022.70 KB
PDF
26.01.2012 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2012
20-05-2013
1.01 MB
PDF
21.11.2012 Ograniczenia praw konstytucyjnych w publicznej służbie zdrowia
20-05-2013
234.65 KB
PDF
12.11.2010 Projekt podatkowy Centrum im. Adama Smitha
20-05-2013
538.71 KB
PDF
11.10.2012 Projekt nowego Kodeksu Pracy opracowanego przez ZPP
20-05-2013
88.50 KB
PDF
06.11.2012 Raport płacowy Polska i Świat
20-05-2013
451.52 KB
Zobacz więcej

Komentarz

PDF
14.10.2020 Komentarz ZPP ws. działań ratunkowych dla gastronomii
14-10-2020
178.38 KB
PDF
10.10.2020 Komentarz ZPP ws. restrykcji wprowadzonych w ramach walki z epidemią COVID-19
10-10-2020
43.95 KB
PDF
25.09.2020 Komentarz ZPP ws. pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych
25-09-2020
183.40 KB
PDF
19.09.2020 Komentarz ZPP ws. Orędzia o stanie Unii Europejskiej Ursuli von der Leyen
19-09-2020
74.48 KB
PDF
18.09.2020 Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
18-09-2020
171.35 KB
PDF
17.09.2020 Komentarz ZPP ws. opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT
17-09-2020
171.98 KB
PDF
10.09.2020 Komentarz ZPP ws. konieczności wprowadzenia przepisów umożliwiających personelowi odmowę wpuszczenia do lokalu i obsługi klienta bez maseczki
10-09-2020
567.36 KB
PDF
28.08.2020 Komentarz ZPP ws. propozycji Komisji Europejskiej przedstawionej w strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, dotyczącej rozważenia wprowadzenia obowiązku podawania w oznakowaniu żywności informacji o miejscu pochodzenia mleka oraz mleka i mięsa jako składnika środków spożywczych
28-08-2020
174.97 KB
PDF
29.07.2020 Komentarz ZPP ws. dofinansowania do wynagrodzeń w ramach tarczy 4.0
29-07-2020
176.48 KB
PDF
23.07.2020 Komentarz ZPP ws. podatku cukrowego
23-07-2020
169.75 KB
PDF
08.07.2020 Komentarz ZPP ws. rozwoju rozwiązań zdalnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
08-07-2020
171.94 KB
PDF
08.07.2020 Komentarz ZPP ws. regulacji urlopu na szkolenie zawodowe w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty
08-07-2020
178.29 KB
PDF
07.07.2020 Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19
07-07-2020
190.69 KB
PDF
01.07.2020 Komentarz ZPP ws. wykorzystywania nowych technologii w systemie opieki zdrowotnej
01-07-2020
581.78 KB
PDF
25.05.2020 Komentarz ZPP ws. projektu ustawy o zawodzie farmaceuty
25-05-2020
171.78 KB
PDF
20.05.2020 Komentarz ZPP ws. propozycji przepisów utrudniających inwestycje w firmy w Polsce
20-05-2020
172.47 KB
PDF
19.05.2020 Komentarz ZPP ws. konfiskaty prewencyjnej
19-05-2020
183.08 KB
PDF
14.05.2020 Komentarz ZPP ws. propozycji wprowadzenia podatku od plastiku
14-05-2020
44.59 KB
PDF
28.04.2020 Komentarz ZPP- Jak rozmrażają gospodarki nasi Sąsiedzi?
28-04-2020
60.08 KB
PDF
22.04.2020 Komentarz ZPP ws. kolejnych ataków na LOT
22-04-2020
43.35 KB
PDF
16.04.2020 Komentarz ZPP ws. procedowania podatku cukrowego
16-04-2020
41.43 KB
PDF
02.04.2020 Komentarz ZPP ws. uwzględnienia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego PLUS w tarczy antykryzysowej 2.0
02-04-2020
52.22 KB
PDF
02.04.2020 Komentarz ZPP ws. praktycznych komplikacji zw. z ograniczeniem wywozu środków dezynfekujących
02-04-2020
47.16 KB
PDF
12.03.2020 Komentarz ZPP ws. urlopu na Startup
12-03-2020
561.32 KB
PDF
28.01.2020 Komentarz ZPP ws. Just Transition Fund
28-01-2020
575.29 KB
PDF
24.01.2020 Komentarz ZPP ws. umożliwienia upadłości konsumenckiej przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą
24-01-2020
570.01 KB
PDF
22.01.2020 Komentarz ZPP dot. obowiązku notyfikacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
22-01-2020
177.72 KB
PDF
16.01.2020 Komentarz ZPP dot. “podatku cukrowego”
16-01-2020
183.66 KB
PDF
15.01.2020 Komentarz ZPP dot. zamieszania związanego z bazą danych odpadowych
15-01-2020
184.93 KB
PDF
03.01.2020 Komentarz ZPP w sprawie nowych przepisów dotyczących przewozu osób
03-01-2020
174.07 KB
PDF
19.12.2019 Komentarz ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
19-12-2019
174.47 KB
PDF
26.10.2018 Komentarz ZPP ws. uchwalenia przez Sejm RP ustawy wprowadzającej trzeci próg podatkowy w podatku dochodowym i likwidującej podatek liniowy dla działalności gospodarczej oraz ustawy wprowadzającej tzw. exit tax
26-10-2018
468.18 KB
PDF
13.09.2018 Komentarz ZPP ws. przyjęcia przez Parlament Europejski propozycji negocjacyjnej w sprawie Praw Autorskich
13-09-2018
460.87 KB
PDF
12-09-2018
0.00 B
PDF
12-09-2018
0.00 B
PDF
12-09-2018
0.00 B
Zobacz więcej

Badania

PDF
01.10.2020 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2020
01-10-2020
682.12 KB
PDF
02.09.2020 Badanie ZPP: Ocena przygotowania firmy na możliwą drugą falę zachorowań na COVID-19
02-09-2020
359.14 KB
PDF
25.08.2020 Badanie ZPP: Biznes przed i w czasie COVID-19
25-08-2020
659.20 KB
PDF
16.04.2020 Raport z wyników badania sektora MSP w czasie epidemii koronawirusa
16-04-2020
507.21 KB
PDF
14.01.2020 Busometr ZPP. Prognoza na I półrocze 2020
14-01-2020
1.22 MB
PDF
12.09.2019 Badanie ZPP: Działalność przedsiębiorstwa a sytuacja polityczno-gospodarcza
12-09-2019
476.53 KB
PDF
09.09.2019 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2019
09-09-2019
717.16 KB
PDF
4.04.2019 Badanie ZPP: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
04-04-2019
506.26 KB
PDF
2.04.2019 Badanie ZPP: Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedziele – fala 4
02-04-2019
728.32 KB
PDF
19.03.2019 Badanie ZPP: Przedsiębiorcy wobec ograniczenia handlu w niedziele
19-03-2019
476.14 KB
PDF
14.03.2019 Busometr ZPP. Prognoza na I półrocze 2019
14-03-2019
676.85 KB
PDF
27.02.2019 Badanie ZPP: Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedziele – fala 3
27-02-2019
694.77 KB
PDF
22.01.2019 Badanie ZPP: Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedziele – fala 2
22-01-2019
732.96 KB
PDF
03.12.2018 Badanie ZPP: Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedziele
03-12-2018
1.35 MB
PDF
26.09.2018 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2018
26-09-2018
1.28 MB
PDF
12.02.2018 Badanie: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
12-02-2018
751.76 KB
PDF
05.02.2018 Busometr ZPP. Prognoza na I półrocze 2018
05-02-2018
1.08 MB
PDF
25.07.2017 Badanie: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
25-07-2017
508.84 KB
PDF
28.06.2017 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2017
28-06-2017
1.07 MB
PDF
17.05.2017 Przedsiębiorcy o podatkach – badanie prof. D. Maison
17-05-2017
850.84 KB
PDF
06.04.2017 Polacy na temat imigrantów. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego dla ZPP
06-04-2017
862.51 KB
PDF
23.03.2017 Badanie Czego Polacy nie wiedzą o podatkach
23-03-2017
893.73 KB
PDF
30.01.2017 Badanie Uczestnictwo małych i średnich firm w zrzeszeniach i organizacjach
20-03-2017
524.20 KB
PDF
19.01.2017 Busometr ZPP. Prognoza na I półrocze 2017
26-01-2017
848.46 KB
PDF
20.09.2016 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2016
20-09-2016
932.98 KB
PDF
07.04.2016 Płatności gotówkowe w polskich firmach
07-04-2016
536.35 KB
PDF
09.03.2016 (Nie)świadomość prawna Polaków 2016
09-03-2016
1.64 MB
PDF
28.01.2016 Postawy Polaków względem przyjmowania imigrantów
28-01-2016
673.23 KB
PDF
21.01.2016 Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
21-01-2016
572.04 KB
PDF
19.01.2016 7-12/2015 Busometr. Prognoza na I półrocze 2016
19-01-2016
1.53 MB
PDF
30.07.2015 1-6/2015 Busometr
30-07-2015
1.35 MB
PDF
15.04.2015 Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi, a firmami
15-04-2015
1.59 MB
PDF
2014 IVQ Busometr
22-01-2015
2.31 MB
PDF
06.10.2014 Badanie: Skutki naliczania podatków 5 lat wstecz bez zmiany prawa
06-10-2014
754.01 KB
PDF
25.09.2014 Grupy obrony cywilnej przy firmach
25-09-2014
754.75 KB
PDF
2014 IIIQ Busometr
23-09-2014
2.19 MB
PDF
23.07.2014 Badanie dot. cen, opłat i prowizji bankowych
24-07-2014
424.06 KB
PDF
2014 IIQ Busometr
03-07-2014
2.30 MB
PDF
03.06.2014 Badanie: Kto tu jest klasą robotniczą?
03-06-2014
901.23 KB
PDF
2014 Busometr. Poparcie partii politycznych
19-05-2014
478.29 KB
PDF
2014 IQ Busometr
12-03-2014
2.35 MB
PDF
2013 IVQ Busometr
18-11-2013
2.31 MB
PDF
2013 IIIQ Busometr ZPP
10-09-2013
1.51 MB
PDF
2013 Badanie dla Rzeczpospolitej
03-09-2013
328.28 KB
PDF
2013 Badanie dla Grupy Zakupowej ZPP
03-09-2013
293.73 KB
PDF
2013 Badanie dla Dziennika Gazety Prawnej
03-09-2013
322.30 KB
PDF
2013 Badanie dla mikroporady.pl
03-09-2013
323.29 KB
PDF
2013 IQ Busometr MSP
15-05-2013
1.46 MB
PDF
2012 Q Barometr ZPP Final
15-05-2013
430.21 KB
PDF
2012 Q Barometr ZPP
15-05-2013
430.20 KB
PDF
2012 IVQ Busometr MSP
15-05-2013
299.49 KB
PDF
2012 IVQ Busometr MSP
15-05-2013
349.32 KB
PDF
2012 IQ Barometr ZPP 2
15-05-2013
349.32 KB
PDF
2011 IVQ Barometr ZPP Final
15-05-2013
250.01 KB
PDF
2011 IVQ Barometr ZPP Final
15-05-2013
288.21 KB
PDF
2011 IVQ Barometr ZPP
15-05-2013
109.53 KB
PDF
2011 IQ Busibus ZPP
15-05-2013
288.21 KB
PDF
2011 IIQ Barometr ZPP
15-05-2013
136.57 KB
PDF
2011 IIIQ Barometr ZPP
15-05-2013
164.29 KB
Zobacz więcej

