Zarząd

Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji

Dyrektor Administracyjny i Finansowy

Dyrektor Komunikacji i Wydarzeń

Dyrektor ds. Rozwoju

Dyrektor Marketingu

Dyrektorzy Forów ZPP

Dyrektor Forum Podatkowo-Regulacyjnego

Dyrektor Forum Zdrowia ZPP

Dyrektorka Forum Energii i Klimatu ZPP

Dyrektor Departamentu Programów i Projektów / Dyrektor Business for Ukraine Center

Dyrektor Departamentu Relacji

Przedstawiciele zagraniczni

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w Brukseli

Doradca Zarządu ZPP, Dyrektor Biura ZPP w Kijowie

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPP (Gwiazdowski Consulting)

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZPP

Członek Rady Nadzorczej ZPP (New Derm)

Członek Rady Nadzorczej ZPP (Trames)

Członek Rady Nadzorczej ZPP (iArt)

Główni Eksperci ZPP

Główny Ekonomista ZPP

Główny Ekspert ds. Infrastruktury

Główny Ekspert ds. Rynku Pracy

Główny Ekspert ds. Ochrony Zdrowia

Główny Ekspert ZPP ds. Edukacji

Główny Ekspert ZPP ds. Energetyki

Główny Ekspert ZPP ds. Systemu Podatkowego

Główny Ekspert ZPP ds. rolnictwa i żywności