Potrzeby i wyzwania związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach prywatnych modelu pracy zdalnej

 

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców prowadzi projekt “Potrzeby i wyzwania związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach prywatnych modelu pracy zdalnej.”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu, wskazanym, jest zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań związanych z wdrażaniem w przedsiębiorstwach modelu pracy zdalnej, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, i sformułowanie w tym zakresie wniosków oraz rekomendacji. Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania i potrzeby w zakresie odpowiedniego uregulowania kwestii pracy zdalnej dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

W pierwszym etapie projektu przeprowadziliśmy badania ilościowe i jakościowe mające udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie są oczekiwania, potrzeby praz postawy pracodawców i pracowników dotyczące pracy zdalnej. Badanie prowadzone było przez profesjonalny podmiot badawczy w ścisłej współpracy z ekspertami ZPP.

Badanie ilościowe przeprowadzono w formie ankiety na grupie 1092 respondentów będących pracownikami, zaś badanie jakościowe obejmowało wywiady pogłębione 16 przedsiębiorców będących przedstawicielami zarówno małych, jak i większych firm. W ramach projektu publikowane będą artykuły i raporty, organizowane będą liczne webinaria z przedstawicielami rynku oraz ekspertami, zaś jego podsumowaniem będzie konferencja, na której zaprezentowane będą wnioski i rekomendacje wynikające z projektu. Wyniki badania oraz dalsze materiały publikowane będą na stronie internetowej ZPP. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Po przeprowadzeniu badań Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrealizował cykl 16 spotkań w postaci webinariów z przedsiębiorcami, pracownikami, związkami zawodowymi, przedstawicielami władz samorządowych i urzędów, przedstawicielami środowiska akademickiego oraz psychologiem, ekspertem rynku pracy i ekspertem BHP. Raporty z przeprowadzonych webinariów dostępne są na naszej stronie poniżej.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem raportu podsumowującego projekt, który zostanie zaprezentowany 14 czerwca 2023 r. o godzinie 11.00 w Świetlicy Wolności (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa). Po prezentacji wniosków z raportu odbędzie się debata z zaproszonymi gośćmi i ekspertami. Uprzejmie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Link do rejestracji.

Dofinansowanie projektu z UE: 436 500,00 PLN

 
 
MATERIAŁY:

RAPORTY: