Forum Zdrowia ZPP


Aleksandra Sienkiewicz  
Dyrektor Forum Zdrowia ZPP

Agnieszka Szpara   
Główny Ekspert ds. Ochrony Zdrowia

Obszar ochrony zdrowia to codzienne wyzwania, z którymi muszą mierzyć się decydenci, eksperci, przedsiębiorcy, pracodawcy i wreszcie sami pacjenci. Decyzje podjęte przez interesariuszy w tym zakresie nawet jeśli nie bezpośrednio to pośrednio mają wpływ na funkcjonowanie każdego społeczeństwa, bo każdy z nas był albo będzie pacjentem. 

Mając na uwadze powyższe, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców powołał Forum Zdrowia ZPP. W ramach działalności Forum Zdrowia ZPP będziemy organizować eksperckie spotkania w rozmaitych formatach a także publikować dokumenty i stanowiska mające na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań dla polityki zdrowotnej w Polsce. Celem funkcjonowania Forum jest promowanie racjonalnych reform systemowych oraz atrakcyjnego otoczenia regulacyjno-instytucjonalnego dla firm z szeroko pojętego sektora zdrowotnego, z korzyścią dla pacjentów.

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach Forum Zdrowia ZPP.

Dyrektorem Forum Zdrowia ZPP jest Aleksandra Sienkiewicz, a.sienkiewicz@zpp.net.pl.

 

MATERIAŁY

STANOWISKA:

Stanowisko ZPP zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany regulacyjne uderzą w rozwój firm telemedycznych w Polsce

KOMENTARZE:

09.05.2023 Komentarz ZPP w sprawie niebezpiecznych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o refundacji leków – negatywne powiązania patentowe mogą oznaczać droższe leki dla pacjentów

INNE: 

Nowa platforma zdrowia – Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Inauguracja Forum Zdrowia ZPP