ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w okrągłym stole dyskusyjnym, organizowanym wspólnie przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), European Enterprise Alliance, SME Connect i Energetyka 24. W ramach Forum Energii ZPP aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu kierunków rozwoju polskiego sektora energetycznego. Wspólnie z naszymi partnerami i członkami podejmujemy liczne inicjatywny legislacyjne mające na celu efektywną transformację […]

Data: 2022-09-28
Miejsce: Sofitel Europe, Plan Jourdain, Bruksela

Raport w sprawie unijnych ram polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021-2030, Wizja Zero, przyjęty w październiku ubiegłego roku przez Parlament Europejski, w §27 wzywa do „ustanowienia norm dotyczących wymogów informacyjnych dotyczących parametrów bezpieczeństwa urządzeń przytrzymujących dla dzieci”. Temat CRS – urządzeń podtrzymujących dla dzieci – oraz problem standaryzowanych informacji o testach bezpieczeństwa CRS powinien zostać poruszony […]

Data:
Miejsce:

ROUNDTABLE LUNCH ORGANIZED BY UNION OF ENTREPRENEURS AND EMPLOYERS, SME CONNECT AND EUROPEAN ENTERPRISE ALLIANCE CEE – SMEs between Transition, War and Global Competition   Data: September 13th 2022 Venue:Members Lounge, European Parliament, Strasbourg Agenda 12:00-12:15 Welcome Andrzej Halicki, Member of the European Parliament Horst Heitz, SME Connect SME Europe Secretary General and Chair of the Steering […]

Data: 2022-09-13
Miejsce: Members Lounge, European Parliament, Strasbourg

Regulacje

Komentarz ZPP na temat Aktu w sprawie danych (Data Act).


Praca wykonywana za pośrednictwem internetowych platform pracy rozwija się w Europie niezwykle dynamicznie. Świadczy o tym tempo rozwoju tych platform, których na jednolitym rynku unijnym funkcjonuje obecnie ponad pięćset.[1] W szybkim tempie wzrasta także liczba ludzi prowadzących aktywność zawodową za pośrednictwem platform. Obecnie jest to 28 milionów osób, natomiast zgodnie z przewidywaniami w 2025 roku będzie […]


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wyraża zaniepokojenie powrotem tzw. obowiązku stay-down do tekstu kompromisowego DSA. Obowiązek stay-down wymaga od firm zapewnienia, że nielegalne treści nie pojawią się ponownie na platformie po ich usunięciu. Projekt nie określa dokładnie, w jaki sposób pośredniczący usługodawcy mieliby spełnić powyższy obowiązek. Istnieją obawy, że w praktyce może to prowadzić do ogólnego monitorowania internetu oraz […]


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Webinar summary EU Emissions Trading System – Reforms towards the future.


Emissions Trading System – reforms towards the future – Agenda. 


Fit for Today – How energy policy can increase the EU’s security – agenda.


Informacje i noty prasowe

‘Ukraine becomes EU candidate after 120 days of war‘ – Andrew Rettman dla euobserver.  


‘MEPs back mandatory gas storage as Russian supplies dwindle‘ – Victor Jack dla Politico.  


‘Vision Zero – road to a safer children transportation’ – Agenda


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602