Zarząd

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji

Dyrektor Administracyjny i Finansowy

Dyrektor ds. Rozwoju

Dyrektor ds. Strategii i Marketingu

Dyrektorzy Forów ZPP

Dyrektor Forum Mikro i Małych Firm ZPP

Dyrektor Forum Pracy ZPP

Dyrektor Projektu IT Skills4U

Dyrektor Forum Zdrowia ZPP

Dyrektor Forum Cyfrowego ZPP

Dyrektor Departamentu Programów i Projektów / Dyrektor Business for Ukraine Center

Dyrektor Departamentu Relacji

Przedstawiciele zagraniczni

Dyrektor Biura ZPP w Kijowie

Dyrektor Przedstawicielstwa przy UE

Rada nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZPP

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZPP

Członek Rady Nadzorczej ZPP

Członek Rady Nadzorczej ZPP (Trames)

Członek Rady Nadzorczej ZPP (4 REAL)

Główni Eksperci ZPP

Główny Ekonomista ZPP

Główny Ekspert ds. Infrastruktury

Główny Ekspert ds. Rynku Pracy

Główny Ekspert ds. Ochrony Zdrowia

Główny Ekspert ZPP ds. Edukacji

Główny Ekspert ZPP ds. Energetyki

Główny Ekspert ZPP ds. Systemu Podatkowego

Główny Ekspert ZPP ds. rolnictwa i żywności