szukaj

Aktualności

Okrągły Stół nt. Cyfryzacji MŚPWarszawa, 13 lipca 2021 r.

 

Okrągły Stół nt. Cyfryzacji MŚP

 

13 lipca br. odbył się Okrągły Stół nt. Cyfryzacji MŚP. W wydarzeniu zorganizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wzięło udział dwudziestu przedstawicieli administracji państwowej oraz wiodących ekspertów ze świata biznesu. Podczas otwartej dyskusji zastanawiali się, w jaki sposób można najlepiej wspierać przedsiębiorstwa z sektora MŚP w celu zwiększenia ich cyfrowej odporności.

Podczas spotkania prelegenci zdiagnozowali szereg istotnych problemów. Do najważniejszych należy zaliczyć niską świadomość możliwości oferowanych przez narzędzia cyfrowe wśród najmniejszych firm, trudności wynikające z ograniczonego dostępu to kapitału i zasobów ludzkich, jak również braki w infrastrukturze. Zauważono, że w wielu polskich terenach wiejskich wciąż brakuje dostępu do Internetu, a co za tym idzie, ich mieszkańcy nie mogą cieszyć się ze zdobyczy technologii.

Istotnym problemem jest trudność w uzyskaniu finansowania, które może pokryć koszty wdrażania nowych technologii. Choć na rynku są dostępne możliwości pozyskania doradztwa w tym zakresie, mniejsze firmy, ze względu na ograniczone zasoby czasowe, często boją się z takich rozwiązań korzystać. Z pomocą mogą tutaj przyjść Digital Innovation Hubs, które w niedalekiej przyszłości będą oferować bezpłatną pomoc dla przedsiębiorstw. Godnym uwagi rozwiązaniem jest również program STEP, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie dedykowanego konsultanta. Prelegenci byli zgodni, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie voucherów innowacyjnych dla przedsiębiorstw.

Podczas wydarzenia prelegenci wskazali, że istotnym czynnikiem hamującym rozwój cyfryzacji, jak również rozwój przedsiębiorczości w ogóle, jest stopień skomplikowania otoczenia regulacyjnego dla biznesu oraz mnożenie obciążeń dla przedsiębiorców. Rozwój cyfrowego państwa nie powinien polegać jedynie na przenoszeniu tych samych obowiązków do chmury, ale na wprowadzeniu uproszczeń i ułatwień. Przykładem prostego rozwiązania, które przyniosłoby dużą wartość dodaną, jest uproszczenie formularzy i zmniejszenie ilości wymaganych od przedsiębiorców informacji. Jednocześnie, na cyfryzację nie można patrzeć w oderwaniu od innych aspektów życia gospodarczego. Inwestowanie w cyfryzację nie przyniesie zamierzonych korzyści, jeśli jednocześnie będą wprowadzane rozwiązania podatkowe hamujące rozwój sektora technologicznego.

Inne problemy, które zostały poruszone podczas spotkania to wykorzystanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach czy brak odpowiedni wyszkolonych pracowników. Eksperci podnieśli, że choć wiele przedsiębiorstw korzysta z podstawowych narzędzi cyfrowych, to niewiele z nich wykorzystuje ich pełny potencjał.
Taka ograniczona cyfryzacja nie zmienia procesów wewnątrz firm, tym samym przynosząc ograniczone korzyści. Naturalnie, aby cyfryzacja szła naprzód konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalikowanych kadr. W tym względzie należy inwestować w edukację i programy szkoleniowe. W perspektywie krótkoterminowej pomóc może również program Poland Business Harbor, który ułatwia relokację zagranicznych innowatorów na teren Polski.

Zobacz: Okrągły Stół nt. Cyfryzacji MŚP

 

Najnowsze artykuły

Stanowisko ZPP ws. projektu Polityki Eksportowej Polski

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, przedstawiony do prekonsultacji projekt Polityki Eksportowej Polski (dalej „PEP”) to dokument o znaczeniu strategicznym, mający stworzyć uporządkowany system wsparcia i promocji eksportu, skierowany m.in. do rodzimych firm z sektora MŚP. Naszym zdaniem, konsekwentne zwiększanie siły polskiego eksportu jest niezwykle ważnym działaniem w kontekście budowania bogactwa kraju oraz jego obywateli…

Memorandum ZPP ws. postpandemicznego odbicia w polskiej gospodarce

Pandemia koronawirusa, która wybuchła w I kwartale 2020 roku, doprowadziła do nietypowej recesji o skali światowej. Była to recesja błyskawiczna i głęboka, odciskająca bardzo duże piętno na wybranych sektorach gospodarek. Wedle obliczeń Banku Światowego, globalna gospodarka w ubiegłym roku skurczyła się o 4,3 proc. Skala recesji i tak była łagodniejsza, niż na początku zakładano, a to m.in. dlatego, że kraje rozwinięte stosunkowo dobrze poradziły sobie z pandemią…

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Rynku Pracy ws. ochrony sygnalistów

Do 16 grudnia 2021 r. do polskiego porządku prawnego powinna zostać implementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Jej celem jest ustanowienie standardu ochrony prawnej dla osób, które przekazują informację o nieprawidłowościach zauważonych w firmie. Wprowadzenie zinstytucjonalizowanej ochrony sygnalistów na poziomie UE ma służyć lepszemu egzekwowaniu prawa i interesowi publicznemu…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook