What's new

High electricity prices constitute a threat to our economy, and to avoid high price increases in the future, Poland needs a systemic plan for an energy transformation – according to the report by the Union of Entrepreneurs and Employers published on 20th December 2018 under the title “Energy prices threaten the competitiveness of the Polish economy”.

ZPP

If you want to receive weekly information from Brussels
Click here

Become a ZPP Member!

Join us!

By giving your email address, you grant permission to the ZPP to send you information

Legal Bulletin

Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Będzie m.in. więcej czasu na złożenie wyjaśnień do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami...

Więcej mobilnych stacji kontroli na drogach

Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła przeprowadzać szczegółowe kontrole techniczne w mobilnych stacjach kontroli drogowej. Rząd przyjął projekt w tej sprawie, który przewiduje m.in. obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej...

Rząd za uproszczeniem zleceń na wyroby medyczne

 Zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, czyli np. na pieluchomajtki, mają być wystawiane na 12 miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie - takie zmiany zakłada projekt nowelizacji o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

PPK: wyłom w limicie 30 – krotności składki emerytalnej

Rząd zaproponował by składki do Pracowniczych Programów Kapitałowych opłacane były od całości wynagrodzenia bez względu na to jak jest ono wysokie. Oznacza to zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek przy tym typie oszczędzania emerytalnego...

Ekonomiczna natura VAT – czy na pewno to tylko slogan?

Co mają wspólnego odszkodowania, karty paliwowe i leasing zwrotny z perspektywy VAT? To jedne z kilku obszarów, w których sądy (polskie i TSUE) zaczęły posiłkować się „ekonomicznym sensem VAT”, by rozstrzygnąć o ich opodatkowaniu. A to z kolei – w założeniu – powinno być jednolite w całej UE...

TSUE surowy: prewspółczynnik VAT obowiązuje od zawsze

Wprowadzając do ustawy o VAT przepisy o prewspółczynniku polski ustawodawca stał na stanowisku, że są one doprecyzowaniem obowiązujących zasad odliczenia VAT, a nie nowym ograniczeniem. Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał mu dzisiaj rację...

TSUE wyjaśnił budowlańcom kiedy wykonali usługi

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dziś długo wyczekiwany przez branżę budowlaną wyrok ws. C‑224/18 Budimex. Dotychczasowa praktyka polskich sądów i organów dotycząca VAT okazała się zbyt restrykcyjna. Nie wszystkie wątpliwości zostały jednak wyjaśnione...

Klauzula standstill przeważyła nad zasadą neutralności VAT

TSUE orzekł, że brak prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabytych usług hotelowych i gastronomicznych, nawet w razie ich refakturowania, nie narusza przepisów unijnych. Przy okazji TSUE potwierdził jednak, że Polska w sposób nieuprawniony ograniczyła prawo do odliczenia VAT podmiotom z branży turystycznej...

Rusza kolejny cykl konferencji, poznaj ułatwienia dla Twojej firmy

W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o sukcesji i wiele innych zmian dla firm, które w ostatnim czasie weszły w życie...

Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z drugą edycją cyklu konferencji dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”...

Akademia BioMed

To nowa inicjatywa edukacyjna organizowana przez Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Ambasadą Brytyjską. Nabór uczestników trwa do 26 maja 2019 r!

Design dla przedsiębiorców

Twoja firma pracuje nad nowym, innowacyjnym produktem lub usługą przeznaczoną dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi?

Firmy wciąż szukają pracowników

W kwietniu  liczby wakatów zwiększyła się w większości województw za wyjątkiem woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz opolskiego. W relacji do miesiąca ubiegłego, oferty najszybciej napływały w woj. podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim...

Pracownicy zwracają uwagę na płace ale też na możliwość rozwoju

Pracownicy coraz częściej oceniają firmę i pracodawcę przez pryzmat stabilności zatrudnienie, przyjaznej atmosfery w pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Młodzi częściej niż starsi zwracają uwagę na elastyczność pracy i dostępność szkoleń. Dla starszych liczy się stabilność zatrudnienie...

Projekt ZPP o reformie edukacji  w RDS

Rada Dialogu Społecznego na ostatnim plenarnym posiedzeniu nie dyskutowała nad projektem reformy systemu edukacji, którzy przedstawił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców...

Praca zdalna nie jest popularna w Polsce

W ponad połowie krajów Unii Europejskiej 20 proc. pracowników pracuje zdalnie przynajmniej od czasu do czasu. W Polsce praca zdalna wciąż jest mniej popularna niż w całej Wspólnocie...

Events

Brak wydarzeń

Loading… Loading…

Media

Video