szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Regulacje

Wyniki stanowiska PE w sprawie zasad delegowania kierowców to 317 głosów za, 302 głosów przeciw i 14 wstrzymujących się. Wyniki stanowiska w sprawie zasad dotyczących okresów jazdy i odpoczynku kierowców wynoszą 394 głosy za, 236 głosów przeciw i 5 głosów wstrzymujących się. Wyniki stanowiska w sprawie zmiany przepisów dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i […]

Brexit: Rada Europejska przyjmuje decyzję przedłużającą okres przewidziany w art. 50 do 31 października

Rada Europejska (art. 50) przyjęła 22 marca decyzję formalizującą porozumienie polityczne osiągnięte w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu przewidzianego w art. 50. Zgodnie z traktatami decyzja była podjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem. Takie porozumienie zostało określone w piśmie Stałego Przedstawiciela Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej Sir Tima Barrowa z dnia […]

27 marca odbyła się w Izbie ożywiona debata, po złożeniu około 1600 poprawek do projektów. Propozycje poprawek do Pakietu Mobilności zostaną zwrócone do Komisji Transportu i Turystyki – (TRAN) PE na głosowanie, zanim zostaną one ponownie przekazane pod głosowanie 3 i 4 kwietnia.  ZPP skierowało indywidualne listy do wszystkich Posłów Parlamentu Europejskiego, aby nie procedowali […]

Posłowie przyjęli dyrektywę na posiedzeniu plenarnym 348 głosami, przy 274 głosach przeciw i 36 wstrzymujących się. To oznacza koniec procesu legislacyjnego dla Parlamentu Europejskiego, który rozpoczął się w 2016 r. Teraz państwa członkowskie będą musiały zatwierdzić decyzję Parlamentu w nadchodzących tygodniach. Jeśli państwa członkowskie zaakceptują tekst przyjęty przez Parlament Europejski, wejdzie on w życie po […]

Strona 1 z 14

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/