szukaj

Video

VAT jest podatkiem niemal stworzonym do oszustw. Dlaczego tak się dzieje?
Skąd przyszedł do Polski problem z wyłudzeniami VAT? Jakie środki uszczelniające zostały podjęte, aby ukrócić ten proceder? To pytania, na które odpowiedzi ...
Czy walka z luką VAT kiedykolwiek znajdzie swój finał?
W jaki sposób zmniejszenie luki VAT wpłynęło na sytuację przedsiębiorców? Czy istnieje pole do dalszego uszczelniania systemu? To pytania, na które ...
Początek konferencji "Uczciwy VAT - zysk dla wszystkich"
Wystąpienie Prezesa ZPP Cezarego Kaźmierczaka, Premiera Mateusz Morawieckiego oraz Piotra Patkowskiego, Podsekretarza Stanu, Głównego Rzecznika ...
Webinar ZPP pt. "Walka z luką VAT wyzwaniem dla europejskiego regulatora?"
Partnerami są: Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Gospodarstwa Krajowego, ...

Our websites

Our newsletters

Facebook