szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Apel Forum Energii i Środowiska ZPP: Potrzebujemy efektywnego systemu gospodarowania odpadami, a nie kolejnego podatkuWarszawa, 19 listopada 2020 r.

 

APEL FORUM ENERGII I ŚRODOWISKA ZPP:

POTRZEBUJEMY EFEKTYWNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI, A NIE KOLEJNEGO PODATKU

 

W pracach Forum Energii i Środowiska Związku Przedsiębiorców i Pracodawców bierze udział szeroka reprezentacja przedsiębiorców bezpośrednio zainteresowanych kształtem nowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Przedstawiciele firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz firm gospodarujących odpadami opakowaniowymi uczestniczyli w szeregu spotkań konsultacyjnych z Ministerstwem Klimatu. Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt ustawy implementującej pakiet dyrektyw odpadowych nie zawiera żadnych parametrów nowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także jakichkolwiek wskazówek dot. jego organizacji. Tym samym, faktyczna konstrukcja systemu ROP będzie musiała w niedalekiej przyszłości stanowić przedmiot osobnej inicjatywy legislacyjnej.

Dostosowanie polskiego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta do wymogów stawianych przez dyrektywę to gigantyczne wyzwanie, a jego wdrożenie służyć powinno bardzo określonemu celowi – znacznemu zwiększeniu poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych. Obawiamy się, że model oparty o parapodatek nie zapewni efektywnej realizacji tego celu, generując przy tym nieproporcjonalnie wysokie koszty, którymi zostaną obciążeni wszyscy konsumenci.

Nadmierny poziom skomplikowania, arbitralnie naliczane i dystrybuowane dwa strumienie opłat, a przede wszystkim brak  zależności pomiędzy odpowiedzialnością indywidualnego uczestnika za dany aspekt ROP, a jego kompetencjami i narzędziami, aby móc realnie wpływać na funkcjonowanie tego aspektu, to tylko niektóre fundamentalne wady prezentowanej do tej pory przez Ministerstwo propozycji systemu.

Mając to na uwadze, pragniemy przedstawić poniższe rekomendacje, które w opinii Grupy Roboczej ds. ROP działającej w ramach Forum Energii i Środowiska ZPP są warunkami brzegowymi skutecznego  modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

  • Zaproponowany system musi realizować wszystkie wymagania wynikające z dyrektywy, w szczególności wymagań minimalnych określonych w art. 8a, zarówno jeśli chodzi o jego konstrukcję, jak i parametry określające m.in. wkład finansowy ponoszony przez producentów produktów;
  • Pieniądze w systemie muszą podążać za odpadem, tj. ponoszony przez producentów koszt musi nie tylko odzwierciedlać koszty netto selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów, lecz również być faktycznie poniesiony na realizację tych zadań. Sprzeciwiamy się wobec tego propozycjom modelu parapodatkowego, ukierunkowanym w istocie na stworzenie dodatkowego strumienia pieniędzy publicznych redystrybuowanych przez administrację publiczną bezpośrednio do gmin;
  • Zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników systemu musi być dostosowany do możliwości ich oddziaływania na dane wskaźniki – odpowiedzialność powinna podążać za faktycznie realizowanymi zadaniami;
  • Finansujący system (wprowadzający produkty w opakowaniach) powinni mieć zapewniony wpływ na jego organizację (m.in. poprzez dobrze nadzorowane i licencjonowane przez Regulatora Organizacje ROP działające w formule not-for-profit);
  • W ramach polskiego ustawodawstwa wprowadzającego Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta uregulowane powinno zostać powstanie systemu depozytowego na butelki jednorazowe po napojach, stanowiącego jeden ze sposobów realizacji mechanizmu ROP.

Pozostajemy w nadziei, że przedstawione argumenty znajdą akceptację osób odpowiedzialnych za zaprojektowanie nowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce.

 

Forum Energii i Środowiska Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Grupa Robocza ds. ROP

 

Zobacz: 19.11.2020 Apel Forum Energii i Środowiska ZPP Potrzebujemy efektywnego systemu gospodarowania odpadami, a nie kolejnego podatku

 

Fot. HomeschoolingMinimalist / Pixabay.com

Najnowsze artykuły

Stanowisko ZPP ws. programów wsparcia dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami drugiej fali epidemii

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że proponowany przez rządzących pakiet działań wspierających biznes w trakcie drugiej fali epidemii koronawirusa jest rozsądny i adekwatny – w tej chwili – do zagrożenia. Apelujemy jednocześnie o jak najszybsze uruchomienie zapowiedzianych instrumentów oraz o dostosowywanie na bieżąco skali pomocy do rozmiarów i czasu trwania ograniczeń wynikających z przeciwdziałania rozwojowi pandemii…

Stanowisko ZPP do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)  (druk nr 772) – regulacja pracy zdalnej podczas kwarantanny, zmiany w ustawie o RDS, wprowadzenie niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia rozwiązania w zakresie umożliwienia pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby, bądź mają łagodny przebieg na wykonywanie pracy zdalnej. Już dziś stosowaną praktyką w okresie powszechniejszej pracy zdalnej, jest wykonywanie obowiązków przez pracownika w momencie odbywania kwarantanny. Powyższe rozwiązanie stanowić zatem będzie uregulowanie stosowanej praktyki na rynku pracy…

Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie opiniuje Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jednocześnie ZPP zwraca uwagę na konieczność przyjęcia dokumentu Polityki Migracyjnej dla Polski oraz dalszych systemowych rozwiązań w zakresie możliwości zatrudniania w Polsce cudzoziemców…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook