Forum Energii i Klimatu ZPP


Forum Energii i Klimatu ZPP koncentruje się na działaniach w obrębie szeroko pojętego rynku energii i gazu, zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu, budowaniu efektywności energetycznej oraz wspieraniu walki ze zmianami klimatycznymi.

  • Kształtowanie polityki energetycznej i klimatycznej: tworzymy platformę dialogu między decydentami politycznymi, przedstawicielami firm i organizacjami międzynarodowymi, formułując rekomendacje w zakresie krajowej i regionalnej strategii energetycznej.
  • Poprawa warunków działalności gospodarczej: działamy na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności przez uczestników branży energetycznej, jak również odbiorców energii elektrycznej i gazu. Recenzujemy rozwiązania prawne, tworzymy środowisko biznesowe. Dbamy o uwzględnianie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa energetycznego.
  • Promocja działań pro klimatycznych: wspieramy przedsiębiorców zainteresowanych budowaniem efektywności energetycznej, ograniczaniem śladu węglowego, pozyskiwaniem zielonej energii, uelastycznianiem popytu, wspomagając ich aktywną rolę w transformacji energetycznej.
  • Pozycjonowanie treści i aktywne opiniowanie: promujemy dobre praktyki na rynku energii i gazu, komentujemy proponowane i procedowane akty prawne, moderujemy debatę publiczną wokół aktualnych problemów około-energetycznych oraz tworzymy centrum nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń.
  • Edukacja i rozwój: Prowadzimy projekty szkoleniowe i kampanie informacyjne, organizujemy konferencje, debaty i okrągłe stoły, oceniamy skuteczność działań organów państwowych i identyfikujemy obszary, które wymagają dalszego rozwoju oraz inwestycji.

Program działania Forum Energii i Klimatu ZPP koncentruje się na budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorców w modelu zrównoważonego wykorzystywania zasobów energetycznych i racjonalnego gospodarowania istniejącym potencjałem, w świetle obowiązującego międzynarodowego ładu prawnego.


 

MATERIAŁY

KOMENTARZE:

Trzeba ułatwić inwestycje w energetykę wiatrową, ale przy zachowaniu odpowiednich standardów legislacji – komentarz ZPP

Komentarz ZPP: Kto poza wąskim gronem uprawnionych podmiotów słyszał dotąd o rynku bilansującym? Niebawem się to zmieni – i dobrze, bo bez aktywizacji mniejszych wytwórców i odbiorców końcowych mogą być niebawem problemy z płynnymi dostawami energii

Komentarz ZPP: Brak parlamentarnego konsensu wokół zmian Ustawy o OZE może spowodować, że stracimy kolejny, ważny rok dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

Linie bezpośrednie – kluczowy element rozwoju nowoczesnej energetyki

Podsumowanie 2022 r. w energetyce, jako roku zmian i wyzwań

Komentarz ZPP do projektu Rozporządzenia Rady Komisji Europejskiej w sprawie rozwoju energii odnawialnej jako podstawowej formy osiągnięcia niezależności energetycznej Europy

Zobacz więcej

STANOWISKA:

MEMORANDA:

5 priorytetów dla polityki energetycznej w nowej kadencji – memorandum ZPP

Memorandum ZPP: Tymczasowe mechanizmy interwencyjne nie powinny trwale ingerować w rynek energii w Polsce

Memorandum ZPP: “Polityka surowcowa Ukrainy – Surowce strategiczne i metale ziem rzadkich”

Memorandum ZPP: SMR – modułowy atom dla biznesu


OPINIE: 

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki Włodzimierza Ehrenhalta, Koordynatora grupy roboczej ds. identyfikowania barier ograniczających rozwój rynku PV oraz propozycji ich zniesienia w ramach Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki, afiliowanej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki: Unijna Dyrektywa w sprawie źródeł odnawialnych RED III, a możliwości polskiej energetyki

Obniżanie atrakcyjności inwestycyjnej w polską energetykę odnawialną szkodzi nam wszystkim – Opinia Głównego Eksperta ds. Energetyki ZPP Włodzimierza Ehrenhalta

RAPORTY: 

INFORMACJE PRASOWE: 

WYDARZENIA: