Zarząd

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji

Dyrektor Administracyjny i Finansowy

Dyrektor Komunikacji i Wydarzeń

Dyrektor ds. Rozwoju

Dyrektor Marketingu

Dyrektorzy Forów ZPP

Dyrektor Forum Energii ZPP

Dyrektor Forum Podatkowego ZPP

Dyrektor Departamentu Relacji

Przedstawiciele zagraniczni

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w Brukseli

Doradca Zarządu i przedstawicielem Związku na Ukrainie

Rada nadzorcza

przewodniczący (Gwiazdowski Consulting)

wiceprzewodniczący

członek
(New Derm)

członek
(Trames)

członek (4Real)

Główni Eksperci ZPP

Główny Ekonomista ZPP

Główny Ekspert ds. Infrastruktury

Główny Ekspert ds. Rynku Pracy

Główny Ekspert ds. Ochrony Zdrowia

Główny Ekspert ZPP ds. Edukacji

Główny Ekspert ZPP ds. Energetyki

Główny Ekspert ZPP ds. Systemu Podatkowego

Główny Ekspert ZPP ds. rolnictwa i żywności