szukaj

Aktualności

Spotkanie Założycielskie ZPP Warmii i MazurWarszawa, 4 stycznia 2022 r. 

 

Spotkanie Założycielskie ZPP Warmii i Mazur

 

Witamy w naszym gronie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur. To kolejna nowopowstała organizacja lokalna zrzeszająca przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm z różnych branż.

Podczas spotkania założycielskiego wybrano jednomyślnie Radę Nadzorczą i Zarząd Związku.

Na czele Zarządu stanął Wiesław Łubiński – dyrektor LO “OSKAR” w Olsztynie. Wiceprezesami wybrano reprezentanta firmy PP&GR Sp z o.o. Grzegorza Paciulana oraz właściciela JB Construction Jacka Bolewskiego.

Pracom Rady Nadzorczej przewodniczył będzie Marcin Adamczyk z Kancelarii Prawnej AJ i P. W jej składzie znaleźli się wiceprzewodnicząca, prezeska IPB Iława Anna Szymczak, prezes firmy Dachland Sp. z o.o. Marek Maleszka oraz właściciel firmy “Mazurskie Busy” Piotr Milewski.

Celem powstałej organizacji jest dążenie do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wobec organów władzy i administracji publicznej. 

W sytuacji nieuzasadnionych represji w stosunku do Członków Związku, ZPP Warmii i Mazur podejmuje interwencje oraz występuje jako strona w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu:  biuro@zppwim.pl

Najnowsze artykuły

Raport ZPP: CIT w Polsce – czyli dlaczego nie jest tak, jak być powinno?

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował raport CIT w Polsce – czyli dlaczego nie jest tak, jak być powinno?, który stanowi próbę usystematyzowania wiedzy z zakresu funkcjonowania w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych.

Komentarz ZPP: Ustawa o cable poolingu – kluczowa decyzja rozwojowa polskiej energetyki odnawialnej, lecz w obecnej formie nieatrakcyjna rynkowo

Istotnym problemem polskiej energetyki jest obecnie przyłączanie nowych mocy wytwórczych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego przebudowa jest koszto- i czasochłonna. Szybkim rozwiązaniem tego problemu (choćby częściowo) może być wspólne korzystanie z przyłącza przez źródła OZE o odmiennym czasie i charakterystyce pracy. Dzięki współdzieleniu przyłącza uzyskujemy stabilniejszy profil wytwórczy, co jest pożądane dla systemu. Niestety pomysł, bez odpowiednich konsultacji, może łatwo obrócić się w bezużyteczną regulację.

Konferencja prasowa – Marcin Nowacki szefem EU-Ukraine Civil Society Platform po stronie Unii Europejskiej

W budynku Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Polsce, 29 maja 2023 roku o godzinie 13:00 odbyła się konferencja prasowa w trakcie której Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP, został wybrany na szefa EU-Ukraine Civil Society Platform po stronie Unii Europejskiej. Platforma działa w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli, który jest organem doradczym UE.

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery