Forum Mikro i Małych Firm


Forum Mikro i Małych Firm jest inicjatywą skupiającą się na wsparciu mikro i małych przedsiębiorstw. Naszym celem jest uświadomienie opinii publicznej o roli i znaczeniu mikro i małych firm w życiu gospodarczym i społecznym Polski, publikowanie rzetelnych informacji opisujących ten sektora oraz przygotowanie rozwiązań prawnych i podatkowych dla tych form działalności gospodarczej.

Nasze działania obejmują:

  • Zwiększenie świadomości społecznej na temat mikro i małych firm: Dążymy do zwiększenia widoczności oraz świadomości istnienia i wkładu mikro i małych firm we wszystkich sektorach gospodarki.
  • Rozwiązania prawne i podatkowe dla mikro i małych firm: Będziemy prowadzić prace nad przygotowaniem adekwatnego systemu prawnego dla tego sektora oraz rozsądnych obciążeń podatkowych.
  • Poprawę warunków prowadzenia działalności: Działamy na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla mikro i małych firm poprzez lobbowanie na rzecz poprawy regulacji prawnych i eliminowania barier biurokratycznych. Naszym celem jest stworzenie otoczenia, które umożliwi rozwój i innowacje.
  • Współpracę z instytucjami: Nawiązujemy współpracę z rządem, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, aby głos mikro i małych firm był uwzględniany w procesie kształtowania polityki gospodarczej. Dążymy do tworzenia partnerstw, które przyczynią się do lepszego otoczenia biznesowego.
  • Analizę i monitorowanie sytuacji mikro i małych firm: Forum będzie prowadzić ciągłą analizę oraz monitorować sytuację rynkową. Głównie w takich obszarach jak: zmiany prawne, regulacje oraz obciążenie podatkowe.
  • Badania i publikowanie raportów: Forum będzie regularnie prowadzić badania dotyczące mikro i małych firm w celu identyfikacji ich potrzeb. Publikowane będą raporty, które pomogą interesariuszom lepiej zrozumieć sytuację mikro i małych firm.

Forum Mikro i Małych Firm działa w duchu elastyczności i dostosowuje swoje działania do zmieniających się potrzeb oraz zmian gospodarczych.

Zachęcamy przedstawicieli firm do aktywnego uczestnictwa, dzielenia się postulatami oraz wspólnego budowania lepszego środowiska biznesowego. 


 

MATERIAŁY

KOMENTARZE:

STANOWISKA:

MEMORANDA:

RAPORTY: 

BADANIA: 

Polski mikroprzedsiębiorca – pasjonat z poczuciem misji. Zadowolony z pracy, choć nie zarabia kokosów. Oszczędza, wyjeżdża na krótkie wakacje, nie chodzi na zwolnienia. Ceni niezależność

Małe i mikro firmy nie chcą inwestować, nie planują podwyżek ani zatrudniania nowych pracowników, ale indeks ich nastrojów gospodarczych w lutym 2024 roku wzrósł do poziomu 48,4 versus 36,4 rok wcześniej

INNE:

Nowa Inicjatywa: Forum Mikro i Małych Firm Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP chce zwrócić uwagę na pomijany segment przedsiębiorstw w Polsce

 

 ZESPÓŁ EKSPERTÓW I DORADCÓW

 

Prof.Robert Gwiazdowski
Ekspert

dr Piotr Bukowski
Prezes Zarządu WiseEuropa

Piotr Koryś
Główny Ekonomista ZPP

Prof.Dominika Maison
Ekspert

Weronika Kujawa
Sekretarz Forum Mikro i Małych Firm ZPP
email: w.kujawa@zpp.net.pl