• PL
 • EN
 • szukaj

  Aktualności

  ZPP wraz z szeroką koalicją NGO i Izb Handlowych apeluje o wprowadzenie ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców  14.12.2017 r. 

   

  ZPP wraz z szeroką koalicją NGO i Izb Handlowych apeluje o wprowadzenie ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców

   

  W Polsce mamy do czynienia z ogromnym kryzysem demograficznym, który ostatecznie przekłada się również na problemy dotyczące rynku pracy, w tym przede wszystkim niedobór pracowników. Brak wykwalifikowanej kadry stanowi ogromną przeszkodę w prowadzeniu działalności dla wielu polskich przedsiębiorców. Długofalowe skutki takiego stanu rzeczy mogą być fatalne – dlatego też, poza prowadzeniem odpowiedzialnej polityki prorodzinnej i podejmowaniem prób zachęcenia do powrotu polskich emigrantów zarobkowych, kluczowym kierunkiem działań polskiego rządu powinno być również prowadzenie mądrej polityki imigracyjnej. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował dzisiaj w tej sprawie stanowisko. Dokument podpisało kilkanaście organizacji pozarządowych i izb handlowych.

  Pierwszym przedstawionym w ramach stanowiska postulatem jest propozycja, by oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenie na pracę, nie były przypisane do zatrudnienia w konkretnej firmie. Rozwiązanie obowiązujące aktualnie, czyli właśnie związanie zarejestrowanego oświadczenia, czy wydanego zezwolenia, z konkretnym przedsiębiorcą, w istotnym stopniu ogranicza elastyczność zatrudniania cudzoziemców i negatywnie wpływa na pozycję pracowników z innych państw.

  – Skoro pozwalamy, by dany cudzoziemiec pracował w Polsce, to dlaczego przypisujemy dokument, na podstawie którego może taką pracę świadczyć, do konkretnego pracodawcy? – pyta wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Marcin Nowacki. – Jest to absurd. Zarejestrowane oświadczenie, czy wydane zezwolenie, powinno być tytułem do podjęcia zatrudnienia w dowolnym, wybranym przez daną osobę miejscu. Tylko wtedy pracownicy z państw trzecich będą mogli maksymalnie wykorzystywać dynamikę na rynku pracy i zmieniać miejsce zatrudnienia, gdy na horyzoncie pojawią się lepsze warunki, choćby płacowe.

  W dokumencie zwrócono również uwagę na kwestię prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej. W tej chwili, na takich samych zasadach jak Polacy, może ją prowadzić jedynie ściśle określona, bardzo wąska grupa cudzoziemców. Co do zasady, cudzoziemcy mogą prowadzić działalność jedynie w formie spółek kapitałowych oraz spółki komandytowej albo komandytowo – akcyjnej. Korzystanie zatem z najprostszej możliwej formy, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, jest dla znacznej większości cudzoziemców niemożliwe. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postuluje, by cudzoziemcy mogli w Polsce prowadzić działalność gospodarczą dokładnie na takich samych zasadach, jak Polacy.

  – Skoro chcemy – a musimy chcieć – by do Polski zechciało przyjechać kilka milionów imigrantów zarobkowych, których bardzo potrzebujemy, to musimy umożliwić im bogacenie się w naszym kraju. Nic tak dobrze nie zatrzyma u nas potencjalnych imigrantów zarobkowych, jak własne, solidnie budowane przez lata biznesy. – twierdzi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. – Polscy przedsiębiorcy chcą konkurować na zachodzie Europy i wspieramy ich dążenia, jestem pewien że nie będą obawiali się konkurencji również w Polsce.

  Ostatecznie, liczba pracowników zajmujących się wydawaniem zezwoleń na pracę na poziomie województw, powinna zostać zwiększona. Chociaż ZPP jednoznacznie opowiada się za rozsądnym odchudzaniem administracji, to z uwagi na nagły napływ dużej rzeszy imigrantów i postępującym za nim spowolnieniem procedur, zwiększenie liczby urzędników zajmujących się tym konkretnym zagadnieniem, jest optymalnym wyjściem. Alternatywnie, można te kompetencje przekazać do Powiatowych Urzędów Pracy, które w tej chwili dosyć sprawnie rejestrują oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  – Polska potrzebuje dokumentu strategicznego, prezentującego podstawowe założenia naszej polityki imigracyjnej na najbliższe lata – podsumowuje Marcin Nowacki. – Wszystko wskazuje na to, że problemy demograficzne to jedno z największych wyzwań, któremu będziemy musieli sprostać w perspektywie kilku dekad, więc apelujemy o jak najszybsze, a jednocześnie rzetelne i wsparte konsultacjami, przygotowanie takiego dokumentu, zapowiadanego już przecież od dawna.  

  Stanowisko ws. pracy cudzoziemców w Polsce

  Pod stanowiskiem podpisały się:

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

  Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

  Francusko-Polska Izba Gospodarcza

  Fundacja „Nasz Wybór”

  Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

  Fundacja dla Somalii

  Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

  Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gerbert

  Fundacja Rozwoju Oprócz Granic

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  Instytut Spraw Publicznych

  Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

  Polskie Forum Migracyjne

  Stowarzyszenie Homo Faber

  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

  Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego „Nomada”

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  Najnowsze artykuły

  W Kijowie odbyła się konferencja „Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together’24”

  23 maja 2024 r. w Kijowie odbyła się konferencja „Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together’24”…

  Stanowisko ZPP do zmian w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej jako: „KPO”) przedkładamy nasze uwagi i propozycje zmian w rewizji KPO z prośbą o ich analizę oraz uwzględnienie

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (dalej jako: „ZPP”), w nawiązaniu do przyjętej uchwały Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej jako: „KPO”) niniejszym przedkłada uwagi i propozycje zmian w rewizji KPO. ZPP brało aktywny udział w procesie konsultacyjnym KPO w 2021 roku. Nasza organizacja już wtedy zwracała uwagę na konieczność dokonania korekt, w szczególności w kluczowych sektorach takich jak energetyka, polityka zdrowotna, transformacja cyfrowa czy elektromobilność i neutralność technologiczna w transporcie.

  Memorandum ZPP: 20 lat Polski w Unii Europejskiej

  Polska do 1989 r. pozostając w strefie wpływów ZSRR była członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – organizacji powołanej w 1949 r. w Moskwie, która miała na celu współpracę gospodarczą państw Bloku Wschodniego. Jednak przełom lat 80-tych i 90-tych XX wieku był w naszym kraju i w całym regionie okresem zmian politycznych i gospodarczych oraz początkiem naszych europejskich aspiracji. Polacy po raz pierwszy od rozpoczęcia II Wojny Światowej mogli podjąć samodzielną decyzję o swojej przyszłości i zaczęli spoglądać w kierunku zachodnim w celu nawiązania współpracy ze znacznie zamożniejszymi sąsiadami.

  Dla członków ZPP

  Nasze strony

  Subskrybuj nasze newslettery