Forum Cyfrowe

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją zrzeszającą między innymi firmy z sektora IT, nowych mediów, finansów, marketingu internetowego, które łącznie stanowią o potencjale i rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce. Wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom w tym obszarze, powołaliśmy w ramach ZPP Forum Cyfrowe, które jest koalicją interesariuszy gospodarki cyfrowej.

 

Cele Forum:

  • współpraca w zakresie prac programowych i legislacyjnych prowadzonych w Polsce i na poziomie instytucji Unii Europejskich,
  • przygotowywanie i podejmowanie wspólnych stanowisk legislacyjnych,
  • inicjowanie projektów edukacyjnych na rzecz rozwoju cyfryzacji w Polsce,
  • wspólne prowadzenie projektów o charakterze badawczym i analitycznym oraz publikacja raportów,
  • współpraca w zakresie komunikacji dotycząca gospodarki cyfrowej.

 

Podstawowymi zasobami, pozwalającymi na efektywne osiąganie celów Forum, będą wiedza i doświadczenie osób bezpośrednio zainteresowanych stanem i rozwojem technologii cyfrowych w Polsce. W ramach Forum współpracujemy z kluczowymi instytucjami w tej tematyce, m.in. Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Rozwoju oraz przedstawicielami Parlamentu.
 

Kontakt:

Kamila Sotomska
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP
Główny Ekspert ds. Gospodarki Cyfrowej
tel: +48 22 826 08 31
e-mail: k.sotomska@zpp.net.pl