ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

5. rocznica powstania biura ZPP w Brukseli 26 października 2022 r., Sofitel Europe, Plan Jourdain, Bruksela   Serdecznie zapraszamy na przyjęcie koktajlowe z okazji 5-lecia naszego biura w Brukseli, które odbędzie się 26 października br. od godziny 17:00 w Sofitel Europe Bar przy Place Jourdain w Brukseli.  Link do rejestracji oraz więcej informacji podamy wkrótce.

Data: 2022-10-26
Miejsce: Sofitel Europe, Plan Jourdain, Bruksela

  Konferencja “Energia dla Europy” Jednym głosem o przyszłości europejskiej energetyki 27 października 2022 r., Sofitel Europe, Place Jourdan w Brukseli   Ostatnie wydarzenia geopolityczne mają znaczący wpływ nie tylko na sektor energetyczny, ale na cały przemysł, który jest siłą europejskiej gospodarki. Widzimy pilną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wspólnotowemu systemowi energetycznemu i wzmocnienia jego niezależności. Zapraszamy […]

Data: 2022-10-27
Miejsce: Sofitel Europe, Plan Jourdain, Bruksela

Raport w sprawie unijnych ram polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021-2030, Wizja Zero, przyjęty w październiku ubiegłego roku przez Parlament Europejski, w §27 wzywa do „ustanowienia norm dotyczących wymogów informacyjnych dotyczących parametrów bezpieczeństwa urządzeń przytrzymujących dla dzieci”. Temat CRS – urządzeń podtrzymujących dla dzieci – oraz problem standaryzowanych informacji o testach bezpieczeństwa CRS powinien zostać poruszony […]

Data:
Miejsce:

Regulacje

Komentarz ZPP na temat Aktu w sprawie danych (Data Act).


Praca wykonywana za pośrednictwem internetowych platform pracy rozwija się w Europie niezwykle dynamicznie. Świadczy o tym tempo rozwoju tych platform, których na jednolitym rynku unijnym funkcjonuje obecnie ponad pięćset.[1] W szybkim tempie wzrasta także liczba ludzi prowadzących aktywność zawodową za pośrednictwem platform. Obecnie jest to 28 milionów osób, natomiast zgodnie z przewidywaniami w 2025 roku będzie […]


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wyraża zaniepokojenie powrotem tzw. obowiązku stay-down do tekstu kompromisowego DSA. Obowiązek stay-down wymaga od firm zapewnienia, że nielegalne treści nie pojawią się ponownie na platformie po ich usunięciu. Projekt nie określa dokładnie, w jaki sposób pośredniczący usługodawcy mieliby spełnić powyższy obowiązek. Istnieją obawy, że w praktyce może to prowadzić do ogólnego monitorowania internetu oraz […]


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Press release: ROUNDTABLE LUNCH – “CEE – SMEs between Transition, War and Global Competition”.


Webinar summary EU Emissions Trading System – Reforms towards the future.


Emissions Trading System – reforms towards the future – Agenda. 


Informacje i noty prasowe

‘Michel: EU leaders to discuss infrastructure security after Nord Stream damage‘ by Jones Hayden for Politico. 


‘Launch of the Baltic Pipe’. 


‘What is carbon neutrality and how can it be achieved by 2050?‘. 


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602