Health Forum of ZPP


Forum Zdrowia (Health Forum) is a response to the current needs of companies in the healthcare sector. “Health” itself is a particularly sensitive area that we approach with special attention and understanding of the situation.

  • Promoting the healthcare sector: We emphasize that health is the most important element of economic development for every country, and all decisions made in this area by the authorities should be aimed at ensuring safety and therapeutic benefits for patients.
  • We are for entrepreneurs: We listen to the opinions of entrepreneurs and employers in the healthcare market, develop, prepare, and publish expert documents and reports aimed at developing specific systemic solutions for drug policy in Poland.
  • Active voice to decision-makers: We cooperate with stakeholders by addressing current topics through meetings and dialogues with representatives of the government and healthcare institutions.
  • Educational campaigns: We develop and implement programs in various areas related to health, with the aim of prevention and education in this field.
  • Organizing environmental events: We prepare regular meetings, debates, round tables, and conferences that address current issues and problems related to health prevention and the current drug policy of the country.
  • Networking: Forum Zdrowia is a place for dialogue, establishing relationships, and exchanging past experiences among participants in the entire health market, including industry companies, stakeholders, patient organizations, and media representatives.

The schedule of activities of the Forum Zdrowia ZPP is constantly updated and established based on the current situation as well as the needs of entrepreneurs who are members of the Forum. The Director of the Forum Zdrowia ZPP is Aleksandra Sienkiewicz: a.sienkiewicz@zpp.net.pl.    

 

 

MATERIALS

COMMENTARIES:

Commentary of the Union of Entrepreneurs and Employers on the amendment to the EU pharmaceutical law

MEMORANDA:

Memorandum of the Union of Entrepreneurs and Employers: Making use of the potential of Ukrainian and Polish digitalisation in the healthcare sector

OTHERS:

TEAM OF EXPERTS AND ADVISORSAleksandra Sienkiewicz  
Director of the ZPP Health Forum Tomasz Kaczyński
Chief Expert in Pharmaceutical LawAgnieszka Szpara   
Chief Healthcare Expert

 Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUMProf. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
ERN EURO NMDProf. Maciej Banach, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego;
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, CMO, Dairy Biotechnologies, Prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”dr Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu, Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości – „SPOIWO“, wiceprezes zarządu, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.Prof. dr hab. n. med. Robert Gil
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Kierownik Kliniki Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. NSO
Przewodniczący PTO
Przewodniczący Rady ABMProf. dr hab. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
Konsultantka
Poradnia Kliniki Wad Wrodzonych Serca
i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym,
Klinika Wad Wrodzonych Serca
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, WarszawaProf. IMP, dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Marcinkiewicz
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, ŁódźProf. dr hab.med. Karina Jahnz-Różyk
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej
Wojskowy Instytut Medyczny – PIB
Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologiiProf. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 dr hab. Ewa Augustynowicz
Profesor NIZP PZH-PIB
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
– Państwowy Instytut Badawczy

 dr Janusz Krupa
specjalista medycyny rodzinnej, pracownik naukowo – dydaktyczny, Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie

 prof. Anna Latos-Bieleńska
konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej; przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich.


 Łukasz Jankowski
lekarz, reformator i lider młodego pokolenia samorządu lekarskiego, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji (2022 – 2026), wcześniej prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (2018-2022 r.)


 prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski, Dyrektor PIM MSWiAProf. dr hab. n. med. Zbigniew Antoni Gaciong – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegodr n. med. i n. o zdr. Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, Dyrektor Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej


 dr Jerzy Gryglewicz, ekspert w ochronie zdrowia

 

 

 
In terms of content, the Health Forum collaborates, among others, with the law firms Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her, and Partners.