Wiadomości z Brukseli

Przedmiotem głosowania w Komisji ds. Transportu (TRAN) były trzy raporty Europosłów Wim Van de Camp, Merja Kyllönen i Ismail Ertug dotyczące aspektów rynkowych i socjalnych Pakietu Mobilności – czasu pracy kierowców, delegowania w transporcie, a także dostępu do rynku.

Strona 1 z 11

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Litewski Instytut Wolnego Rynku we współpracy z Fundacją Friedricha Naumanna organizuje konferencję w celu omówienia m.in. polityki pomocy państwa w kontekst naruszenia zasady wolnej konkurencji poprzez środki bezpośrednie i pośrednie.  Rejestracji do 2 grudnia br. pod następującym linkiem: https://bit.ly/2XUQvph

Data: 2019-12-04
Miejsce: Martins Hotel EU, Boulevard Charlemagne 80, Bruksela

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców razem z European Enterprise Alliance organizuje w nowym roku kolejne spotkanie networkingowe, które jest okazją do nawiązania kontaktów z firmami, organizacjami europejskimi, mediami, organizacjami pracodawców, ekspertów, naukowców, a także z przedstawicielami instytucji europejskich.  Prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: cezanne@enterprisealliance.eu

Data: 2020-02-26
Miejsce: Radisson RED, Bruksela

Z przyjemnością zapraszamy do rejestracji na kolejne warsztaty dla zainteresowanych stron dotyczące inwestycji wewnątrzunijnych, które odbędą się 3 grudnia 2019 r. W Brukseli.  Będzie to całodniowe wydarzenie, które będzie okazją do wymiany pomysłów na temat wewnątrzunijnej ochrony inwestycji i ułatwień między inwestorami, innymi zainteresowanymi stronami, władzami państw członkowskich UE, naukowcami i urzędnikami Komisji. Aby się […]

Data: 2019-12-03
Miejsce: Centrum konferencyjne Albert Borschette - sala 2D, Rue Froissart 36, Bruksela

Regulacje

The European Investment Fund alongside other top-tier institutional investors are renewing their support to  European SME, under the “Private Credit Tailored for SMEs” programme with EUR 100 million. Read more. 


European Commission publishes 2018/2019 annual report showing that SMEs remain the EU´s economic backbone. It is the first time since 2008, that the SME sector in all EU countries expanded in terms of both employment and value added. Read more. 


Marcin Nowacki, Vice-President of ZPP spoke at the EPP Zagreb Congress (November 20th) on the subject of “Ensuring the Success of European SMEs through e-Commerce & Digitalization”; with specific focus on digitalisation and the impact it has on entrepreneurship, employment & customer relations. Read more. 


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Informacje i noty prasowe

EU Intellectual Property office reports that “Online pirated content access slows down in the EU but illegal IPTV providers gain nearly EUR 1 billion”. 


“EU countries fail to agree on privacy rules governing WhatsApp, Skype” – EurActiv & Reuters.


“Germany’s CDU seeks to block Huawei from 5G rollout” reports Matthew Karnitschnig from Politico. 


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602