Rada Dialogu Społecznego

Dialog SpołecznyRada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego powstała w 2015 r. i zastąpiła Komisję Trójstronną. Rada stanowi forum dialogu pomiędzy pracodawcami, pracownikami i rządem, a jej szczegółowe kompetencje i zadania określone są w ustawie. Strony pracodawców i pracowników reprezentują w Radzie reprezentatywne organizacje pracodawców. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców został uznany za organizację reprezentatywną postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 marca 2018 r. 10 grudnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli ZPP.


Reprezentanci ZPP w Radzie Dialogu Społecznego

Cezary Kaźmierczak
Wiceprzewodniczący Rady

Marcin Nowacki

Mariusz Pawlak

Jakub Bińkowski

Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska
Sekretarz Prezydium Rady występująca z ramienia ZPP

 

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego mogą być stworzone na wspólny wniosek co najmniej jednej z reprezentatywnych organizacji pracowników oraz co najmniej jednej reprezentatywnej organizacji pracodawców. WRDS stanowią forum dialogu społecznego na poziomie województw, a ich szczegółowe zadania i kompetencje określa ustawa.


Reprezentanci ZPP w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego


Województwo dolnośląskie

Wojciech Kaźmierczak
Marcin Lenar
Grzegorz Wszelaczyński

Województwo kujawsko-pomorskie

Tomasz Kołodziejski
Michał Michałowski

Województwo lubelskie

Leszek Kędzierawski
Krzysztof Łajtar
Ireneusz Połeć 

Województwo lubuskie

Jarosław Nieradka

Edyta Hubska

Jarosław Wendorff

Województwo łódzkie

Jerzy Romański 
Dominik Zasadziński

Województwo małopolskie

Grzegorz Czekaj
Bartosz Dudek
Tomasz Ziaja

Województwo mazowieckie

Katarzyna Niemyjska
Adam Morawski
Jarosław Nyk

Województwo podkarpackie

Adam Łobaza

Województwo podlaskie

Marcin Leoszko
Jakub Michalis
Zbigniew Sulewski

Województwo śląskie

Mariusz Jas
Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz
Tomasz Zjawiony


Województwo zachodniopomorskie

Robert Bodendorf
Robert Lewandowski
Piotr Huzar

Zespoły problemowe, grupy robocze, zespoły trójstronne


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fot. rawpixel/pixabay.com

W ramach Rady Dialogu Społecznego funkcjonują zespoły problemowe, których prace poświęcone są konkretnym dziedzinom życia społeczno-gospodarczego. Wewnątrz zespołów mogą zostać wyodrębnione podzespoły lub grupy robocze. Ponadto poza RDS przy poszczególnych Ministerstwach działają zespoły trójstronne, wewnątrz których odbywa się dialog branżowy.


Reprezentanci ZPP w zespołach problemowych, grupach roboczych i zespołach trójstronnych


Zespół Problemowy ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych

Katarzyna Niemyjska
Mariusz Pawlak

Podzespół ds. Reformy Polityki Rynku Pracy

Jakub Bińkowski
Piotr Palutkiewicz

Zespół Problemowy ds. Prawa Pracy

Jakub Bińkowski
Kamil Rybikowski

Zespół Problemowy ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy

Marcin Nowacki
Jakub Bińkowski

Zespół Problemowy ds. Ubezpieczeń Społecznych

Robert Gwiazdowski
Katarzyna Niemyjska

Zespół Problemowy ds. Rozwoju Dialogu Społecznego

Katarzyna Niemyjska
Jakub Bińkowski

Zespół Problemowy ds. Funduszy Europejskich

Magdalena Zawadzka
Jakub Bińkowski

Zespół problemowy ds. Usług Publicznych

Marcin Nowacki
Urban Kielichowski

Podzespół problemowy ds. Ochrony Zdrowia

Agnieszka Szpara
Urban Kielichowski

Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Katarzyna Niemyjska
Jakub Bińkowski

Zespół Problemowy ds. Międzynarodowych

Agata Boutanos
Tomasz Wróblewski

Doraźny Zespół Problemowy ds. Zamówień Publicznych

Jakub Bińkowski
Urban Kielichowski

Doraźny Zespół Problemowy ds. SOR

Jakub Bińkowski
Katarzyna Niemyjska

Grupa Robocza ds. Polityki Środowiskowej Państwa

Agnieszka Fiuk
Katarzyna Niemyjska

Grupa robocza ds. Europejskiego Dialogu Społecznego

Katarzyna Niemyjska
Jakub Bińkowski

Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

Piotr Małecki

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego

Jerzy Romański

Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej

Katarzyna Niemyjska

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Monika Byśkiniewicz

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia

Agnieszka Szpara
Marcin Nowacki

Zespół Trójstronny ds. Transportu Lotniskowego i Obsługi Lotniskowej

Marcin Nowacki

Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego

Andrzej Bogdanowicz

Zespół Trójstronny ds. Kultury i Mediów

Katarzyna Niemyjska

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców