Forum Cyfrowe ZPP

 

Regulacje cyfrowe obecnie procedowane na poziomie Unii Europejskiej ukształtują unijną gospodarkę na najbliższe lata. Podjęte decyzje odbiją się na wszystkich przedsiębiorstwach – od dużych dostawców technologii po małe i średnie firmy, które korzystają z usług cyfrowych do prowadzenia swojego biznesu. Dlatego tak ważnym jest, aby głos przedsiębiorców był reprezentowany w procesach decyzyjnych na poziomie unijnym i krajowym.

Forum Cyfrowe to platforma współpracy dla przedsiębiorców, zainteresowanych tematem organizacji oraz decydentów zaangażowanych w politykę cyfrową. W swoich działaniach skupiać się będzie na czterech podstawowych obszarach: promowaniu innowacyjności w Europie, tworzeniu dobrych regulacji dla przedsiębiorstw aktywnych w sferze cyfrowej, poprawianiu cyberbezpieczeństwa oraz cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw. 

W ramach działalności Forum publikujemy dokumenty eksperckie i stanowiska regulacyjne, a także organizujemy wydarzenia na forum Polski i Unii Europejskiej oraz przeprowadzamy projekty i kampanie informacyjne.

Zachęcamy do kontaktu!

 

MATERIAŁY

KOMENTARZE:

Komentarz ZPP w sprawie komunikatu Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Transformacja cyfrowa systemu energetycznego – plan działania UE

Komentarz ZPP: czy wraca podatek od smartfonów?

Komentarz ZPP na temat Aktu w sprawie danych (Data Act)

Komentarz ZPP do sprawozdania Parlamentu Europejskiego wobec wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

Komentarz ZPP do projektu dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

Komentarz ZPP ws. postępów prac nad Digital Services Act

Komentarz ZPP ws. Rozporządzenia o standardzie organizacyjnym udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów

teleinformatycznych

Komentarz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie nowych przepisów dotyczących przewozu osób

Komentarz ZPP ws. przyjęcia przez Parlament Europejski propozycji negocjacyjnej w sprawie Praw Autorskich

LISTY:

Wspólny list w sprawie Digital Markets Act

Wspólny List Organizacji w sprawie DMA – nie wylewajmy dziecka z kąpielą

STANOWISKA:

Stanowisko ZPP w sprawie Projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (UD424)

Stanowisko ZPP ws. implementacji unijnej dyrektywy w sprawie prawa autorskiego do krajowego porządku prawnego

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie przywrócenia obowiązku stay-down w Akcie o usługach cyfrowych (DSA)

Stanowisko w sprawie rewizji Dyrektywy o Kredycie Konsumenckim

Stanowisko ZPP ws. Komunikatu Komisji „Polityka konkurencji gotowa na nowe wyzwania”

Stanowisko ZPP ws. deklaracji Unii Europejskiej w sprawie praw i zasad cyfrowych

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (projekt z dn. 12.10.2021 r.)

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Stanowisko ZPP ws. konsultacji KE dot. rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dla porozumień wertykalnych (VBER)

Stanowisko ZPP ws. nowelizacji ustawy o VAT wdrażającej pakiet dyrektyw w e-commerce

Stanowisko ZPP ws. podatku od usług cyfrowych

OPINIE:

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Gospodarki Cyfrowej ws. regulacji biometrii

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Gospodarki Cyfrowej ws. Aktu o sztucznej inteligencji

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. gospodarki cyfrowej ws. regulacji dark store-ów

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. gospodarki cyfrowej ws. projektu ustawy wolnościowej – powielanie rozwiązań już procedowanych na poziomie UE grozi chaosem prawnym

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. gospodarki cyfrowej na temat Personal Information Protection Law

MEMORANDA:

Memorandum ws. Digital Services Act

RAPORTY: 

Raport ZPP: Infrastruktura dla cyfryzacji w Polsce

Raport ZPP: Digital Markets Act

Raport ZPP: Wdrożenie 5G w Polsce – perspektywy i szanse

Raport ZPP: Podatek cyfrowy i wynikające z niego zagrożenia

BADANIA:

Badanie ZPP: Wyzwania, codzienność i oczekiwania osób świadczących usługi za pośrednictwem platform online

Badanie firm dotyczące sprzedaży on-line

Badanie firm dot. sprzedaży on-line

INNE:

Wkład ZPP w konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie aktu dotyczącego cyberodporności – nowe przepisy cyberbezpieczeństwa produktów cyfrowych i usług pomocniczych

Kamila Sotomska Głównym Ekspertem ds. Gospodarki Cyfrowej

Okrągły Stół nt. Cyfryzacji MŚP

Okrągły stół ZPP ws. Digital Markets Act – jak uczynić akt “skalpelem” a nie „walcem”?

Oświadczenie ZPP ws. podatku medialnego

W pogoni za technologiczną suwerennością czy nowym protekcjonizmem? Dyskusja o nowym kierunku polityki europejskiej ze szczególnym naciskiem na Digital Services Act

The Union of Entrepreneurs and Employer’s contribution to the European Commission Consultation on the Digital Services Act

Plusy Ujemne: Lex Uber

Plusy Ujemne: Rozszerzenie działania e-recept

Ekspercka debata wokół podatku cyfrowego

Konsument ma prawo do rzetelnej informacji o oferowanych technologiach

Rewolucja 5G czyli historyczny dylemat Polski – między polityką a rozwojem cywilizacyjnym. Wnioski z zamkniętej debaty ekspertów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wkład ZPP w konsultacje zainicjowane przez europosła Axela Vossa na temat rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji