Forum Cyfrowe ZPP


Forum Cyfrowe ZPP koncentruje się na wspieraniu rozwoju sektora cyfrowego w Polsce i UE. Podstawowym celem działania Forum jest wsparcie prawodawców w tworzeniu możliwie najlepszych warunków do rozwoju polskiej i unijnej gospodarki cyfrowej.

  • Kreowanie korzystnego środowiska biznesowego dla sektora cyfrowego poprzez dialog i współpracę z różnymi interesariuszami: Forum Cyfrowe przez udział w konsultacjach społecznych i aktywne współkształtowanie debaty eksperckiej wspiera tworzenie atrakcyjnego otoczenia regulacyjno-instytucjonalnego dla rozwoju gospodarki cyfrowej;
  • Wspieranie przedsiębiorczości cyfrowej i start-upów: jednym z naszych celów jest wspieranie cyfryzacji biznesu i administracji państwowej, a także działanie na rzecz rozwoju środowiska start-upów;
  • Budowanie relacji z instytucjami rządowymi i organizacjami branżowymi w celu reprezentowania interesów sektora cyfrowego: nasze cele realizujemy w istotnej mierze dzięki budowanym przez lata relacjom z instytucjami rządowymi i organizacjami branżowymi, z którymi pracujemy na co dzień;
  • Tworzenie możliwości networkingowych i nawiązywanie partnerstw biznesowych: poza aktywnością merytoryczną w zakresie tworzenia publikacji, Forum Cyfrowe organizuje wydarzenia o rozmaitej formule – od debat, przez okrągłe stoły, po całodniowe konferencje. Każdy z tych formatów jest doskonałą okazją do nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych;
  • Tworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji pomiędzy członkami Forum: aktywności regulacyjnej i public affairs towarzyszy działalność edukacyjna – realizujemy projekty i kampanie społeczne wspierające bezpieczny rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Program działania Forum Cyfrowego ZPP opiera się na jednym podstawowym założeniu: Polska i Europa potrzebują konkurencyjnego otoczenia regulacyjnego dla gospodarki cyfrowej, by dalej się rozwijać. Opowiadamy się zatem za brakiem nadregulacji i możliwie swobodną konkurencją, prowadzoną na równych warunkach.MATERIAŁY

KOMENTARZE:

Komentarz ZPP Komisja Europejska odkłada projekt wprowadzenia ,,opłat sieciowych’’

LISTY:

STANOWISKA:

Stanowisko ZPP w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko ZPP w sprawie założeń dotyczących polityki partycypacji i transparentności Ministerstwa Cyfryzacji

Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko ZPP w sprawie konsultacji Prawa komunikacji elektronicznej

Stanowisko ZPP w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko ZPP ws. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Akt o Usługach Cyfrowych (DSA)

INNE:

OPINIE:

MEMORANDA:

5 priorytetów dla polityki cyfrowej w nowej kadencji – memorandum ZPP

RAPORTY: 

Raport “Things to Watch For in European Parliament Elections in 2024”

Raport ZPP: Jednolity Rynek Cyfrowy i jego przyszłość w kontekście szans rozwojowych dla polskiego sektora MŚP

Raport: Cyfryzacja sektora MŚP w Polsce

BADANIA:

INNE:

Debata: NIS2: Czy jesteśmy gotowi na nowe zasady cyberbezpieczeństwa w kluczowych sektorach gospodarki?

Konferencja „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: wyzwania dla cyfrowej demokracji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”

Wkład ZPP w konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie aktu dotyczącego cyberodporności – nowe przepisy cyberbezpieczeństwa produktów cyfrowych i usług pomocniczych

Kamila Sotomska Głównym Ekspertem ds. Gospodarki Cyfrowej

Okrągły Stół nt. Cyfryzacji MŚP

Zobacz więcej

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW I DORADCÓW

 Michał Boni
Były Minister Administracji i Cyfryzacji w latach 2011–2013


Michał Kanownik  

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska,
Ekspert Forum Cyfrowego ZPP


Paulina Szkoła

Dyrektor Forum Cyfrowego ZPP
email: p.szkoła@zpp.net.pl


Przemysław Mikus

Wiceprezes SoDA – Software Development Association Poland,
Ekspert Forum Cyfrowego ZPP