Kontakt

 

Zachęcamy do kontaktu z nami:

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa

Tel: 22 826 08 31
E-mail: biuro@zpp.net.pl

NIP: 522-295-88-64
REGON: 142553074
KRS: 0000361844 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

Rachunek bankowy ZPP: 
87 1020 1097 0000 7802 0289 5035

Składki członkowskie
19 1020 1097 0000 7102 0289 5050

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że w związku z wypełnieniem i wysłaniem deklaracji ZPP, formularza kontaktowego Biura Interwencji oraz podaniem przez Ciebie danych osobowych:

 

1)  Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z którym możesz kontaktować się na adres e-mail: biuro@zpp.net.pl;

2) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3) Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu;

4) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

5) Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;

6) Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć wymagane do bycia członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz do udzielenia odpowiedzi na wstępnie zadane pytania w formularzu kontaktowym Biura Interwencji;

7) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest naszym partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).