Zagraniczne biura ZPP

Biuro w Brukseli

 

 

Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli reprezentuje interesy sektora przedsiębiorstw w Polsce. Zajmujemy się sprawami ogólnymi dotyczącymi wszystkich przedsiębiorstw oraz pracujemy z branżami reprezentowanymi w Związku. Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli jest odpowiedzialne za utrzymanie stałej relacji z najważniejszymi instytucjami UE oraz interesariuszami spraw gospodarczych.

Jednym z kluczowych obszarów działalności jest integracja i podjęcie wspólnej aktywności z innymi organizacjami pracodawców z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Przy najważniejszych projektach legislacyjnych (sprawy ogólne i branżowe) będziemy występować w partnerstwie z innymi podmiotami.

Biuro ZPP w Brukseli: Rue d'Arlon 46, 1000, Bruksela

Dyrektor: Agata Boutanos (a.boutanos@zpp.net.pl)

 

Biuro w Kijowie

 

 

 

Tatiana Kulyk - Starszy Doradca Zarządu ZPP, koordynuje projekt „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together” na terytorium Ukrainy. Program ma na celu stworzenie i wzmocnienie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesowymi, oraz przygotowanie warunków współpracy w przyszłej odbudowie państwa i gospodarki ukraińskiej. 

Maidan Plaza (Майдан Плаза)
Maidan Nezalezhnosti 2 (Майдан Незалежності 2)
01 001, Kyiv (Київ)

Starszy Doradca Zarządu ZPP: Tatiana Kulyk (t.kulyk@zpp.net.pl)

 

Program realizuje ten cel w ramach trzech głównych obszarów działania: 
  1. nawiązywanie bezpośrednich kontaktów biznesowych B2B (business-to-business) pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami, otwarcie możliwości dla polskiego biznesu w Ukrainie
  2. pomoc w relokacji do Polski dla tych firm ukraińskich, które chcą rozszerzyć swoją działalność na rynek europejski poprzez obecność w Polsce
  3. przygotowanie ram dla przyciągnięcia polskiego kapitału i polskiej inicjatywy prywatnej do powojennej odbudowy gospodarczej Ukrainy
Biuro w Kijowie pod kierownictwom biura Warszawskiego ZPP realizuje te zadania poprzez dialog i kontakty z rządem Ukrainy, władzami lokalnymi, wiodącymi ukraińskimi stowarzyszeniami biznesowymi, wydarzenia publiczne na wysokim szczeblu oraz aktywną obecność w ukraińskiej przestrzeni medialnej.
Kluczowymi partnerami kijowskiego biura EBA są Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA), Związek Przedsiębiorców Ukrainy (SUP) oraz Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.