Zostawcie.pl

W 2014 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zainaugurował kampanię:

„Zostawcie w spokoju dobrą żywność”.

Była ona wyrazem sprzeciwu wobec kolejnych regulacji ograniczającym wolność produkowania i sprzedaży produktów regionalnych i tradycyjnych. Jej celem było doprowadzenie do uchylenia bezsensownych przepisów i przywrócenie legalności sprzedaży produktów przez rolników i małych producentów bezpośrednio do konsumentów m.in. na podstawie świadectwa weterynaryjnego.

Kampania „Zostawcie w spokoju dobrą żywność” była wyrazem sprzeciwu polskich rolników, serowarów, masarzy, piekarzy i przedsiębiorców wykorzystujących tradycyjne receptury, restauratorów oraz amatorów swojskiej żywności przeciw kolejnym regulacjom ograniczającym wolność produkowania i sprzedaży produktów regionalnych i tradycyjnych, takich jak sery, wędliny, przetwory owocowe, pieczywo, czy dziczyzna.

Kampania została zainicjowana przez ZPP jako element wsparcia wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE (EU + 0) i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.