Ulepszprawo.pl

Forum Obywatelskiego Rozwoju, Dziennik Gazeta Prawna oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców udostępniły stronę internetową UlepszPrawo.pl.
 
Za pomocą tej strony przedsiębiorcy mogą przekazać informacje o złych przepisach i działaniach urzędników, które utrudniają im prowadzenie działalności.
 
Zebrane w ten sposób informacje posłużą do opracowań o barierach, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy oraz propozycji zmian legislacyjnych.
  
Deregulacja to nie tylko ułatwienie działalności firm w Polsce. Według Raportu OECD deregulacja podniosłaby polski PKB aż o 14% w ciągu 10 lat! Polska zatem dysponuje stosunkowo prostymi rezerwami. Wystarczy zlikwidować niepotrzebne przepisy i pozbyć się iluzji kontroli nad wszystkim przez rząd, żeby wszystkim nam żyło się lepiej.
  
Forum Obywatelskiego Rozwoju, Dziennik Gazeta Prawna oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zachęcają przedsiębiorców, którzy mają problem z nadmiernymi regulacjami lub działaniami urzędów, aby „pomogli sobie i innym”, wchodzili na stronę i tą drogą zgłaszali problemy.
  
  
Więcej informacji na www.ulepszprawo.pl