szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Regulacje

Komentarz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do Rezolucji EKES: EESC proposals for post-COVID-19 crisis reconstruction and recovery: “The EU must be guided by the principle of being considered a community of common destiny.”

9 czerwca Rada przyjęła konkluzje w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, zajmując się wieloma kwestiami związanymi z wdrażaniem strategii cyfrowej UE. Informacja prasowa Konkluzje Rady

Nowy pakiet ustaw o usługach cyfrowych ma unowocześnić obecne ramy prawne dla usług cyfrowych w oparciu o dwa filary: jasne zasady określające obowiązki usług cyfrowych w celu przeciwdziałania zagrożeniom, na jakie narażeni są ich użytkownicy oraz w celu ochrony ich praw i przepisów ex ante obejmujących duże platformy internetowe działające jako strażnicy, którzy teraz ustalają […]

Komisarz ds. Zatrudnienia i praw socjalnych, Pan Nicolas Schmit i Komisja Europejska wezmą udział w szeregu seminariów internetowych w państwach członkowskich, aby zebrać opinie przed planem działania Komisji dotyczącym dalszego wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Sam plan działania zostanie przedstawiony na początku 2021 r.

Państwa D9+ wydały wspólne oświadczenie dotyczące przyszłych prac nad unijnym Aktem o usługach cyfrowych. Wskazują w nim potrzebę dostosowania obecnego prawa do nowych wyzwań. Dokument został przesłany do Komisji Europejskiej. Stanowisko jest wkładem Polski, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga oraz Szwecji w dyskusję na temat zmian obecnych regulacji. Kluczowym elementem przygotowywanej przez Komisję […]

Strona 1 z 30

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook