Forum Mikro i Małych Firm


Forum Mikro i Małych Firm jest inicjatywą skupiającą się na wsparciu mikro i małych przedsiębiorstw. Naszym celem jest uświadomienie opinii publicznej o roli i znaczeniu mikro i małych firm w życiu gospodarczym i społecznym Polski, publikowanie rzetelnych informacji opisujących ten sektora oraz przygotowanie rozwiązań prawnych i podatkowych dla tych form działalności gospodarczej.

Nasze działania obejmują:

  • Zwiększenie świadomości społecznej na temat mikro i małych firm: Dążymy do zwiększenia widoczności oraz świadomości istnienia i wkładu mikro i małych firm we wszystkich sektorach gospodarki.
  • Rozwiązania prawne i podatkowe dla mikro i małych firm: Będziemy prowadzić prace nad przygotowaniem adekwatnego systemu prawnego dla tego sektora oraz rozsądnych obciążeń podatkowych.
  • Poprawę warunków prowadzenia działalności: Działamy na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla mikro i małych firm poprzez lobbowanie na rzecz poprawy regulacji prawnych i eliminowania barier biurokratycznych. Naszym celem jest stworzenie otoczenia, które umożliwi rozwój i innowacje.
  • Współpracę z instytucjami: Nawiązujemy współpracę z rządem, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, aby głos mikro i małych firm był uwzględniany w procesie kształtowania polityki gospodarczej. Dążymy do tworzenia partnerstw, które przyczynią się do lepszego otoczenia biznesowego.
  • Analizę i monitorowanie sytuacji mikro i małych firm: Forum będzie prowadzić ciągłą analizę oraz monitorować sytuację rynkową. Głównie w takich obszarach jak: zmiany prawne, regulacje oraz obciążenie podatkowe.
  • Badania i publikowanie raportów: Forum będzie regularnie prowadzić badania dotyczące mikro i małych firm w celu identyfikacji ich potrzeb. Publikowane będą raporty, które pomogą interesariuszom lepiej zrozumieć sytuację mikro i małych firm.

Forum Mikro i Małych Firm działa w duchu elastyczności i dostosowuje swoje działania do zmieniających się potrzeb oraz zmian gospodarczych.

Zachęcamy przedstawicieli firm do aktywnego uczestnictwa, dzielenia się postulatami oraz wspólnego budowania lepszego środowiska biznesowego. 


KONTAKT

Cezary Bachański
Dyrektor Forum Mikro i Małych Firm ZPP
email: c.bachanski@zpp.net.pl

 

Aleksandra Sieczka
Sekretarz Forum Mikro i Małych Firm ZPP
email: a.sieczka@zpp.net.pl

MATERIAŁY

KOMENTARZE:

STANOWISKA:

MEMORANDA:

RAPORTY: 

BADANIA: 

INNE:

Nowa Inicjatywa: Forum Mikro i Małych Firm Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP chce zwrócić uwagę na pomijany segment przedsiębiorstw w Polsce