Program Grantowy ZPP

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców prowadzi program wsparcia dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) oraz lokalnych organizacji biznesowych, których celem statutowym jest promocja przedsiębiorczości i wolności gospodarczej. Program zakłada następujące formy współpracy. 

1. Wsparcie niematerialne:
 

 • patronaty przy projektach i wsparcie komunikacyjne,
 • użyczenie sal konferencyjnych.

 

2. Wsparcie materialne:
 

 • zlecanie raportów dla organizacji/osób reprezentujących środowiska wolnościowe,

 • finansowanie organizacji spotkań w Kafe Zielony Niedźwiedź, tj. organizacja spotkań typu kolacja/lunch dla organizatorów i gości (szczególnie zagranicznych) przy okazji organizowanych konferencji, seminariów itp.

 

3. Możliwość realizacji projektów pod szyldem ZPP lub w co-brandingu.

 

Powyższe formy mogą być stosowane razem lub oddzielnie.

Kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu grantów dla organizacji młodzieżowych, jest aktywność w Świetlicy Wolności. 

Wsparcie jest udzielane na podstawie decyzji zarządu Związku w oparciu o zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail:

j.binkowski@zpp.net.pl


Beneficjenci

2017:

 • ZPP Śląsk na organizację konferencji Poland Meet Italy w Krakowie,
 • Stowarzyszenie KoLiber na wyremontowanie biura oraz prowadzenie działalności programowej,
 • The Warsaw Institute Review (nie mylić z Fundacją ZPP, Warsaw Enterprise Institute) na numer specjalny poświęcony tematyce dezinformacji,
 • ZPP Lubelskie na wykończenie i doposażenie biura. 

2018:

 • Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych oraz Fundacja Instytut Inicjatyw Publicznych w związku z organizacją II Kongresu Liderów RP: Młodzi 590, 
 • ZPP Lubelskie na uruchomienie projektu telewizji internetowej promującej przedsiębiorców,
 • ZPP Wielkopolska, działalność statutowa, w tym m.in. organizacja wykładu prof. Roberta Gwiazdowskiego i organizacja konferencji dot. reformy ochrony danych osobowych,
 • ZPP Podlasie na organizację Konferencji Objazdowej ZPP w Białej Podlaskiej w dniu 22 maja,
 • ZPP Częstochowa, działalność statutowa, w tym m.in. organizacja spotkania nt. RODO,
 • Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości na realizację filmu dokumentalnego o L. von Misesie,
 • Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa na organizację VI Zjazdu Austriackiego,
 • ZPP Lubelskie na organizację konferencji mającej na celu promocję organizacji oraz zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat ich praw i obowiązków,
 • Stowarzyszenie Inspiring Solutions na organizację kilkudniowej konferencji dotyczącej szans edukacyjnych i możliwych ścieżek zawodowych dla młodzieży w trudnej sytuacji,
 • Fundacja Przyszłość Pokoleń na organizację Warszawskiego Salonu Politycznego w Świetlicy Wolności,
 • Centrum Kapitalizmu na organizację Weekendu Kapitalizmu,
 • Nowa Konfederacja na wsparcie organizacji cyklu debat w Świetlicy Wolności.