szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

ZPP wzięło udział w konsultacjach Komisji Europejskiej dot. Digital Services ActWarszawa, 8 września 2020 r. 

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wziął udział w konsultacjach Komisji Europejskiej dot. Digital Services Act

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wziął udział w konsultacjach publicznych zainicjowanych przez Komisję Europejską dotyczących przygotowywanego pakietu regulacji w zakresie usług cyfrowych (Digital Services Act package).

Nowa regulacja ws. usług cyfrowych powszechnienie znana jako Digital Services Act to planowana inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej. Jej głównym celem jest dostosowanie europejskich regulacji do zmieniających się realiów gospodarki cyfrowej w tym rewizja dyrektywy o handlu elektronicznym.

Do dn. 8 września br. Komisja Europejska prowadziła konsultacje publiczne w celu zebrania opinii przedsiębiorców, organizacji i konsumentów z całej Europy. Przedstawione dane pomogą w stworzeniu wysokiej jakości nowych przepisów, które umożliwią m.in. efektywną regulację platform w UE. Pogłębiona ankieta obejmowała dziedziny: bezpieczeństwa użytkowników (w tym kwestie nielegalnych produktów, treści i usług), transparentności działania platform, treści szkodliwych, odpowiedzialności pośredników, roli platform będących tzw. gatekeepers, ale także ogólnych kwestii dot. zarządzania usługami cyfrowymi na wspólnym rynku.

 

Zobacz: The Union of Entrepreneurs and Employer’s contribution to the European Commission Consultation on the Digital Services Act

Najnowsze artykuły

Stanowisko ZPP ws. programów wsparcia dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami drugiej fali epidemii

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że proponowany przez rządzących pakiet działań wspierających biznes w trakcie drugiej fali epidemii koronawirusa jest rozsądny i adekwatny – w tej chwili – do zagrożenia. Apelujemy jednocześnie o jak najszybsze uruchomienie zapowiedzianych instrumentów oraz o dostosowywanie na bieżąco skali pomocy do rozmiarów i czasu trwania ograniczeń wynikających z przeciwdziałania rozwojowi pandemii…

Stanowisko ZPP do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)  (druk nr 772) – regulacja pracy zdalnej podczas kwarantanny, zmiany w ustawie o RDS, wprowadzenie niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia rozwiązania w zakresie umożliwienia pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby, bądź mają łagodny przebieg na wykonywanie pracy zdalnej. Już dziś stosowaną praktyką w okresie powszechniejszej pracy zdalnej, jest wykonywanie obowiązków przez pracownika w momencie odbywania kwarantanny. Powyższe rozwiązanie stanowić zatem będzie uregulowanie stosowanej praktyki na rynku pracy…

Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie opiniuje Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jednocześnie ZPP zwraca uwagę na konieczność przyjęcia dokumentu Polityki Migracyjnej dla Polski oraz dalszych systemowych rozwiązań w zakresie możliwości zatrudniania w Polsce cudzoziemców…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook