Rada Dialogu Społecznego

Dialog Społeczny

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego jest forum trójstronnego dialogu między przedstawicielami rządu, pracowników i pracodawców. Rada opiniuje projekty aktów prawnych, zabiera głos w najważniejszych sprawach gospodarczych, a także uczestniczy w negocjacjach dotyczących wysokości płacy minimalnej. Skład strony społecznej Rady tworzą osoby wyznaczone przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od 2018 roku ma status organizacji reprezentatywnej.

Z ramienia ZPP członkami Rady Dialogu Społecznego są: 

Cezary Kaźmierczak
Wiceprzewodniczący Rady

Marcin Nowacki

Mariusz Pawlak

Jakub Bińkowski

Jacek Podgórski
Sekretarz Prezydium Rady występujący z ramienia ZPP

Przedstawiciele ZPP biorą ponadto udział w pracach zarówno zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego (dotyczących między innymi polityki gospodarczej i rynku pracy, budżetu, prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych), jak i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Osoby wyznaczone przez ZPP pełnią również funkcje w organach nadzoru ważnych instytucji, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy Rada Statystyki.

 

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego mogą być stworzone na wspólny wniosek co najmniej jednej z reprezentatywnych organizacji pracowników oraz co najmniej jednej reprezentatywnej organizacji pracodawców. WRDS stanowią forum dialogu społecznego na poziomie województw, a ich szczegółowe zadania i kompetencje określa ustawa.

Reprezentanci ZPP w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego

Województwo dolnośląskie

Paweł Bochen  
Grzegorz Wszelaczyński
Piotr Karwan

Województwo lubelskie

Leszek Kędzierawski
Krzysztof Łajtar
Ireneusz Połeć

Województwo łódzkie

Urban Kielichowski
Jerzy Romański

Województwo mazowieckie

Katarzyna Kaczmarska
Jarosław Nyk
Tomasz Szypuła

Województwo podlaskie

Karol Wasilewski  
Marek Olszewski
Zbigniew Sulewski

Województwo zachodniopomorskie

Diana Sinkiewicz
Robert Lewandowski
Piotr Huzar

Województwo wielkopolskie

Piotr Lusina
Bartosz Stasch

Województwo małopolskie

Jan Kurdziel
Tomasz Ziaja

Województwo podkarpackie

Adam Łobaza

Województwo śląskie

Marcin Materna
Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz
Arkadiusz Wyszyński

Województwo warmińsko-mazurskie

Wiesław Łubiński
Grzegorz Paciulan  
Piotr Milewski

 

 

 

 

Zespoły problemowe, grupy robocze, zespoły trójstronne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fot. rawpixel/pixabay.com

W ramach Rady Dialogu Społecznego funkcjonują zespoły problemowe, których prace poświęcone są konkretnym dziedzinom życia społeczno-gospodarczego. Wewnątrz zespołów mogą zostać wyodrębnione podzespoły lub grupy robocze. Ponadto poza RDS przy poszczególnych Ministerstwach działają zespoły trójstronne, wewnątrz których odbywa się dialog branżowy.

Reprezentanci ZPP w zespołach problemowych, grupach roboczych i zespołach trójstronnych

Zespół Problemowy ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych

Piotr Palutkiewicz
Mariusz Pawlak

Zespół Problemowy ds. Prawa Pracy

Szymon Witkowski
Anna Chylińska

Zespół Problemowy ds. Ubezpieczeń Społecznych

Jacek Podgórski
Mariusz Pawlak

Zespół Problemowy ds. Funduszy Europejskich

Bogusława Rudecka

Podzespół problemowy ds. służb mundurowych

Piotr Palutkiewicz
Artur Grzegorek

Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Piotr Palutkiewicz

Grupa robocza ds. Europejskiego Dialogu Społecznego

Szymon Witkowski

 

Podzespół problemowy ds. Reformy Rynku Pracy

Szymon Witkowski

Zespół Problemowy ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy

Piotr Koryś
Jakub Bińkowski

Zespół Problemowy ds. Rozwoju Dialogu Społecznego

Szymon Witkowski

Zespół problemowy ds. Usług Publicznych

Artur Grzegorek
Katarzyna  Rumiancew

Doraźny Zespół problemowy ds. Ochrony Zdrowia

Aleksandra Sienkiewicz
Szymon Witowski

Zespół Problemowy ds. Międzynarodowych

Agata Boutanos
Jacek Podgórski