Katalog Praw Przedsiębiorców

PDF
30.01.2018 Katalog Praw Przedsiębiorców_8. zeszyt_Inspektor Ochrony Danych
30-01-2018
5.90 MB
PDF
20.07.2017 Katalog Praw Przedsiębiorców_7. zeszyt_Instytucja rozszerzonej konfiskaty majątku
20-07-2017
5.82 MB
PDF
16.05.2016 Katalog Praw Przedsiębiorców_6. zeszyt_Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
16-05-2016
253.73 KB
PDF
13.07.2015 Katalog Praw Przedsiębiorców_5. zeszyt_Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
13-07-2015
157.27 KB
PDF
08.12.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_4. zeszyt_Organy kontroli podatkowej
08-12-2014
259.40 KB
PDF
07.10.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_3. zeszyt_Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
07-10-2014
179.51 KB
PDF
13.08.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_2. zeszyt_Organy kontroli podatkowej
13-08-2014
296.11 KB
PDF
03.07.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_1.zeszyt_Inspekcja Ochrony Środowiska
08-07-2014
156.71 KB
Zobacz więcej

Przedstawicielstwo ZPP w UE

PDF
The food delivery industry’s efforts against COVID-19
10-04-2020
43.85 KB
PDF
Corporate presentation
19-02-2018
2.50 MB
PDF
Posted workers in the EU. Is a directive revision needed?
05-01-2018
583.48 KB
PDF
Posted workers and the mobility package. Challenges for enterprises
05-01-2018
1.60 MB
PDF
Posted of Workers International Mobility Initiative
05-01-2018
2.64 MB
PDF
01-01-1970
0.00 B
Zobacz więcej

Sprawozdania

PDF
Statut ZPP
16-10-2018
3.76 MB
Zobacz więcej