Forum Zdrowia ZPP


Forum Zdrowia (ZPP) jest odpowiedzią na bieżące potrzeby firm z sektora ochrony zdrowia.  Samo „zdrowie” to obszar szczególnie wrażliwy, do którego podchodzimy ze szczególną atencją i rozeznaniem sytuacji.

  • Propagowanie sektora ochrony zdrowia: podkreślamy, że zdrowie, jest najważniejszym elementem rozwoju gospodarki każdego kraju, a wszystkie decyzje podejmowane w tym zakresie przez rządzących powinny być podejmowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz korzyści terapeutycznych dla pacjentów.
  • Jesteśmy dla przedsiębiorców: wsłuchujemy się w opinie przedsiębiorców i pracodawców rynku zdrowotnego, opracowujemy, przygotowujemy i publikujemy dokumenty eksperckie, raporty, których celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań systemowych dla polityki lekowej w Polsce.
  • Aktywny głos do decydentów: współpracujemy z interesariuszami poruszając aktualne tematy w ramach spotkań i dialogu z przedstawicielami rządu oraz instytucji zdrowotnych.
  • Kampanie edukacyjne: opracowujemy i realizujemy programy w różnych obszarach powiązanych z tematyką zdrowia, których celem jest profilaktyka i edukacja w tym zakresie.
  • Organizacja środowiskowych wydarzeń: przygotowujemy cykliczne spotkania debaty, okrągłe stoły, konferencje, którym przyświeca podjęcie bieżących zagadnień, problemów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i bieżącej polityki lekowej państwa.
  • Networking: Forum Zdrowia jest miejscem dialogu, nawiązywania relacji i wymiany dotychczasowych doświadczeń między uczestnikami całego rynku zdrowia: firmami branżowymi, interesariuszami, organizacjami pacjenckimi czy przedstawicielami mediów.

Harmonogram działań Forum Zdrowia ZPP jest na bieżąco aktualizowany i ustalany w oparciu o aktualną sytuację jak również potrzeby przedsiębiorców – członków Forum. Dyrektorem Forum Zdrowia ZPP jest Aleksandra Sienkiewicz:a.sienkiewicz@zpp.net.pl.


KONTAKT

Aleksandra Sienkiewicz  
Dyrektor Forum Zdrowia ZPP

Agnieszka Szpara   
Główny Ekspert ds. Ochrony Zdrowia

Tomasz Kaczyński
Główny Ekspert ds. Prawa Farmaceutycznego

 

MATERIAŁY

STANOWISKA:

KOMENTARZE:

Spotkanie Zespołu ds. rewizji unijnych przepisów lekowych – sprawozdanie

Komentarz ZPP w sprawie nowelizacji unijnego prawa farmaceutycznego

Komentarz ZPP ws. wpływu dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej na dystrybucje produktów leczniczych – omówienie nowych obowiązków regulacyjnych

Komentarz ZPP: Październik miesiącem walki z rakiem – promocja profilaktyki zdrowia oraz istota współodpowiedzialności pacjenta w procesie leczenia i potencjalnych kosztów dla systemu

Komentarz ZPP ws. nowych regulacji uszczelniających „Aptekę dla Aptekarza” – nowe przepisy mogą spowodować pogłębienie trendu spadku liczby aptek

Komentarz ZPP w sprawie usunięcia propozycji zamieszczenia w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej przepisu umożliwiającego ministrowi zdrowia obejmowanie refundacją i regulowanie cen leków dostępnych bez recepty

INNE: 

 

Merytorycznie Forum Zdrowia współpracuje m.in. z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp. k.