Forum Energii i Klimatu ZPP

Dominika Taranko 
Dyrektorka Forum Energii i Klimatu ZPP 

Włodzimierz Ehrenhalt
Główny Ekspert ZPP ds. Energetyki

 

Zmiany w miksie energetycznym, dekarbonizacja, OZE, suwerenność i bezpieczeństwo, zmniejszanie emisyjności gospodarki – to tematy mocno zauważalne w debacie publicznej. Ich pilność znajduje swoje odzwierciedlenie również w  prawodawstwie.

Nie ulega wątpliwości, że energetyka stanowi dzisiaj jeden z priorytetowych wątków polityki publicznej. Dlatego wychodzimy temu naprzeciw – powołując Forum Energii i Klimatu ZPP. To platforma, w ramach której chcemy skoncentrować wszystkie nasze aktywności w obszarze energetycznym.

W ramach działalności Forum zamierzamy publikować dokumenty eksperckie i stanowiska regulacyjne, a także organizować wydarzenia na forum Polski i Unii Europejskiej czy przeprowadzać projekty i kampanie informacyjne.

Celem Forum jest wypracowywanie – we współpracy z kluczowymi interesariuszami oraz ekspertami – najbardziej optymalnych rozwiązań dla szeroko rozumianej polityki energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego i dbałości o konkurencyjność polskiej gospodarki.

Dyrektorką Forum Energii i Klimatu ZPP jest Dominika Taranko, d.taranko@zpp.net.pl

Zachęcamy do kontaktu!

 

MATERIAŁY

KOMENTARZE:

Linie bezpośrednie – kluczowy element rozwoju nowoczesnej energetyki

Podsumowanie 2022 r. w energetyce, jako roku zmian i wyzwań

Komentarz ZPP do projektu Rozporządzenia Rady Komisji Europejskiej w sprawie rozwoju energii odnawialnej jako podstawowej formy osiągnięcia niezależności energetycznej Europy

Komentarz ZPP: Ustawa o maksymalnych cenach energii pomija część MŚP, a nawet jednostek samorządowych. W wyniku luki prawnej opustoszeć mogą wynajmowane lokale, a niektóre biznesy stracą płynność finansową

Komentarz ZPP w sprawie komunikatu Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Transformacja cyfrowa systemu energetycznego – plan działania UE

Komentarz ZPP do najnowszych projektów ustaw znacząco wpływających na kształt rynku energii w Polsce

Komentarz ZPP w sprawie pożądanych wspólnych działań krajów europejskich, związanych z zagrożeniem energetycznym

Komentarz ZPP: Europejska taksonomia balansuje nad przepaścią. Własne źródła generacji energii oparte o atom i gaz są dziś dla Europy równie ważne jak przed wojną, o ile nie ważniejsze

Komentarz ZPP ws. sytuacji cenowej na rynku energii i gazu

Komentarz ZPP Cenne dwa lata dla wytwórców OZE i inwestorów – przedłużenie terminów uruchamiania inwestycji

Komentarz ZPP ws. wniosku dotyczącego ustanowienia obowiązku minimalnego magazynowania gazu

Komentarz w sprawie sankcji na surowce pochodzące z Rosji

Komentarz ZPP ws. przyszłości polityki energetycznej UE

Komentarz ZPP ws. włączenia transportu i budownictwa do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

Komentarz ZPP: Unijne cele klimatyczne osiągane kosztem wycinania lasów

STANOWISKA:

Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD325)

Apel ZPP do Senatorów RP w sprawie ustawy 10H

Zacieśnianie polityki energetycznej UE, a polskie wyzwania

Stanowisko ZPP ws. ochrony polskiego przemysłu przed wzrostami kosztów energii elektrycznej i gazu

Stanowisko ZPP ws. planu ograniczeń w poborze energii w 2022 roku – istnieje ryzyko zaburzenia funkcjonowania przedsiębiorstw

