szukaj

Aktualności

Marcin Nowacki został Przewodniczącym EU-Ukraine Civil Society PlatformWarszawa, 23 listopada 2022 r. 


Marcin Nowacki został Przewodniczącym EU-Ukraine Civil Society Platform


Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP, został wybrany na Przewodniczącego EU-Ukraine Civil Society Platform w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W EU-Ukraine CSP prowadzona jest instytucjonalna współpraca UE i Ukrainy w zakresie kontaktów partnerów społecznych, w szczególności monitoruje proces integracji Ukrainy z Unią Europejską.

W rezultacie wystąpienia z wnioskiem o członkostwo, który został oficjalnie przyjęty, Ukraina uzyskała status państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Akcesja do Wspólnoty jest jednak złożonym i długotrwałym procesem, w trakcie którego Ukraina będzie musiała spełnić wiele warunków w zakresie dostosowania swojego systemu gospodarczego, prawnego i politycznego do zasad obowiązujących wewnątrz Unii Europejskiej. Jest to obszar, w którym bieżąca współpraca i wymiana doświadczeń między europejskimi a ukraińskimi partnerami społecznymi może okazać się kluczowym elementem przyspieszającym i wspomagającym proces akcesji.

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery