szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Regulacje

Zachęcamy do zapoznania się z listą otwartych konsultacji publicznych Komisji Europejskiej. 

Kalendarz prac, posiedzeń i sesji Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

Komisja Europejska przyjęła komunikat zatytułowany „Przygotowania do bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii w coraz bardziej niepewnym świecie”. W komunikacie podsumowano obecny status UE, oraz przedstawiono główne trendy, wyzwania i szanse stojące przed Wspólnotą i zakomunikowano szereg zaleceń dotyczących następnego programu strategicznego dla UE, a także jej państw członkowskich. Treść komunikatu i  załączniki do niego dostępne są w […]

Wytwórcy z UE będą mogli na równych zasadach konkurować na globalnym rynku z resztą świata. Nowe przepisy zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów. Zmiany dotyczą SPC, czyli dodatkowego świadectwa ochronnego, które pozwala wydłużyć 20-letnią ochronę patentową leku o 5 lat  – poinformował w komunikacie Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.  

Wyniki stanowiska PE w sprawie zasad delegowania kierowców to 317 głosów za, 302 głosów przeciw i 14 wstrzymujących się. Wyniki stanowiska w sprawie zasad dotyczących okresów jazdy i odpoczynku kierowców wynoszą 394 głosy za, 236 głosów przeciw i 5 głosów wstrzymujących się. Wyniki stanowiska w sprawie zmiany przepisów dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i […]

Strona 1 z 15

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/