Rada Dialogu Społecznego

Dialog Społeczny

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego powstała w 2015 r. i zastąpiła Komisję Trójstronną. Rada stanowi forum dialogu pomiędzy pracodawcami, pracownikami i rządem, a jej szczegółowe kompetencje i zadania określone są w ustawie. Strony pracodawców i pracowników reprezentują w Radzie reprezentatywne organizacje pracodawców. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców został uznany za organizację reprezentatywną postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 marca 2018 r. 10 grudnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli ZPP.

Reprezentanci ZPP w Radzie Dialogu Społecznego

Cezary Kaźmierczak Wiceprzewodniczący Rady

Marcin Nowacki

Mariusz Pawlak

Jakub Bińkowski

Piotr Palutkiewicz Sekretarz Prezydium Rady występująca z ramienia ZPP

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego mogą być stworzone na wspólny wniosek co najmniej jednej z reprezentatywnych organizacji pracowników oraz co najmniej jednej reprezentatywnej organizacji pracodawców. WRDS stanowią forum dialogu społecznego na poziomie województw, a ich szczegółowe zadania i kompetencje określa ustawa.

Reprezentanci ZPP w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego

Województwo dolnośląskie

Wojciech Kaźmierczak Marcin Lenar Grzegorz Wszelaczyński

Województwo kujawsko-pomorskie

Tomasz Kołodziejski Michał Michałowski

Województwo lubelskie

Leszek Kędzierawski Krzysztof Łajtar Ireneusz Połeć

Województwo lubuskie

Jarosław Nieradka

Edyta Hubska

Jarosław Wendorff

Województwo łódzkie

Jerzy Romański Dominik Zasadziński

Województwo małopolskie

Grzegorz Czekaj Bartosz Dudek Tomasz Ziaja

Województwo mazowieckie

Katarzyna Niemyjska Adam Morawski Jarosław Nyk

Województwo podkarpackie

Adam Łobaza

Województwo podlaskie

Marcin Leoszko Jakub Michalis Zbigniew Sulewski

Województwo śląskie

Mariusz Jas Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz Tomasz Zjawiony

Województwo zachodniopomorskie

Robert Bodendorf Robert Lewandowski Piotr Huzar

Zespoły problemowe, grupy robocze, zespoły trójstronne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fot. rawpixel/pixabay.com

W ramach Rady Dialogu Społecznego funkcjonują zespoły problemowe, których prace poświęcone są konkretnym dziedzinom życia społeczno-gospodarczego. Wewnątrz zespołów mogą zostać wyodrębnione podzespoły lub grupy robocze. Ponadto poza RDS przy poszczególnych Ministerstwach działają zespoły trójstronne, wewnątrz których odbywa się dialog branżowy.

Reprezentanci ZPP w zespołach problemowych, grupach roboczych i zespołach trójstronnych

Zespół Problemowy ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych

Piotr Palutkiewicz Mariusz Pawlak

Podzespół ds. Reformy Polityki Rynku Pracy

Jakub Bińkowski Piotr Palutkiewicz

Zespół Problemowy ds. Prawa Pracy

Jakub Bińkowski Palutkiewicz Piotr

Zespół Problemowy ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy

Piotr Koryś Jakub Bińkowski

Zespół Problemowy ds. Ubezpieczeń Społecznych

Piotr Palutkiewicz Mariusz Pawlak

Zespół Problemowy ds. Rozwoju Dialogu Społecznego

Piotr Palutkiewicz Kamila Sotomska

Zespół Problemowy ds. Funduszy Europejskich

Magdalena Zawadzka Kamila Sotomska

Zespół problemowy ds. Usług Publicznych

Marcin Nowacki Urban Kielichowski

Doraźny Zespół problemowy ds. Ochrony Zdrowia

Agnieszka Szpara Paweł Woźniak

Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Katarzyna Niemyjska Jakub Bińkowski

Zespół Problemowy ds. Międzynarodowych

Agata Boutanos Kamila Sotomska

Doraźny Zespół Problemowy ds. Zamówień Publicznych

Jakub Bińkowski Urban Kielichowski

Doraźny Zespół Problemowy ds. SOR

Jakub Bińkowski Katarzyna Niemyjska

Grupa Robocza ds. Polityki Środowiskowej Państwa

Agnieszka Fiuk Katarzyna Niemyjska

Grupa robocza ds. Europejskiego Dialogu Społecznego

Katarzyna Niemyjska Jakub Bińkowski

Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

Piotr Małecki

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego

Jerzy Romański

Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej

Katarzyna Niemyjska

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Monika Byśkiniewicz

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia

Agnieszka Szpara Marcin Nowacki

Zespół Trójstronny ds. Transportu Lotniskowego i Obsługi Lotniskowej

Marcin Nowacki

Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego

Andrzej Bogdanowicz

Zespół Trójstronny ds. Kultury i Mediów

Katarzyna Niemyjska