Forum Wydawców Internetowych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców popiera konkurencję i pluralizm na rynku medialnym, a także uznaje wolność słowa za jedną z nadrzędnych zasad w demokratycznym państwie prawa. Chcąc zaadresować obecne wyzwania stojące przed rynkiem mediów cyfrowych, a także odnieść się do kolejnych propozycji, potencjalnie szkodliwych z punktu widzenia polskich wydawców, powołaliśmy w ramach ZPP Forum Wydawców Internetowych, które jet koalicją interesariuszy tej branży. 

 

Cele Forum:

  • współpraca w zakresie prac programowych i legislacyjnych prowadzonych w Polsce i na poziomie instytucji Unii Europejskich,
  • przygotowywanie i podejmowanie wspólnych stanowisk legislacyjnych,
  • promowanie rozsądnych rozwiązań regulacyjnych odnoszących się do rynku medialnego i cyfrowej dystrybucji informacji,
  • wspólne prowadzenie projektów o charakterze badawczym i analitycznym oraz publikacja raportów,
  • współpraca w zakresie komunikacji dotycząca sektora mediów internetowych i jego wyzwań. Podstawowymi zasobami, pozwalającymi na efektywne osiąganie celów Forum, będą wiedza i doświadczenie osób bezpośrednio zainteresowanych stanem rynku mediów internetowych w Polsce. W ramach Forum współpracujemy z kluczowymi instytucjami w tej tematyce, m.in. Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Cyfryzacji, oraz przedstawicielami Parlamentu RP.

 

Materiały do pobrania: