Portret przedsiębiorcy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) przeprowadził największe w Polsce, kompleksowe, badanie polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Objęło ono reprezentatywną próbę firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników. Celem badania było poznanie motywacji, postaw i nastrojów polskich przedsiębiorców.

Zdecydowana większość badanych (80%), niezależnie od powodów i okoliczności, pozytywnie ocenia swoją decyzję o założeniu firmy (41% – ocenia ją pozytywnie, 39% raczej pozytywnie). Jedynie 10% przedsiębiorców nie jest zadowolonych z tej decyzji. Statystycznie nieco częściej są to właściciele firm z sektora handlu, osoby z niższym wykształceniem (podstawowym lub zawodowym), ale też osoby, których sytuacja finansowa nie jest dobra – nie mają oszczędności a przy tym mają zaciągnięte kredyty i pożyczki.  

Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców komentuje: „Możemy być dumni z polskich przedsiębiorców bo w nawet tak trudnych okolicznościach radzą sobie dobrze – co widać też w ostatnich wynikach naszej gospodarki. Polskie firmy idą do przodu, mimo braków kapitału i gorszych warunków do prowadzenia biznesu w porównaniu do większości krajów Unii. Aż strach pomyśleć o ile szybciej moglibyśmy się rozwijać, gdyby udało się uruchomić całą energię i przedsiębiorczość blokowaną przez grube ryzy papieru kancelaryjnego zapisane przepisami i obsesyjną chęć polityków do ciągłego zmieniania prawa, kontroli wszystkiego i chronicznego braku zaufania do prowadzących”.

Ankietowani jako najbardziej uciążliwe wady bycia przedsiębiorcą i bariery w prowadzeniu biznesu wymieniali między innymi:

  • Wysokie koszty pracy i składki ZUS – 53% badanych
  • Nieregularne zarobki – 41% badanych
  • Odpowiedzialność finansowa i prawna – 40% badanych
  • Wysokie podatki – 40% badanych
  • Duży poziom stresu – 37% badanych
  • Nadmiar obowiązków biurokratycznych – 23% badanych
  • Niestabilność prawa –22% badanych

Przede wszystkim pasja i ucieczka od etatu

37% badanych przyznało, że głównym powodem założenia firmy była chęć zrealizowania swojej pasji, 25% przedsiębiorców nigdy nie chciała pracować na etacie i szukała pomysłu na własny biznes. Dla porównania dla 23% biorących udział w badaniu o założeniu firmy zdecydował przymus ekonomiczny, a dla 10% był to nakaz ze strony byłego pracodawcy.

Profesor Dominika Maison, autorka badania i raportu komentuje: „Obserwując od lat zmiany zachodzące wśród polskich przedsiębiorców widzimy, że wraz ze zmianami pokoleniowymi zmieniają się również motywacje rozpoczynania własnego biznesu. Nie jest to już tylko chęć zarobienia dużych pieniędzy lub bycia wielkim przedsiębiorcą zatrudniającym setki pracowników. Szczególnie wśród młodych ludzi tym co skłania ich do odejścia z bezpiecznej pracy na etacie i rozpoczęcie własnej działalności coraz częściej jest chęć samorealizacji i wolności oraz decydowania o własnym losie nawet kosztem czasami niższych zarobków czy niepewności i ryzyka związanego z prowadzeniem własnego, czasami małego i niszowego biznesu”.

Badanie ZPP Portret Przedsiębiorcy zostało przeprowadzone w lutym 2020 roku na reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorców. Wzięło w nim udział łącznie 678 respondentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i właścicieli firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników.

Infografiki

O badaniu ZPP Portret Przedsiębiorcy

ZPP Portret Przedsiębiorcy to największe w Polsce, kompleksowe, badanie polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zostało przeprowadzone w lutym 2020 roku na reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorców. Wzięło w nim łącznie 678 respondentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i właścicieli firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników.

Celem badania było poznanie motywacji, postaw i nastrojów polskich przedsiębiorców. Częścią projektu badawczego zainicjowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest również opracowanie pierwszej w Polsce całościowej segmentacji firm z sektora MSP polegającej na wyodrębnieniu grup przedsiębiorców różniących się podejściem do prowadzenia biznesu. Badanie zostało zrealizowane w lutym 2020 metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na internetowym panelu badawczym Ariadna pod kierownictwem prof. Dominiki Maison.

O ZPP

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest najszybciej rozwijającą się i najbardziej aktywną organizacją polskich przedsiębiorców założoną w 2010 roku. Zrzesza ponad 52 tysiące firm, 15 organizacji regionalnych i 20 organizacji branżowych. Publikuje co roku ponad 30 raportów, opracowań, filmów oraz ponad 100 komentarzy, stanowisk i opinii legislacyjnych. Organizuje liczne debaty i spotkania. Celem ZPP jest uczynienie Polski krajem z najlepszymi warunkami prowadzenia biznesu i systemem podatkowym w Europie. ZPP jest organizacją apolityczną wspierającą wolny rynek i zdrowy rozsądek niezależnie od podziałów politycznych. ZPP jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, posiada przedstawicielstwo w Brukseli.