Zagraniczne biura ZPP

Biuro w Brukseli

 

 

Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli reprezentuje interesy sektora przedsiębiorstw w Polsce. Zajmujemy się sprawami ogólnymi dotyczącymi wszystkich przedsiębiorstw oraz pracujemy z branżami reprezentowanymi w Związku. Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli jest odpowiedzialne za utrzymanie stałej relacji z najważniejszymi instytucjami UE oraz interesariuszami spraw gospodarczych.

Jednym z kluczowych obszarów działalności jest integracja i podjęcie wspólnej aktywności z innymi organizacjami pracodawców z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Przy najważniejszych projektach legislacyjnych (sprawy ogólne i branżowe) będziemy występować w partnerstwie z innymi podmiotami.

Biuro ZPP w Brukseli: Rue d'Arlon 46, 1000, Bruksela

Dyrektor: Agata Boutanos (a.boutanos@zpp.net.pl)

 

Biuro w Kijowie

 

 

 

Nazarii Volianskyi – Dyrektor Biura ZPP w Kijowie. W 2023 roku został powołany na stanowisko Kierownika Działu Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji w UkraineInvest, Agencji Promocji Inwestycji Rządu Ukrainy. Podczas kadencji opracował strategię komunikacji, podniósł pozycję UkraineInvest na rynku europejskim i amerykańskim oraz rozpoczął kampanię medialną mającą na celu przyciągnięcie prywatnego kapitału na Ukrainę. Wyjaśnił międzynarodowym inwestorom rolę UkraineInvest w powojennej odbudowie Ukrainy. W 2021 roku został mianowany dyrektorem ds. komunikacji korporacyjnej w Ukraińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (UCCI). Podczas swojej pracy w UCCI jego głównym celem było wzmocnienie marki systemu izb zarówno na Ukrainie, jak i na świecie. Wiązało się to z nawiązaniem komunikacji z członkami UCCI, biurami regionalnymi i władzami lokalnymi, a także organizacją różnych wydarzeń mających na celu zwiększenie widoczności UCCI w przestrzeni informacyjnej. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w dziennikarstwie. Pracował jako redaktor wiodących ukraińskich kanałów telewizyjnych i agencji informacyjnych. Stworzył specjalny anglojęzyczny projekt Spotlight Ukraine w jednym z najpopularniejszych kanałów telewizyjnych w kraju, Espresso. Opracował strategię komunikacyjną i specjalne kursy dla doświadczonych przedsiębiorców oraz promował stowarzyszenia i przedsiębiorstwa weteranów na poziomie krajowym. Moderuje także fora międzynarodowe i krajowe, uczestniczy w dyskusjach panelowych i innych wydarzeniach. Obszary specjalizacji Nazarii to relacje z rządem, komunikacja strategiczna, inwestycje, ekonomia, relacje z mediami, komunikacja kryzysowa, komunikacja korporacyjna, sprawy publiczne, zarządzanie wydarzeniami, marketing cyfrowy.

Maidan Plaza (Майдан Плаза)
Maidan Nezalezhnosti 2 (Майдан Незалежності 2)
01 001, Kyiv (Київ)

Nazarii Volianskyi – Dyrektor Biura ZPP w Kijowie (n.volianskyi@zpp.net.pl)

 

Program realizuje ten cel w ramach trzech głównych obszarów działania: 
  1. nawiązywanie bezpośrednich kontaktów biznesowych B2B (business-to-business) pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami, otwarcie możliwości dla polskiego biznesu w Ukrainie
  2. pomoc w relokacji do Polski dla tych firm ukraińskich, które chcą rozszerzyć swoją działalność na rynek europejski poprzez obecność w Polsce
  3. przygotowanie ram dla przyciągnięcia polskiego kapitału i polskiej inicjatywy prywatnej do powojennej odbudowy gospodarczej Ukrainy
Biuro w Kijowie pod kierownictwom biura Warszawskiego ZPP realizuje te zadania poprzez dialog i kontakty z rządem Ukrainy, władzami lokalnymi, wiodącymi ukraińskimi stowarzyszeniami biznesowymi, wydarzenia publiczne na wysokim szczeblu oraz aktywną obecność w ukraińskiej przestrzeni medialnej.
Kluczowymi partnerami kijowskiego biura EBA są Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA), Związek Przedsiębiorców Ukrainy (SUP) oraz Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.