Forum Rynku Pracy

Forum Rynku Pracy ZPP to zespół tematyczny, którego obszarem zainteresowania i działalności jest rynek pracy. Działalność Forum skupia się wokół dwóch segmentów – legislacji oraz edukacji i komunikacji. W ramach pierwszego uczestniczymy w kluczowych ministerialnych i sejmowych zespołach zajmujących się tematyką, prowadzimy monitoring aktów prawnych oraz publikujemy stanowiska i memoranda. W obszarze edukacji i komunikacji, organizowane są spotkania i warsztaty z partnerami społecznymi oraz instytutami i jednostkami naukowymi, działającymi w obszarze rynku pracy, w celu przygotowywania rekomendacji dla rządu.

 

W ramach Forum zajmujemy się następującą tematyką:

  • demografia (w szczególności polityka imigracyjna),
  • polityka prorodzinna i aktywizacja kobiet na rynku pracy,
  • aktywizacja seniorów,
  • aktywizacja młodych,
  • bariery podatkowe i prawne na rynku pracy

 

Cele Forum:

  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wspierających rozwój rynku pracy,
  • współpraca w zakresie prac programowych i legislacyjnych,
  • realizacja projektów o charakterze badawczym i analitycznym,
  • wypracowanie projektów rozwiązań legislacyjnych.

 

Materiały do pobrania:

 

FOTORELACJA ZE SPOTKANIA INAUGURUJĄCEGO PROGRAM FORUM RYNKU PRACY
2 lutego 2017 

 

\"frp1\"  \"frp2\" \"frp4\"

 \"frp3\" \"frp5\"