Aktualności

W wyniku podjętych w ostatnim tygodniu przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów działań, wniosek w sprawie notyfikacji ustawy…