What's new

Free trade on Sunday rather than any restrictions is the standard in Europe, and Polish regulations in this area, in the target shape, are extremely restrictive – these are the most rudimentary conclusions from the report by the Union of Entrepreneurs and Employers on trade on Sundays in Europe.

50 million inhabitants of Poland. Real actions, not just dreams

If Poland is to develop and build its position in Europe of a significant state, it must also be strong in the number of inhabitants. This is the main conclusion of the report of the Union of Entrepreneurs and Employers and the Warsaw Enterpise Institute. The authors wonder if in 30 years, Poland can be inhabited by up to 50 million people. About 11.5 million people more than today and more than 16 million more people than the demographic forecasts assume.

Decreasing support for trade ban

“The number of people supporting the Sunday trade ban fell in December by 3 percentage points compared to the results of the November survey and currently amounts to 28%. As many as 71% of Poles do not want politicians to tell them how to spend their weekends. The percentage of complete opponents of limiting trade on Sundays in the December wave is the same as in November – 39% of Poles do not accept this change in any form,” comments professor Dominika Maison. “Aggregated data from both waves show that the Act has more opponents among residents of small and largest cities.”

Positive Plusses, Negative Plusses – summary of Polish legislation 2018

In the ranking determining legal acts of the best quality adopted in 2018, the first place was taken by the Minister of Entrepreneurship and Technology Jadwiga Emilewicz. As part of the “Negative Plusses” platform, throughout the entire previous year, we assessed acts of law that became part of the Polish legal system. Each of our assessments was preceded by an analysis of a law in question in terms of its impact on the economy, functioning of the state or personal freedoms. The overall quality of our legislation is at a similar level as it was for 2017.
Page 4 of 22

ZPP

If you want to receive weekly information from Brussels
Click here

Become a ZPP Member!

Join us!

By giving your email address, you grant permission to the ZPP to send you information

Legal Bulletin

Rząd upraszcza upadłość konsumencką

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza...

Sejm ekspresowo uchwalił poważną nowelizację kodeksu karnego

Sejm potrzebował niespełna dwóch dni by uchwalić nowelizację kodeksu karnego. W zeszłym tygodniu przyjął ją rząd. Zaostrza kary więzienia. Debata publiczna skoncentrowana była na problemach z karami za przestępstwa na tle seksualnym...

Nowelizacja znosząca prawo do odwołań od decyzji KRS podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego...

Podpisana ustawa obniżająca podatki dla KGHM

Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to zmiany zapisane w nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która podpisał prezydent...

5% stawkę VAT w gastronomii potwierdza WSA we Wrocławiu – to wyrok pozytywny nie tylko dla branży

WSA we Wrocławiu uznał, że wykładani kwestionującej możliwość stosowania 5% stawki VAT w uproszczonych schematach gastronomicznych – nie można pogodzić z prounijną wykładnią krajowych regulacji. 

Należyta staranność w branży paliwowej – istotny wyrok NSA

NSA w wyroku z 14 maja 2019 r. podkreślił, że brak dochowania należytej staranności musi być przekonująco udowodniony przez organy, a materiał dowodowy w sprawie należy oceniać w całości i we wzajemnym powiązaniu. W konsekwencji Sąd potwierdził wcześniejszy szczegółowy wyrok WSA w Warszawie, korzystny dla podatnika i oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. 

MF opublikowało projekt ustawy o obowiązkowym split payment!

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT z 14 maja 2019 r., wprowadzający obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment) dla określonych rodzajów towarów i usług.

Powrót podatku od handlu – uznanie go niedozwoloną pomocą publiczną nieważne po wyroku Sądu UE

Po krótkim okresie zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej polski rząd ponownie zainteresuje się przychodami branży retail. Wszystko za sprawą wyroku Sądu UE, który dopatrzył się istotnych błędów w decyzji stwierdzającej naruszenie unijnych zasad pomocy publicznej w konstrukcji polskiej daniny. Tym samym MF będzie mogło wznowić pobieranie podatku od 1 stycznia 2020 r. 

Turystyka na start

Prowadzisz przedsiębiorstwo związane z turystyką, sportem i rekreacją ? Możesz otrzymać dofinansowanie na rozwój turystyki wodnej, aktywności sportowej (w tym turystyki rowerowej) oraz aktywności promującej pokazującej piękno i kulturę województwa zachodniopomorskiego.

Stalowe szranki

Rozpoczął się nabór do programu sektorowego INNOSTAL, skierowanego do przedsiębiorców w sektorze stalowym. Wnioski można składać do 18 sierpnia.

Opłacalność inwestycji we wzornictwo

Czy ma sens wzornictwo w biznesie ? Czy może ono mieć wpływ na rozwój przedsiębiorstwa ? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą podczas konferencji praktycy wzornictwa przemysłowego.

Rusza kolejny cykl konferencji, poznaj ułatwienia dla Twojej firmy

W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o sukcesji i wiele innych zmian dla firm, które w ostatnim czasie weszły w życie...

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce...

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze

Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok...

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej

W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy...

Płace wzrosły w tej dekadzie o ponad 30 proc.

Pracownik, który dostawał podwyżki zgodnie ze tendencjami rynkowymi, zarabiał nominalnie o ponad 31 proc. więcej pod koniec zeszłego roku niż na początku dekady. Tyle bowiem wyniosły przeciętne podwyżki w latach 2011 – 2018...

Events

Brak wydarzeń

Loading… Loading…

Media

Zmiany w podatkach i składkach. Rząd wypycha pracowników na samozatrudnienie

– Zniesienie limitu składek na ZUS to kompletny absurd – uważa Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Spowoduje, że jeszcze bardziej zwiększą się różnice między opodatkowaniem dochodów z pracy tzw. etatowej i dochodów z pracy z własnej działalności. A to oznacza, że rząd wypycha pracowników na samozatrudnienie – ostrzega.

Premier zapowiada zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS. Eksperci widzą w tym głównie cel wyborczy

Przeciwnikiem zniesienia limitu składek jest Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zauważa, że deklaracja premiera jest sprzeczna z deklaracjami rządu, że chce ściągać z zagranicy profesjonalistów. Dodaje, że “zamiast naprawiać system podatkowy, Ministerstwo Finansów zajmuje się poszukiwaniem tytułów płatniczych na przedsiębiorców i obywateli, by mieć pieniądze na realizację programów socjalnych”.

Czy 1 maja pracownicy mają powody do świętowania?

– Sytuacja pracownika na polskim rynku pracy znacznie się poprawia – uważa z kolei Piotr Palutkiewicz, dyrektor ds. programów i projektów ZPP. – Jak spojrzymy na wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki bezrobocia, średniego wynagrodzenia, to wszystkie przemawiają na korzyść pracownika. Tak samo etos i kultura pracy w polskim społeczeństwie ulega zmianie. Polski rynek pracy nie wygląda źle, […]

Video