Przedstawicielstwo ZPP w UE


Agata Boutanos

Dyrektor Biura w Brukseli

KLIKNIJ I ZOBACZ: SZKOLENIE Z PROCESU DECYZYJNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ UE

Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli reprezentuje interesy sektora przedsiębiorstw w Polsce. Zajmujemy się sprawami ogólnymi dotyczącymi wszystkich przedsiębiorstw oraz pracujemy z branżami reprezentowanymi w Związku. Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli jest odpowiedzialne za utrzymanie stałej relacji z najważniejszymi instytucjami UE oraz interesariuszami spraw gospodarczych.

Jednym z kluczowych obszarów działalności jest integracja i podjęcie wspólnej aktywności z innymi organizacjami pracodawców z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Przy najważniejszych projektach legislacyjnych (sprawy ogólne i branżowe) będziemy występować w partnerstwie z innymi podmiotami.

Biuro ZPP w Brukseli: Rue d'Arlon 46, 1000, Bruksela

Dyrektor: Agata Boutanos (a.boutanos@zpp.net.pl)

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców organizuje dynamiczną dyskusję w formie stołu okrągłego na temat „Priorytetów Polskiej Prezydencji w sektorze cyfrowym.


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, we współpracy z European Enterprise Alliance, zaprasza na największe wydarzenie koktajlowe, z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do UE. Wydarzenie planowane jest na 19 czerwca 2023 roku, w godzinach od 19:00 do 21:00, w Brukseli, Belgia. Aby zarezerwować miejsce, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: direk@enterprisealliance.eu.


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, we współpracy z European Enterprise Alliance, zorganizuje trzecią edycję Polish PA Professionals Working Lunch w Brukseli, Belgia. Będzie to wydarzenie pełne możliwości nawiązania kontaktów oraz interesujących dyskusji. Lunch planowany jest na 29 maja 2024 roku, w godzinach od 12:00 do 14:30. Aby zarejestrować się na wydarzenie, prosimy o kontakt mailowy pod […]


Regulacje

Komisja pozytywnie przyjmuje formalną decyzję podjętą przez Radę do Spraw Ogólnych dotyczącą propozycji Komisji i Wysokiego Przedstawiciela dotyczącą wykorzystania dochodów z zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz Ukrainy.


Rada zatwierdziła przełomową ustawę mającą na celu ujednolicenie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji, tzw. ustawę o sztucznej inteligencji. Sztandarowe przepisy opierają się na podejściu „opartym na ryzyku”, co oznacza, że im wyższe ryzyko wyrządzenia szkody społeczeństwu, tym surowsze przepisy.


Readout of the meeting between Commissioner Kadri Simson and Ukraine’s Minister of Energy German Galushchenko Commissioner for Energy Kadri Simson discussed today with Ukraine’s Energy Minister German Galushchenko, during an official visit to Kyiv, their cooperation to strengthen the resilience of the Ukrainian energy system and preparations for the next heating season.


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

European Enterprise Alliance and the Union of Entrepreneurs and Employers (ZPP) present their opinion on the critical importance of committee memberships in shaping EU policies.  Union of Entrepreneurs and Employers (ZPP) presents the report titled ‘’Underrepresentation of CEE Region in the EU Institutions’’. The European Union (EU) faces a longstanding challenge of ensuring representation that […]


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) prezentuje raport zatytułowany “Konkurencyjność UE w perspektywie globalnej”. Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej ulega zmianom, co jest między innymi naturalną konsekwencją różnych kluczowych wydarzeń geopolitycznych, takich jak Brexit, pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie. Raport ma na celu ukazanie obecnego stanu Unii Europejskiej w kontekście globalnym. W szczególności przeprowadzana […]


European Enterprise Alliance and the Union of Entrepreneurs and Employers (ZPP) present their position on the extension of autonomous trade measures for Ukraine. Union of Entrepreneurs and Employers (ZPP) presents the report titled ‘’Underrepresentation of CEE Region in the EU Institutions’’. The European Union (EU) faces a longstanding challenge of ensuring representation that reflects its […]


Informacje i noty prasowe

‘The EU quota for imported sugar from Ukraine is already filled, Kyiv producers warn’ – by Hugo Struna | Euractiv The sugar volumes exported to Europe have reached their limit, established in the new ‘trade benefits’ regulation, Ukrainian producers are calling for the EU to stop importing sugar from their country for 2024.


‘The next European Commission must champion industrial decarbonisation’– By Emmanuel Brutin | CEMBUREAU – The European Cement Association The upcoming European election will mark a turning point in the bloc’s history. Faced with unprecedented geopolitical challenges, the EU finds itself at the crossroads on several pressing issues, from climate change to economic disparities and migrations. 


‘EU needs to catch up with US in research and development, lobby warns’– by Clara Bauer-Babef | Euractiv Les Entreprises du médicament en France (Leem), an association of French pharmaceutical companies, unveiled its manifesto on Friday (May 17) ahead of June’s EU elections, with the focus on investing in research and development (R&D) in Europe to avoid […]


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Rue d’Arlon 46, 1000, Brussels

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602