Stanowisko ZPP ws. wykluczenia instytucji finansowych z systemu ETS

Stanowisko ZPP ws. pakietu Fit for 55

Stanowisko ZPP ws. Polskiej Strategii Wodorowej

 Stanowisko ZPP ustawa efektywność energetyczna

Stanowisko ZPP w sprawie programu polskiej energetyki jądrowej

Stanowisko ZPP ws. propozycji wprowadzenia opłaty emisyjnej

MEMORANDA:

Nowy kształt wspólnego rynku energii – przyszłość europejskiej energetyki

Energetyka jądrowa – doświadczenia Ukrainy dla Polski

Memorandum ZPP: Stan ukraińskiej infrastruktury energetycznej w kontekście współpracy polsko-ukraińskiej

Memorandum ZPP ws. limitu na ceny gazu sprowadzanego na teren UE wraz z Polskimi rozwiązaniami

Memorandum ZPP ws. wpływu kryzysu energetycznego na wybrane branże, a najnowsze propozycje prawne

Memorandum ZPP w sprawie planów budowy w Polsce elektrowni atomowej

Memorandum ZPP: Bez gruntownej oceny wpływu kolejnych regulacji pro-klimatycznych na gospodarkę UE grozi nam zielona inflacja


OPINIE: 

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki: Niepokojące wnioski z Konferencji Stron o przyszłości polskiej energetyki odnawialnej

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki: Miejsce ropy naftowej i gazu ziemnego w nowoczesnej wodorowo-odnawialnej gospodarce europejskiej

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki: Perspektywy rozwoju farm wiatrowych i źródeł fotowoltaicznych w świetle procedowanych obecnie ustaw

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki: osiągnięcie autonomii energetycznej wymaga dodatkowych działań legislacyjnych

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki ws. weryfikacji systemów bezpieczeństwa energetycznego Europy

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki Stworzenie optymalnej struktury mixu energetycznego wymaga działań legislacyjnych

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. energetyki ws. ustawy 10H

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. energetyki nt. wydarzeń z sektora energetycznego sierpień – wrzesień 2021

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. energetyki ws. obszaru energetycznego w Krajowym Planie Odbudowy

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki nt. zniesienia obowiązku sprzedaży energii przez giełdę

RAPORTY: 

Raport ZPP: Transformacja Energetyczna – szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki?

Wnioski z najnowszego raportu ZPP monitorującego rynek EU-ETS – aktywność spekulantów na tym rynku jest niedoceniana

EUA: Bańki cenowe a konkurencyjność Polski oraz Unii Europejskiej – raport ZPP

Raport ZPP: Strategia rozwoju energetyki w Polsce. Zielona energia – podstawą gospodarki proeksportowej. Aktualizacja raportu z 2019 r.

Raport ZPP: Założenia do Strategii Rozwoju Energetyki w Polsce

Raport ZPP: Ceny energii zagrażają konkurencyjności polskiej gospodarki

WYDARZENIA:

Okrągły Stół Forum Energii i Klimatu ZPP oraz Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023: “Energetyka jądrowa – doświadczenia Ukrainy dla Polski”

Webinar Forum Energii i Klimatu ZPP: Jak skutecznie kontrolować koszty energii i gazu w przedsiębiorstwie?

Okrągły Stół ZPP: Forum Energii i Klimatu ZPP: Ochrona firm przed kryzysem energetycznym

Debata ZPP: “Czy założony rozwój morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, w dobie wzrostów cen surowców, kosztu kapitału i inflacji, jest zagrożony?“

Debata ZPP pt. “Jak osiągnąć suwerenność energetyczną?”

Dyskusja online: “New EU Emissions Trading Scheme – how to mitigate the risks for European consumers and SMEs ”

Debata prezentująca raport ZPP pt. “EUA: Formowanie się baniek a konkurencyjność Polski oraz Unii Europejskiej”