Rada Dialogu Społecznego

Dialog Społeczny

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego powstała w 2015 r. i zastąpiła Komisję Trójstronną. Rada stanowi forum dialogu pomiędzy pracodawcami, pracownikami i rządem, a jej szczegółowe kompetencje i zadania określone są w ustawie. Strony pracodawców i pracowników reprezentują w Radzie reprezentatywne organizacje pracodawców. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców został uznany za organizację reprezentatywną postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 marca 2018 r. 10 grudnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli ZPP.

Reprezentanci ZPP w Radzie Dialogu Społecznego

Cezary Kaźmierczak Wiceprzewodniczący Rady

Marcin Nowacki

Mariusz Pawlak

Jakub Bińkowski

Szymon Witkowski Sekretarz Prezydium Rady występujący z ramienia ZPP

 

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego mogą być stworzone na wspólny wniosek co najmniej jednej z reprezentatywnych organizacji pracowników oraz co najmniej jednej reprezentatywnej organizacji pracodawców. WRDS stanowią forum dialogu społecznego na poziomie województw, a ich szczegółowe zadania i kompetencje określa ustawa.

Reprezentanci ZPP w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego

Województwo dolnośląskie

Wojciech Kaźmierczak, Marcin Lenar, Grzegorz Wszelaczyński

Województwo kujawsko-pomorskie

Andrzej Kuszilek, Michał Michałowski

Województwo lubelskie

Leszek Kędzierawski, Krzysztof Łajtar, Ireneusz Połeć

Województwo lubuskie

Jarosław Nieradka, Edyta Hubska, Jarosław Wendorff

Województwo łódzkie

Jerzy Romański, Dominik Zasadziński

Województwo małopolskie

Grzegorz Czekaj, Bartosz Dudek, Tomasz Ziaja

Województwo mazowieckie

 Adam Morawski, Jarosław Nyk

Województwo podkarpackie

Adam Łobaza

Województwo podlaskie

Marcin Leoszko, Jakub Michalis, Zbigniew Sulewski

Województwo śląskie

Marcin Materna, Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz, Aneta Janik-Barciś

Województwo zachodniopomorskie

Robert Bodendorf, Robert Lewandowski, Piotr Huzar

Zespoły problemowe, grupy robocze, zespoły trójstronne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fot. rawpixel/pixabay.com

W ramach Rady Dialogu Społecznego funkcjonują zespoły problemowe, których prace poświęcone są konkretnym dziedzinom życia społeczno-gospodarczego. Wewnątrz zespołów mogą zostać wyodrębnione podzespoły lub grupy robocze. Ponadto poza RDS przy poszczególnych Ministerstwach działają zespoły trójstronne, wewnątrz których odbywa się dialog branżowy.

Reprezentanci ZPP w zespołach problemowych, grupach roboczych i zespołach trójstronnych

Zespół Problemowy ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych

Piotr Palutkiewicz Mariusz Pawlak

Podzespół problemowy ds. Reformy Rynku Pracy

Jan Zapolski-Downar, Szymon Witkowski

Zespół Problemowy ds. Prawa Pracy

Szymon Witkowski, Anna Chylińska

Zespół Problemowy ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy

Piotr Koryś Jakub Bińkowski

Zespół Problemowy ds. Ubezpieczeń Społecznych

Jacek Podgórski,  Mariusz Pawlak

Zespół Problemowy ds. Rozwoju Dialogu Społecznego

Szymon Witkowski

Zespół Problemowy ds. Funduszy Europejskich

Bogusława Rudecka

Zespół problemowy ds. Usług Publicznych

Artur Grzegorek, Katarzyna Katarzyna Rumiancew

Podzespół problemowy ds. służb mundurowych

Piotr Palutkiewicz, Artur Grzegorek

Doraźny Zespół problemowy ds. Ochrony Zdrowia

Agnieszka Szpara, Szymon Witowski

Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Piotr Palutkiewicz, Jan Zapolski-Downar

Zespół Problemowy ds. Międzynarodowych

Agata Boutanos, Jacek Podgórski

Grupa robocza ds. Europejskiego Dialogu Społecznego

Szymon Witkowski