szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Regulacje

Press Statement by Commission President von der Leyen Press Statement by Phil Hogan

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dot. etycznych wymogów sztucznej inteligencji – termin składania odpowiedzi na konsultacje upływa 10 września. 

Komisja Europejska podejmuje gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej. Zapraszamy do zapoznania się z notą prasową, a także otwartymi do 15 września konsultacjami. ZPP będzie przygotowywało wkład do konsultacji – prosimy o przesyłanie komentarzy i sugestii https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1058 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158779.pdf

Marcin Nowacki, Wiceprezes ZPP oraz Prezes European Enterprise Alliance został członkiem Rady Doradczej Interesariuszy (Stakeholders Advisory Board ) Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Strona internetowa EUIPO https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl

Priorytety Prezydencji niemieckiej.

Strona 1 z 32

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook