Forum Zdrowia Publicznego

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją zrzeszającą między innymi firmy z sektora medycznego. Branża ta ma charakter szczególny – jej rozwój wpływa nie tylko na kondycję polskiej gospodarki, ale również na jakość opieki zdrowotnej zapewnianej pacjentom. Wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom w tym obszarze, aktualnym w szczególnym stopniu ze względu na bieżącą sytuację demograficzną, powołaliśmy w ramach ZPP Forum Zdrowia Publicznego, które jest koalicją interesariuszy branży medycznej.

 

Cele Forum:

  • współpraca w zakresie prac programowych i legislacyjnych prowadzonych w Polsce i na poziomie instytucji Unii Europejskich,
  • przygotowywanie i podejmowanie wspólnych stanowisk legislacyjnych,
  • promowanie rozsądnych, wykorzystujących potencjał prywatnych i publicznych podmiotów oraz wzmacniających konkurencję wzorców w zakresie polityki zdrowotnej państwa,
  • wspólne prowadzenie projektów o charakterze badawczym i analitycznym oraz publikacja raportów,
  • współpraca w zakresie komunikacji dotycząca sektora medycznego i jego wyzwań.

 

Podstawowymi zasobami, pozwalającymi na efektywne osiąganie celów Forum, będą wiedza i doświadczenie osób bezpośrednio zainteresowanych stanem opieki zdrowotnej i sektora medycznego w Polsce. W ramach Forum współpracujemy z kluczowymi instytucjami w tej tematyce, m.in. Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawicielami Parlamentu RP.