Warsaw Enterprise Institute

Warsaw Enterprise Institute

Think Tank Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Prowadzi badania i analizy, projekty edukacyjne, przygotowuje rozwiązania dla ZPP oraz innych zainteresowanych podmiotów społecznych oraz komercyjnych.
 
Obszary kompetencji:
 
 

Idee i rozwiązania

Światem rządzą idee. WEI przygotowuje, głównie na potrzeby Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, idee, propozycje rozwiązań oraz akty prawne wspierające wolny wybór, ład naturalny oraz gospodarkę rynkową.
 

Edukacja

Żadna wojna nie spowodowała takich szkód, jak błędne poglądy i fantazje ekonomiczne. Zamierzamy inicjować i uczestniczyć w akcjach i programach edukacyjnych propagujących wolny wybór, ład naturalny i zdrowy rozsądek, przede wszystkim skierowanych do młodych ludzi oraz decydentów i ich otoczenia.
 

Badania i analizy

Wiele błędnych decyzji i przekonań opiera się na mitach i legendach mających niewiele wspólnego z realnym życiem i gospodarką. Będziemy prowadzić studia i badania, żeby pokazywać rzeczywistość taką jaka jest. Trafna i prawdziwa ocena sytuacji ułatwia podejmowanie właściwych decyzji mających wpływ na dobrobyt i szczęśliwe życie.
 

WEI zajmuje się następującymi obszarami:

  • Państwo i prawo
  • Gospodarka
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Demografia.

Prezesem WEI jest Tomasz Wróblewski.
 
 
Więcej informacji na stronie WEI:

WEI

 

Kontakt

Mateusz Gilewski
Tel: 22 826 08 31
m.gilewski@wei.org.pl 

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców