Aktualności

Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP, został wybrany na Przewodniczącego EU-Ukraine Civil Society Platform w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W EU-Ukraine CSP prowadzona jest instytucjonalna współpraca UE i Ukrainy w zakresie kontaktów partnerów społecznych, w szczególności monitoruje proces integracji Ukrainy z Unią Europejską…