szukaj

Regulacje

Komentarz ZPP na temat Aktu w sprawie danych (Data Act).

Praca wykonywana za pośrednictwem internetowych platform pracy rozwija się w Europie niezwykle dynamicznie. Świadczy o tym tempo rozwoju tych platform, których na jednolitym rynku unijnym funkcjonuje obecnie ponad pięćset.[1] W szybkim tempie wzrasta także liczba ludzi prowadzących aktywność zawodową za pośrednictwem platform. Obecnie jest to 28 milionów osób, natomiast zgodnie z przewidywaniami w 2025 roku będzie […]

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wyraża zaniepokojenie powrotem tzw. obowiązku stay-down do tekstu kompromisowego DSA. Obowiązek stay-down wymaga od firm zapewnienia, że nielegalne treści nie pojawią się ponownie na platformie po ich usunięciu. Projekt nie określa dokładnie, w jaki sposób pośredniczący usługodawcy mieliby spełnić powyższy obowiązek. Istnieją obawy, że w praktyce może to prowadzić do ogólnego monitorowania internetu oraz […]

Złożona w maju br. przez Krajowych Producentów Leków do Parlamentu Europejskiego petycja dotycząca wsparcia produkcji składników do wytwarzania leków na terenie UE została przyjęta i będzie rozpatrywana jesienią br.

W tym tygodniu Komisja Europejska ma opublikować dyrektywę zmieniającą UE 2018/2001 w zakresie promocji energii ze źródeł odnawialnych. 8 marca Komisja Europejska opublikowała REPowerEU, strategię dla Europy na rzecz zmniejszenia zużycia paliw kopalnych – w szczególności uzależnienia od rosyjskiego gazu. Więcej na temat RePowerEU: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511.

Strona 1 z 48

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery