Wiadomości z Brukseli

Przedmiotem głosowania w Komisji ds. Transportu (TRAN) były trzy raporty Europosłów Wim Van de Camp, Merja Kyllönen i Ismail Ertug dotyczące aspektów rynkowych i socjalnych Pakietu Mobilności – czasu pracy kierowców, delegowania w transporcie, a także dostępu do rynku.

Strona 1 z 11

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Europa potrzebuje konkurencyjnych rynków cyfrowych, nie tylko w celu lepszej integracji z globalnym przemysłem cyfrowym. Sukces firm cyfrowych w Europie Środkowej i Wschodniej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskiej gospodarki i rozwoju regionalnego. Ułatwienie kontekstów regulacyjnych poprzez lepsze i inteligentniejsze regulacje są kluczowymi czynnikami tego celu. McKinsey opublikował raport poświęcony krajom Europy Środkowo-Wschodniej, w tym […]

Data: 2020-01-28
Miejsce: JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela

Litewski Instytut Wolnego Rynku we współpracy z Fundacją Friedricha Naumanna organizuje konferencję w celu omówienia m.in. polityki pomocy państwa w kontekst naruszenia zasady wolnej konkurencji poprzez środki bezpośrednie i pośrednie.  Rejestracji do 2 grudnia br. pod następującym linkiem: https://bit.ly/2XUQvph

Data: 2019-12-04
Miejsce: Martins Hotel EU, Boulevard Charlemagne 80, Bruksela

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców razem z European Enterprise Alliance organizuje w nowym roku kolejne spotkanie networkingowe, które jest okazją do nawiązania kontaktów z firmami, organizacjami europejskimi, mediami, organizacjami pracodawców, ekspertów, naukowców, a także z przedstawicielami instytucji europejskich.  Prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: cezanne@enterprisealliance.eu

Data: 2020-02-26
Miejsce: Radisson RED, Bruksela

Regulacje

Negotiations on new EU collective redress rules to begin. Read more. 


European Parliament Briefing: Is data the new oil? Competition issues in the digital economy. Read more. 


Sustainable development: EESC proposes measures to boost private sector contribution. Read more. 


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Komisarze UE a Jednolity Rynek.


Program kongresu PPE w Zagrzebiu: Ensuring the Success of European SMEs through e-Commerce & Digitalization


Rozpowszechnianie w Internecie treści terrorystycznych i podżeganie do przemocy: wspólny list branżowy


Informacje i noty prasowe

“Facebook wants to give people more control over political ads. That’s a mistake.“ reports Mark Scott from Politico. 


“France and US seek compromise on digital tax in 15 days“ (Jorge Valero, EurActiv).


“Brexit Steering Group member casts ‘serious doubt’ on Boris Johnson’s post-Brexit free trade deal“ writes Martin Banks from The Parliament Magazine. 


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602