Forum Zdrowia ZPP


Forum Zdrowia (ZPP) jest odpowiedzią na bieżące potrzeby firm z sektora ochrony zdrowia.  Samo „zdrowie” to obszar szczególnie wrażliwy, do którego podchodzimy ze szczególną atencją i rozeznaniem sytuacji.

  • Propagowanie sektora ochrony zdrowia: podkreślamy, że zdrowie, jest najważniejszym elementem rozwoju gospodarki każdego kraju, a wszystkie decyzje podejmowane w tym zakresie przez rządzących powinny być podejmowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz korzyści terapeutycznych dla pacjentów.
  • Jesteśmy dla przedsiębiorców: wsłuchujemy się w opinie przedsiębiorców i pracodawców rynku zdrowotnego, opracowujemy, przygotowujemy i publikujemy dokumenty eksperckie, raporty, których celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań systemowych dla polityki lekowej w Polsce.
  • Aktywny głos do decydentów: współpracujemy z interesariuszami poruszając aktualne tematy w ramach spotkań i dialogu z przedstawicielami rządu oraz instytucji zdrowotnych.
  • Kampanie edukacyjne: opracowujemy i realizujemy programy w różnych obszarach powiązanych z tematyką zdrowia, których celem jest profilaktyka i edukacja w tym zakresie.
  • Organizacja środowiskowych wydarzeń: przygotowujemy cykliczne spotkania debaty, okrągłe stoły, konferencje, którym przyświeca podjęcie bieżących zagadnień, problemów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i bieżącej polityki lekowej państwa.
  • Networking: Forum Zdrowia jest miejscem dialogu, nawiązywania relacji i wymiany dotychczasowych doświadczeń między uczestnikami całego rynku zdrowia: firmami branżowymi, interesariuszami, organizacjami pacjenckimi czy przedstawicielami mediów.

Harmonogram działań Forum Zdrowia ZPP jest na bieżąco aktualizowany i ustalany w oparciu o aktualną sytuację jak również potrzeby przedsiębiorców – członków Forum. Dyrektorem Forum Zdrowia ZPP jest Aleksandra Sienkiewicz:a.sienkiewicz@zpp.net.pl.


 

 

MATERIAŁY

STANOWISKA:

KOMENTARZE:

Najmniejsze firmy dalej upadają – między innymi przez „Polski Ład”. Konieczne są zmiany w składce zdrowotnej – Komentarz ZPP

Komentarz: Spotkanie Zespołu ds. rewizji unijnych przepisów lekowych – sprawozdanie

Komentarz ZPP: Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ws. przepisów Apteki dla aptekarza – sprawozdanie

Komentarz ZPP w sprawie nowej wysokości taksy laborum

Spotkanie Zespołu ds. rewizji unijnych przepisów lekowych – sprawozdanie

Komentarz ZPP w sprawie nowelizacji unijnego prawa farmaceutycznego

Komentarz ZPP ws. wpływu dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej na dystrybucje produktów leczniczych – omówienie nowych obowiązków regulacyjnych

Komentarz ZPP: Październik miesiącem walki z rakiem – promocja profilaktyki zdrowia oraz istota współodpowiedzialności pacjenta w procesie leczenia i potencjalnych kosztów dla systemu

Komentarz ZPP ws. nowych regulacji uszczelniających „Aptekę dla Aptekarza” – nowe przepisy mogą spowodować pogłębienie trendu spadku liczby aptek

Komentarz ZPP w sprawie usunięcia propozycji zamieszczenia w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej przepisu umożliwiającego ministrowi zdrowia obejmowanie refundacją i regulowanie cen leków dostępnych bez recepty

INNE: 

Apel ZPP: Wróćmy do składki zdrowotnej dla biznesu, która jest czytelna i uwzględnia trudną sytuację najmniejszych firm

ZESPÓŁ EKSPERTÓW I DORADCÓW

 Aleksandra Sienkiewicz  
Dyrektor Forum Zdrowia ZPPTomasz Kaczyński
Główny Ekspert ds. Prawa FarmaceutycznegoAgnieszka Szpara   
Główny Ekspert ds. Ochrony Zdrowia

 Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUMProf. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
ERN EURO NMDProf. Maciej Banach, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, CMO, Dairy Biotechnologies, Prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”dr Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu, Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości – „SPOIWO“, wiceprezes zarządu, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.Prof. dr hab. n. med. Robert Gil
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Kierownik Kliniki Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. NSO
Przewodniczący PTO
Przewodniczący Rady ABMProf. dr hab. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
Konsultantka
Poradnia Kliniki Wad Wrodzonych Serca
i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym,
Klinika Wad Wrodzonych Serca
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, WarszawaProf. IMP, dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Marcinkiewicz
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, ŁódźProf. dr hab.med. Karina Jahnz-Różyk
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej
Wojskowy Instytut Medyczny – PIB
Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologiiProf. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 dr hab. Ewa Augustynowicz
Profesor NIZP PZH-PIB
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
– Państwowy Instytut Badawczy

 dr Janusz Krupa
specjalista medycyny rodzinnej, pracownik naukowo – dydaktyczny, Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie

 prof. Anna Latos-Bieleńska
konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej; przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich.


 Łukasz Jankowski
lekarz, reformator i lider młodego pokolenia samorządu lekarskiego, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji (2022 – 2026), wcześniej prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (2018-2022 r.)


 prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski, Dyrektor PIM MSWiAProf. dr hab. n. med. Zbigniew Antoni Gaciong – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegodr n. med. i n. o zdr. Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, Dyrektor Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej


 dr Jerzy Gryglewicz, ekspert w ochronie zdrowiaProf. dr hab. n. med. Iwona Hus, kierownik Kliniki Hematologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie

 

 

 

Merytorycznie Forum Zdrowia współpracuje m.in. z Kancelarią Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.