Rada Organizacji ZPP

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Dyrektor generalna, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD)

Prezes Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Prezes Wielkopolskiej Izby Gospodarczej

Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Małopolska

Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź

Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Łódź

Prezes Dolnośląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Przewodniczący Izby Branży Komunalnej

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

Prezes Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Wiceprezes Wielkopolskiego Klubu Przedsiębiorców

Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Prezes Związku Krajowych Producentów Leków

Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Prezes Legnickiego Klubu Biznesu

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego

Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego

Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Prezes Związku Pracodawców HoReCa

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców

Prezydium Rady Organizacji ZPP

Cezary Kaźmierczak

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Krzysztof Kopeć

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Marcin Nowacki

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Grzegorz Rychwalski

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Jakub Bińkowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Katarzyna Dubno

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Urban Kielichowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Łódź

Barbara Misiewicz-Jagielak

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Robert Lewandowski

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Andrzej Tabaczyński

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Diana Sinkiewicz

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Mirosław Kościuk

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Aneta Janik-Barciś

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa

Radosław Klinowski

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Mariola Wieczorek

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa

Jerzy Romański

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców

Małgorzata Stanior

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa

Wojciech Pawlikowski

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców

Marek Traczyk

Warszawska Izba Gospodarcza

Tomasz Szypuła

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców

Karol Dobrowolski

Warszawska Izba Gospodarcza

Krzysztof Mamiński

Związek Pracodawców Kolejowych

Ada Kostrz – Kostecka

Warszawska Izba Gospodarcza

Marek Chraniuk

Związek Pracodawców Kolejowych

Bogusław Zalewski

Warszawska Izba Gospodarcza

Artur Martyniuk

Związek Pracodawców Kolejowych

Katarzyna Kaczmarska

Warszawska Izba Gospodarcza

Radosław Celiński

Związek Pracodawców Kolejowych

Tadeusz Konaszuk

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Marek Olkiewicz

Związek Pracodawców Kolejowych

Barbara Oleszczuk

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Jacek Silski

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Jan Brodawka

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Wojciech Sosiński

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Krzysztof Łajtar

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Jacek Kosiorek

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Magdalena Winogradow

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Paweł Łuczak

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Robert Wojdakowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Simon Amor

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Leszek Kędzierawski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

Mieszko Musiał

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Ireneusz Połeć

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

Igor Tikhonov

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Marcin Materna

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Bartłomiej Morzycki

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Piotr Cieluchowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Małgorzata Skonieczna

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Andrzej Romańczuk Fiedorowicz

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Andrzej Gantner

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Paweł Bochen

Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Jacek Czarnecki

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Marcin Sawicz

Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Małgorzata Szleszyńska

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Krzysztof Palikowski

Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Ewa Gayny

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Sławomir Nowak

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Małopolska

Dorota Liszka

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Bartosz Dudek

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Małopolska

Katarzyna Borucka

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Zbigniew Kaczor

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

Małgorzata Wadzińska

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Włodzimierz Sendrowicz

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

Elżbieta Kwestarz

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Waldemar Ślebioda

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

Ewa Drozd

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Patrycja Ratajszczak-Kaczmarek

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

Urszula Nadrzycka

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Jan Nowak

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

Iwona Poniatowska Banaszek

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Eugeniusz Florek

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

Monika Chmielewska

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Edjzeck Smulder

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

dr inż. Anna Oborska

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Bogdan Schulz

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

Tomasz Zieleźny

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Andrzej Frąckowiak

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

Marta Wisłocka

Związek Pracodawców Polska Miedź

Marcin Zeintak

Wielkopolski Klub Przedsiębiorców

Piotr Karwan

Związek Pracodawców Polska Miedź

Piotr Huzar

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Anna Melska

Związek Pracodawców Polska Miedź

Janusz Jasiński

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Andrzej Bogdanowicz

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Maria Mrówczyńska

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Adam Łobaza

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Ryszard Gongor

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Piotr Prudzyński

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Przemysław Karwowski

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Piotr Litwiński

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Jarosław Nieradka

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Michał Kanownik

Związek Cyfrowa Polska 

Andrzej Kail

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Włodzimierz Ossowski

Związek Cyfrowa Polska 

Adam Agacki

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Jacek Łęgiewicz

Związek Cyfrowa Polska 

Wiesław Ocytko

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Andrzej Reclik

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Tomasz Sobiechowski

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Janusz Miłuch

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Andrzej Roczniak

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Xavier Guesnu

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Bogumiła Gramza

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Włodzimierz Chołuj

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Paweł Dąbrowski

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Krzysztof Kieres

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Jarosław Wendorff

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Dariusz Gawlak

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Grzegorz Wszelaczyński

Legnicki Klub Biznesu

Krzysztof Kieres

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Jerzy Nowakowski

Legnicki Klub Biznesu

Robert Antczak

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Adam Zientek

Legnicki Klub Biznesu

Paweł Piórkowski

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Bartosz Stasch

Wielkopolski Związek Pracodawców 

Rogier Klop

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Wiesław Łubiński

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur

Frederic Lustig

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Grzegorz Paciulan

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur

Tomasz Kulesza

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Karol Wasilewski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego

Karol Sikorski

Wielkopolska Izba Gospodarcza 

Marek Olszewski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego

Łukasz Bilski

Świętokrzyski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Jarosław Tunkiel

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Damian Hada

Świętokrzyski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Krzysztof Soszyński

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Filip Kułanowski

Świętokrzyski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Mariusz Dankowski

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Marek Grzywna

Świętokrzyski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Adam Kapek

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

 

Witold Piestrzeniewicz

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

 

Sławomir Rudowicz

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Monika Byśkiniewicz

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Edyta Apelska

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Arkadiusz Fiuk

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Sławomir Szumski

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Monika Byśkiniewicz

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Dominik Marczyk

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

 

Dariusz Matlak

Polska Izba Gospodarki Odpadami

 

Iwo Nagórny

Polska Izba Gospodarki Odpadami