Aktualności

Od marca 2020 r. pandemia COVID-19 sparaliżowała sektor HoReCa w Polsce. Restrykcje, dotyczące życia społecznego i gospodarczego przyjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii, doprowadziły do zamknięcia wszystkich hoteli i praktycznie całkowitego ograniczenia działania lokali branży gastronomicznej. Obecna sytuacja zagraża istnieniu sektora gastronomicznego w Polsce.

Nowa możliwość dofinansowania mikroinstalacji PV

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów weszła w życie w połowie kwietnia br., zakłada ona zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku zainstalowania odnawialnego źródła energii. Zgodnie z ustawą „(…) inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej „premią termomodernizacyjną(…)”

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2

Analizowany projekt ustawy jest kolejnym dokumentem określanym mianem „tarczy antykryzysowej”. Dotychczas uchwalono dwa tego rodzaju pakiety przepisów, aktualnie procedowane są dwa kolejne, w tym ten będący przedmiotem niniejszego stanowiska. Z jednej strony należy zatem docenić fakt, że prawodawca nie ustaje w wysiłkach, jeśli chodzi o legislacyjną odpowiedź na kryzysową sytuację wywołaną pandemią koronawirusa, z drugiej jednak po stronie głównych adresatów projektowanych regulacji, czyli przedsiębiorców…

Rekomendacje Rady Europejskich Regulatorów Energetyki

Rada Europejskich Regulatorów Energetyki przyjęła raport zawierający wytyczne, które zdaniem europejskich regulatorów powinny zostać uwzględnione przy wdrażaniu umów z tzw. ceną dynamiczną. Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki rekomendacje dotyczą ofert z cenami dynamicznymi. Najnowsze wytyczne dotyczą umów zawieranych przez sprzedawców energii (spółki obrotu) z odbiorcami końcowymi…
Strona 9 z 271

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców