szukaj

Aktualności

Okrągły stół ZPP ws. franczyzy – co zrobić, żeby było lepiej?Warszawa, 25 marca 2021 r. 

 

Okrągły stół ZPP ws. franczyzy – co zrobić, żeby było lepiej?

 

Rynek franczyzowy w Polsce można opisać jako dojrzały i rozwinięty – w ciągu trzydziestu lat funkcjonowania tego modelu prowadzenia biznesu w naszym kraju, powstało ponad 1300 sieci, w ramach których działa ponad 80 tysięcy franczyzobiorców. Modele franczyzowe są bardzo różnorodne, a kluczową zaletą tej formy współpracy między niezależnymi przedsiębiorcami jest jej elastyczność, która pozwala dopasować parametry stosunku prawnego do indywidualnych oczekiwań jego stron. Z punktu widzenia całej gospodarki, franczyza pozwala łatwo implementować i rozwijać, a następnie skalować innowacyjne przedsięwzięcia.

Wspomniana wyżej elastyczność franczyzy jest związana ze stosunkowo szczątkową regulacją tej formy współpracy – umowa franczyzy pozostaje umową nienazwaną, a jej strony korzystają z zasady swobody zawierania kontraktów. Pojawiające się w dyskusji publicznej pomysły uregulowania franczyzy każą stawiać pytanie o racjonalny zakres tejże regulacji, który z jednej strony pozwoliłby zrealizować podstawowe cele prawodawcy, tj. zabezpieczyć obie strony stosunku prawnego przed nadużyciami, a z drugiej nie eliminowałby elastyczności stanowiącej o istotnym znaczeniu franczyzy dla gospodarki. Jak w przypadku każdej regulacji, i przy projektowaniu przepisów dot. franczyzy należy pamiętać o podstawowych zasadach dobrego rządzenia, takich jak zasada proporcjonalności proponowanych środków.

Powyższe rozważania były punktem wyjścia dla zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców dyskusji w formie okrągłego stołu, która odbyła się 18 lutego 2021 roku. W wydarzeniu wziął udział autor kompleksowej koncepcji uregulowania franczyzy, dr hab. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego, ekspertka w zakresie zasad dobrego rządzenia dr Jowanka Jakubek-Lalik, a także inni naukowcy, przedstawiciele doktryny prawniczej i środowisk franczyzobiorców oraz franczyzodawców.

W trakcie wydarzenia wymieniano poglądy na konkretne propozycje uregulowania określonych elementów umowy franczyzy.

To, co z pewnością cieszy, to fakt dużej otwartości na dyskusję, w zasadzie ze wszystkich stron – twierdzi Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Wydaje się, że pewną wartością wspólną dla wszystkich uczestników dyskusji jest brak chęci „wylania dziecka razem z kąpielą”.

W toku dyskusji zwracano uwagę m.in. na takie aspekty regulacji, jak zakres prospektu informacyjnego o sieci franczyzowej, obowiązkowe elementy umowy franczyzy, czy też w końcu definicja franczyzy.

Każda okazja do wymiany merytorycznych uwag na temat proponowanych regulacji jest szansą na wypracowanie możliwie najdoskonalszych rozwiązań – podkreśla dr hab. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego – Cieszę się, że opracowana przeze mnie koncepcja regulacji franczyzy stanowiła punkt wyjścia dla takiej właśnie dyskusji.

Wnioski i argumenty sformułowane w trakcie okrągłego stołu posłużyły jako inspiracja dla krótkiego memorandum ZPP ws. uregulowania franczyzy, które załączamy do niniejszego komunikatu.

Zobacz: 25.03.2021 Regulacja franczyzy w Polsce – Memorandum ZPP

 

Fot. eakrin rasadonyindee / iStockfoto.com

Najnowsze artykuły

Aktualności Forum Energii i Środowiska ZPP

Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na 2021 rok. Pierwsza aukcja odbędzie się  już 26 maja i będzie dedykowana instalacjom biogazowym. Harmonogram został już uzgodniony z Ministrem Klimatu i Środowiska i zgodnie z zapowiedzią URE i Ministerstwa, wszystkie aukcje zostaną przeprowadzone do końca czerwca br…

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki

Porównując przedstawiony projekt nowej ustawy z aktem obecnie obowiązującym można jednoznacznie stwierdzić, że projektowana ustawa jest znacznie obszerniejsza w stosunku do aktu obowiązującego od 2001 roku. Jest to szczególnie istotny aspekt, gdyż prawa i obowiązki przedsiębiorców powinny być jak najdokładniej określone, celem uniknięcia późniejszych sporów i niejasności. Należy również zauważyć, że materia ustawy ma normować stosunki występujące przede wszystkim w czasach niepewności, lub nawet konfliktów zbrojnych…

Okrągły stół ZPP ws. Digital Markets Act – jak uczynić akt “skalpelem” a nie „walcem”?

Digital Markets Act to przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja rozporządzenia nakładającego dodatkowe ograniczenia, obowiązki i zakazy na grupę firm cyfrowych określonych mianem „strażników dostępu”. O stanowisku rządu wobec regulacji, wyzwaniach związanych z jej ewentualnym stosowaniem w przyszłości, a także wątpliwościach dotyczących jej praktycznych skutków dyskutowali uczestnicy okrągłego stołu ZPP, który odbył się w czwartek 8 kwietnia 2021 roku…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook