What's new

Entrepreneurs from the SME sector are strongly divided concerning possible solutions regarding Sunday trade. Every fifth respondent supports the introduction of a total ban, equally many consider the most appropriate solution the introduction of two free Sundays a month for every employee, while almost 40% are in favour of no restrictions at all. Microbusinesses are the strongest supporters of lack of restrictions – this option was chosen by 43% of respondents from this group.

Position of the Union of Entrepreneurs and Employers on the project dated 5th march 2019 of a one-off monetary benefit for retirees and pensioners in 2019

During the convention that took place at the end of February, the ruling party presented several new programme postulates, which then started to be collectively called “Kaczyński’s five”. These proposals boil down to transfers addressed to precisely selected social groups, of a social nature attractive from the point of view of the upcoming elections. These groups are: families with children, young people, people living outside larger urban centres, the elderly.

Position of the Union of Entrepreneurs and Employers on the Act amending the Act on road transport and the Act on drivers’ work time

A new version of the draft Act amending the Act on road transport and the Act on drivers’ work time (UD 277) has been published on the website of the Government Legislation Centre recently. As indicated by the Ministry of Infrastructure, responsible for legislative work in this respect, the main objective of the project is to regulate the activities of intermediaries when outsourcing passenger transport services. The legislator’s intention is to ensure equal conditions of competition and passenger safety for all entities operating on the market and to guarantee a set quality of services.

Busometr ZPP Index: Entrepreneurs still optimistic

Entrepreneurs continue to feel positive about the condition of the Polish economy. This is indicated by the latest forecasts of the Union of Entrepreneurs and Employers outlines in the next wave of the Busometr Index survey, whose reading amounted to 55.2 points. This is a result similar to the study from the 2nd half of 2018.
Page 2 of 22

ZPP

If you want to receive weekly information from Brussels
Click here

Become a ZPP Member!

Join us!

By giving your email address, you grant permission to the ZPP to send you information

Legal Bulletin

Rząd upraszcza upadłość konsumencką

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza...

Sejm ekspresowo uchwalił poważną nowelizację kodeksu karnego

Sejm potrzebował niespełna dwóch dni by uchwalić nowelizację kodeksu karnego. W zeszłym tygodniu przyjął ją rząd. Zaostrza kary więzienia. Debata publiczna skoncentrowana była na problemach z karami za przestępstwa na tle seksualnym...

Nowelizacja znosząca prawo do odwołań od decyzji KRS podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego...

Podpisana ustawa obniżająca podatki dla KGHM

Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to zmiany zapisane w nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która podpisał prezydent...

5% stawkę VAT w gastronomii potwierdza WSA we Wrocławiu – to wyrok pozytywny nie tylko dla branży

WSA we Wrocławiu uznał, że wykładani kwestionującej możliwość stosowania 5% stawki VAT w uproszczonych schematach gastronomicznych – nie można pogodzić z prounijną wykładnią krajowych regulacji. 

Należyta staranność w branży paliwowej – istotny wyrok NSA

NSA w wyroku z 14 maja 2019 r. podkreślił, że brak dochowania należytej staranności musi być przekonująco udowodniony przez organy, a materiał dowodowy w sprawie należy oceniać w całości i we wzajemnym powiązaniu. W konsekwencji Sąd potwierdził wcześniejszy szczegółowy wyrok WSA w Warszawie, korzystny dla podatnika i oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. 

MF opublikowało projekt ustawy o obowiązkowym split payment!

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT z 14 maja 2019 r., wprowadzający obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment) dla określonych rodzajów towarów i usług.

Powrót podatku od handlu – uznanie go niedozwoloną pomocą publiczną nieważne po wyroku Sądu UE

Po krótkim okresie zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej polski rząd ponownie zainteresuje się przychodami branży retail. Wszystko za sprawą wyroku Sądu UE, który dopatrzył się istotnych błędów w decyzji stwierdzającej naruszenie unijnych zasad pomocy publicznej w konstrukcji polskiej daniny. Tym samym MF będzie mogło wznowić pobieranie podatku od 1 stycznia 2020 r. 

Turystyka na start

Prowadzisz przedsiębiorstwo związane z turystyką, sportem i rekreacją ? Możesz otrzymać dofinansowanie na rozwój turystyki wodnej, aktywności sportowej (w tym turystyki rowerowej) oraz aktywności promującej pokazującej piękno i kulturę województwa zachodniopomorskiego.

Stalowe szranki

Rozpoczął się nabór do programu sektorowego INNOSTAL, skierowanego do przedsiębiorców w sektorze stalowym. Wnioski można składać do 18 sierpnia.

Opłacalność inwestycji we wzornictwo

Czy ma sens wzornictwo w biznesie ? Czy może ono mieć wpływ na rozwój przedsiębiorstwa ? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą podczas konferencji praktycy wzornictwa przemysłowego.

Rusza kolejny cykl konferencji, poznaj ułatwienia dla Twojej firmy

W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o sukcesji i wiele innych zmian dla firm, które w ostatnim czasie weszły w życie...

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce...

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze

Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok...

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej

W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy...

Płace wzrosły w tej dekadzie o ponad 30 proc.

Pracownik, który dostawał podwyżki zgodnie ze tendencjami rynkowymi, zarabiał nominalnie o ponad 31 proc. więcej pod koniec zeszłego roku niż na początku dekady. Tyle bowiem wyniosły przeciętne podwyżki w latach 2011 – 2018...

Events

Brak wydarzeń

Loading… Loading…

Media

Zmiany w podatkach i składkach. Rząd wypycha pracowników na samozatrudnienie

– Zniesienie limitu składek na ZUS to kompletny absurd – uważa Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Spowoduje, że jeszcze bardziej zwiększą się różnice między opodatkowaniem dochodów z pracy tzw. etatowej i dochodów z pracy z własnej działalności. A to oznacza, że rząd wypycha pracowników na samozatrudnienie – ostrzega.

Premier zapowiada zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS. Eksperci widzą w tym głównie cel wyborczy

Przeciwnikiem zniesienia limitu składek jest Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zauważa, że deklaracja premiera jest sprzeczna z deklaracjami rządu, że chce ściągać z zagranicy profesjonalistów. Dodaje, że “zamiast naprawiać system podatkowy, Ministerstwo Finansów zajmuje się poszukiwaniem tytułów płatniczych na przedsiębiorców i obywateli, by mieć pieniądze na realizację programów socjalnych”.

Czy 1 maja pracownicy mają powody do świętowania?

– Sytuacja pracownika na polskim rynku pracy znacznie się poprawia – uważa z kolei Piotr Palutkiewicz, dyrektor ds. programów i projektów ZPP. – Jak spojrzymy na wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki bezrobocia, średniego wynagrodzenia, to wszystkie przemawiają na korzyść pracownika. Tak samo etos i kultura pracy w polskim społeczeństwie ulega zmianie. Polski rynek pracy nie wygląda źle, […]

Video