szukaj

Aktualności

Wspólny List Organizacji w sprawie DMA – nie wylewajmy dziecka z kąpieląWarszawa, 10 listopada 2021

 

Wspólny List Organizacji w sprawie DMA –
nie wylewajmy dziecka z kąpielą

 

My, niżej podpisane organizacje doceniamy możliwość podzielenia się naszymi spostrzeżeniami w kontekście zbliżających się kluczowych negocjacji w sprawie Aktu o rynkach cyfrowych (dalej: DMA). Nasza społeczność popiera wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji europejskich przedsiębiorstw i użytkowników. Rozumiejąc potrzebę odpowiedzi na pewne wyzwania związane z cyfryzacją, apelujemy do decydentów UE o podejmowanie przemyślanych decyzji i unikanie wszelkich szkodliwych konsekwencji dla europejskich użytkowników oraz firm, zwłaszcza tych z sektora MŚP.

Na poziomie deklaratywnym DMA ma na celu zapewnienie uczciwych warunków konkurencji dla przedsiębiorstw aktywnych w sferze cyfrowej, a także poprawę dobrobytu europejskich konsumentów. Są to cele, które podzielamy i popieramy, ponieważ stanowią one wartość dodaną dla rynku wewnętrznego UE i są korzystne dla europejskiego otoczenia biznesowego.

Obawiamy się jednak, że zarówno Parlament Europejski, jak i Rada nie zapobiegły wielu szkodliwym i niezamierzonym konsekwencjom, jakie DMA może nieść względem europejskich firm MŚP oraz użytkowników.

Mimo działania jako strażnicy dostępu w pewnych określonych przypadkach, platformy odgrywają kluczową rolę dla europejskiej przedsiębiorczości umożliwiając wejście na wspólny rynek. Choć decydenci uważają, że DMA dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw technologicznych, nie biorą oni pod uwagę, że proponowane zmiany będą nieuchronnie wiązały się z kosztami dla użytkowników biznesowych i konsumentów tych platform. Realizacja obowiązków przez podmioty prowadzące platformy nie powinna mieć wpływu na jakość, funkcjonalność i integralność usług, z których obecnie korzystają małe przedsiębiorstwa. Dlatego kluczowe jest unikanie niepotrzebnych ograniczeń, które zmniejszyć wartość gospodarki cyfrowej dla europejskich przedsiębiorstw.

Jesteśmy pełni obaw wobec propozycji, które zmusiłyby strażników dostępu do poddawania użytkowników biznesowych i konsumentów nieskończonej liczbie próśb o zgody na przetwarzanie danych. Niewątpliwie istnieją przypadki, które w świetle przepisów RODO wymagają uzyskania zgody, ze względu na wrażliwy charakter przetwarzanych informacji. Nie należy jednak zapominać, że zgodnie z RODO istnieje sześć równie ważnych podstaw prawnych do przetwarzania danych. W świetle DMA te podstawy nie będą dostępne dla strażników dostępu, ponieważ będą oni zobowiązani do uzyskiwania zgód w związku z dosłownie każdym rodzajem kombinacji danych. Będzie to niekorzystne dla użytkowników biznesowych i konsumentów, którzy zostaną zmuszeni do zmagania się ze znacznymi trudnościami z powodu ciągle wyskakujących okienek w celu wydania stosownych zgód.

Ponadto, zbyt daleko idące ograniczenia w zakresie łączenia danych pogorszyłyby skalę i jakość usług oferowanych przez MŚP, ostatecznie doprowadzając do spadku wolumenów sprzedaży tychże firm. Brak możliwości łączenia danych pochodzących z różnych usług, takich jak mapy i wyszukiwarki, doprowadzi do spadku jakości reklamy ukierunkowanej, która stanowi podstawę modeli biznesowych wielu przedsiębiorców. Ponadto niektóre usługi, takie jak mapy i wyszukiwarki, są wykorzystywane przez MŚP i twórców aplikacji jako bardzo przydatna, a czasem niezbędna funkcjonalność ich aplikacji mobilnych lub stron internetowych.

Naszym zdaniem, informowanie użytkowników w sposób klarowny i zrozumiały, a także umożliwienie im dokonania sensownego wyboru jest bardziej zrównoważonym podejściem, które zapobiegłoby wielu negatywnym skutkom. Można to osiągnąć poprzez dostosowanie DMA do RODO oraz przez zapewnienie, że uzyskiwanie zgód nie będzie nadmiernie uciążliwe dla użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą.

Jesteśmy również zaniepokojeni propozycjami niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego, aby wprowadzić całkowity zakaz reklamy profilowanej. Stawiając na pierwszym miejscu prywatność danych i interesy użytkowników, decydenci polityczni zaniedbują równie ważne potrzeby przedsiębiorców, dla których reklama profilowana jest jedynym możliwym sposobem na przyciągnięcie klientów. Zakaz reklamy ukierunkowanej będzie miał wpływ na wiele lokalnych przedsiębiorstw i świadczeniodawców usług, a także na szeroką gamę przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, freelancerów, artystów i rzemieślników. Europejskie MŚP nie mogą sobie pozwolić na reklamę w środkach masowego przekazu, a przedmiotowe rozporządzenie nieuchronnie osłabi ich pozycję w stosunku do dużych przedsiębiorstw.

Co więcej, reklama profilowana jest już przedmiotem dyskusji w ramach innych rozporządzeń negocjowanych na szczeblu UE. Jej wprowadzenie do DMA stwarza ryzyko nakładania się i konfliktu przepisów. Pokazuje to również, że DMA padło ofiarą “efektu choinki”. Zamiast skupić się na poprawieniu pierwotnego wniosku w jego zasadniczej części, europosłowie wciąż dodają bombki.

W świetle powyższego widać, że DMA jest niesłusznie postrzegane jako rozporządzenie, które będzie miało wpływ jedynie na strażników dostępu. MŚP w całej UE polegają na narzędziach cyfrowych, aby sprzedawać swoje produkty i usługi. W coraz bardziej cyfrowej gospodarce jakość i innowacyjność narzędzi cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i prosperowania europejskich przedsiębiorstw. Jednocześnie, koncentrując się wyłącznie na strażnikach dostępu, DMA nie proponuje żadnych pro-biznesowych rozwiązań, które pozwoliłyby na wyzwolenie ducha przedsiębiorczości i innowacyjności w Europie.

Podsumowując, choć DMA ma na celu poprawę równowagi konkurencyjnej, może pogorszyć jakość narzędzi cyfrowych udostępnianych europejskim przedsiębiorstwom i użytkownikom, zdławić innowacje, pogorszyć pozycję europejskich MŚP w stosunku do dużych przedsiębiorstw, a tym samym wylać przysłowiowe dziecko z kąpielą.

 

Zobacz: 10.11.2021 Wspólny List Organizacji w sprawie DMA – nie wylewajmy dziecka z kąpielą

Najnowsze artykuły

Komentarz ZPP w sprawie zapowiedzi wprowadzenia „Tarczy Antyinflacyjnej”

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował dzisiaj plan wprowadzenia Tarczy Antyinflacyjnej. Ma ona składać się przede wszystkim z szeregu czasowych obniżek podatków, głównie VATu i akcyzy. Inicjatywa obniżki obciążeń w związku z rosnącą inflacją jest w przekonaniu ZPP godna poparcia. Zgodnie z danymi GUS w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego, wzrost cen wyniósł aż 6,8%. Jest to rekordowo wysoki poziom, niespotykany od wielu lat…

Memorandum ZPP w sprawie funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego

Każda osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jest zobowiązana do dokonania wpisu we właściwym rejestrze. W naszym kraju istnieją dwa rejestry, do których wpisywani są przedsiębiorcy – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). To do jakiego rejestru zobowiązany będzie uzyskać wpis przedsiębiorca zależy od formy prawnej w jakiej podjął aktywność ekonomiczną…

Komentarz ZPP ws. możliwości rozwoju sektora fintech w Polsce

Warszawa, 23 listopada 2021 r. Komentarz ZPP ws. możliwości rozwoju sektora fintech w Polsce Fintech, czyli nowe technologie i innowacje w obszarze usług finansowych, odgrywają bezprecedensową rolę w transformacji sektora finansowego oraz rozwoju gospodarki cyfrowej na całym świecie. Rozwiązania z tego zakresu obejmują różnorodne usługi, takie jak bramki płatności, płatności odroczone, faktoring, crowdfunding, czy kantory […]

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook