szukaj

Zaufało nam 51 888 firmy, które zatrudniają 575 129 pracowników

Aktualności

ZPP wraz z szeroką koalicją NGO i Izb Handlowych apeluje o wprowadzenie ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców14.12.2017 r. 

 

ZPP wraz z szeroką koalicją NGO i Izb Handlowych apeluje o wprowadzenie ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców

 

W Polsce mamy do czynienia z ogromnym kryzysem demograficznym, który ostatecznie przekłada się również na problemy dotyczące rynku pracy, w tym przede wszystkim niedobór pracowników. Brak wykwalifikowanej kadry stanowi ogromną przeszkodę w prowadzeniu działalności dla wielu polskich przedsiębiorców. Długofalowe skutki takiego stanu rzeczy mogą być fatalne – dlatego też, poza prowadzeniem odpowiedzialnej polityki prorodzinnej i podejmowaniem prób zachęcenia do powrotu polskich emigrantów zarobkowych, kluczowym kierunkiem działań polskiego rządu powinno być również prowadzenie mądrej polityki imigracyjnej. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował dzisiaj w tej sprawie stanowisko. Dokument podpisało kilkanaście organizacji pozarządowych i izb handlowych.

Pierwszym przedstawionym w ramach stanowiska postulatem jest propozycja, by oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenie na pracę, nie były przypisane do zatrudnienia w konkretnej firmie. Rozwiązanie obowiązujące aktualnie, czyli właśnie związanie zarejestrowanego oświadczenia, czy wydanego zezwolenia, z konkretnym przedsiębiorcą, w istotnym stopniu ogranicza elastyczność zatrudniania cudzoziemców i negatywnie wpływa na pozycję pracowników z innych państw.

– Skoro pozwalamy, by dany cudzoziemiec pracował w Polsce, to dlaczego przypisujemy dokument, na podstawie którego może taką pracę świadczyć, do konkretnego pracodawcy? – pyta wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Marcin Nowacki. – Jest to absurd. Zarejestrowane oświadczenie, czy wydane zezwolenie, powinno być tytułem do podjęcia zatrudnienia w dowolnym, wybranym przez daną osobę miejscu. Tylko wtedy pracownicy z państw trzecich będą mogli maksymalnie wykorzystywać dynamikę na rynku pracy i zmieniać miejsce zatrudnienia, gdy na horyzoncie pojawią się lepsze warunki, choćby płacowe.

W dokumencie zwrócono również uwagę na kwestię prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej. W tej chwili, na takich samych zasadach jak Polacy, może ją prowadzić jedynie ściśle określona, bardzo wąska grupa cudzoziemców. Co do zasady, cudzoziemcy mogą prowadzić działalność jedynie w formie spółek kapitałowych oraz spółki komandytowej albo komandytowo – akcyjnej. Korzystanie zatem z najprostszej możliwej formy, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, jest dla znacznej większości cudzoziemców niemożliwe. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postuluje, by cudzoziemcy mogli w Polsce prowadzić działalność gospodarczą dokładnie na takich samych zasadach, jak Polacy.

– Skoro chcemy – a musimy chcieć – by do Polski zechciało przyjechać kilka milionów imigrantów zarobkowych, których bardzo potrzebujemy, to musimy umożliwić im bogacenie się w naszym kraju. Nic tak dobrze nie zatrzyma u nas potencjalnych imigrantów zarobkowych, jak własne, solidnie budowane przez lata biznesy. – twierdzi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. – Polscy przedsiębiorcy chcą konkurować na zachodzie Europy i wspieramy ich dążenia, jestem pewien że nie będą obawiali się konkurencji również w Polsce.

Ostatecznie, liczba pracowników zajmujących się wydawaniem zezwoleń na pracę na poziomie województw, powinna zostać zwiększona. Chociaż ZPP jednoznacznie opowiada się za rozsądnym odchudzaniem administracji, to z uwagi na nagły napływ dużej rzeszy imigrantów i postępującym za nim spowolnieniem procedur, zwiększenie liczby urzędników zajmujących się tym konkretnym zagadnieniem, jest optymalnym wyjściem. Alternatywnie, można te kompetencje przekazać do Powiatowych Urzędów Pracy, które w tej chwili dosyć sprawnie rejestrują oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

– Polska potrzebuje dokumentu strategicznego, prezentującego podstawowe założenia naszej polityki imigracyjnej na najbliższe lata – podsumowuje Marcin Nowacki. – Wszystko wskazuje na to, że problemy demograficzne to jedno z największych wyzwań, któremu będziemy musieli sprostać w perspektywie kilku dekad, więc apelujemy o jak najszybsze, a jednocześnie rzetelne i wsparte konsultacjami, przygotowanie takiego dokumentu, zapowiadanego już przecież od dawna.  

Stanowisko ws. pracy cudzoziemców w Polsce

Pod stanowiskiem podpisały się:

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Fundacja „Nasz Wybór”

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

Fundacja dla Somalii

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gerbert

Fundacja Rozwoju Oprócz Granic

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Spraw Publicznych

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Polskie Forum Migracyjne

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego „Nomada”

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/