Wiadomości z Brukseli

Przedmiotem głosowania w Komisji ds. Transportu (TRAN) były trzy raporty Europosłów Wim Van de Camp, Merja Kyllönen i Ismail Ertug dotyczące aspektów rynkowych i socjalnych Pakietu Mobilności – czasu pracy kierowców, delegowania w transporcie, a także dostępu do rynku.

Strona 1 z 11

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Despite newly negotiated free trade agreements (FTA) by the European Commission during its last mandate, maintaining an open and free trading multilateral system has become increasing difficult. Abroad, ‘America first’ or ‘China first’ trade strategies still dominate the geopolitical scene and within the EU, protectionist campaign groups have successfully used environmental and welfare-related arguments to […]

Data: 2021-10-14
Miejsce:

Marian – Jean Marinescu, Deputowany do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji ITRE Parlamentu Europejskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców razem z European Enterprise Alliance i SME Connect zapraszają do wzięcia udziału w dyskusji “Nowy Europejski System Handlu Emisjami – jak ograniczyć ryzyka dla Europejskich konsumetów i MŚP”, która odbędzie się 19 października 10:00 – 11.30 CET ZOOM. […]

Data: 2021-10-19
Miejsce:

Celem tego seminarium internetowego organizowanego przez European Enterprise Alliance będzie zajęcie się najważniejszymi przeszkodami i biurokracją, które utrudniają naprawę gospodarczą najbardziej narażonych przedsiębiorstw. Celem tego wydarzenia jest ułatwienie otwartej debaty z europejskimi interesariuszami i przedstawicielami administracji, zapewniając, że każdy rządowy program wsparcia będzie odpowiadał na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw i wspierał ich rozwój. W pierwszej części […]

Data: 2021-10-25
Miejsce:

Regulacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców informuje, że podpisał wspólny list do decydentów w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego ustawy o sztucznej inteligencji. Wraz z naszymi współsygnatariuszami wierzymy, że jest to wyjątkowa szansa na wspólne zbudowanie systemu skutecznego zarządzania sztuczną inteligencją. Dokładniej, apelujemy o: 1. Dostarczenie precyzyjnej definicji „sztucznej inteligencji” i wyjaśnienie ról 2. Redefinicja „wysokiego ryzyka” […]


Parlament Europejski debatował na temat europejskiego bezpieczeństwa drogowego i   przyjął raport EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – Recommendations on next steps towards ‘Vision Zero’ podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu 4-7 października raport Wizja Zero.  Wypowiedź Pana Posła Kosmy Złotowskiego, Sprawozdawcy Cienia Raportu w sprawie EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – Recommendations on next […]


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wziął udział w Konsultacjach Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Vertical Block Exemption (wertykalnych wyłączeń blokowych). Porozumienia wertykalne to porozumienia zawarte między co najmniej dwoma przedsiębiorstwami działającymi na różnych poziomach łańcucha produkcji lub dystrybucji i dotyczące warunków, na jakich strony mogą kupować, sprzedawać lub odsprzedawać niektóre towary lub usługi. Link do konsultacji. […]


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Raport ZPP: Problemy polskich przedsiębiorców we Francji. 


Joint Letter of 17 organizations on Digital Services Act. 


Joint Letter on Digital Markets Act (DMA) with other European Organizations.


Informacje i noty prasowe

‘VW emissions software was illegal, top EU lawyer says‘ – Wester Van Gaal dla euobserver.  


‘UK to issue short-term visas to help ease trucker, food industry shortages‘ –  Lili Bayer dla Politico. 


‘From SMEs to Unicorns: What Role for Trade, Standards and New Tech?‘ – Lucian Cernat ECIPE.  


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602