szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uruchamia Przedstawicielstwo w Brukseli23.08.2017

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uruchamia
Przedstawicielstwo w Brukseli

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zainaugurował działalność Przedstawicielstwa ZPP w Brukseli. Funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa objęła Agata Boutanos, która przed dołączeniem do ZPP prowadziła kampanie europejskie dotyczące regulacji dla przedsiębiorstw.

Podstawowym i najważniejszym celem nowopowstałego biura w Brukseli jest reprezentowanie interesów sektora przedsiębiorstw w Polsce – powiedział Marcin Nowacki, Wiceprezes ZPP. – Zajmujemy się sprawami ogólnymi dotyczącymi wszystkich przedsiębiorstw oraz pracujemy z branżami reprezentowanymi w Związku. Chcemy utrzymywać stałe relacje z najważniejszymi instytucjami UE oraz interesariuszami spraw gospodarczych – dodał.

Zdaniem Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w Brukseli, Agaty Boutanos, poszerzanie kompetencji Unii Europejskiej i tworzenie jednolitego rynku sprawiło, że coraz więcej regulacji powstawało na poziomie unijnym. Wpłynęło to na zwiększenie liczby i aktywizację działań przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji oraz podmiotów wspierających przekaz.

Przedstawiciele przedsiębiorców w Unii Europejskiej są postrzegani jako nieodłączne ogniwo polityczne, ekonomiczne, socjalne i prawne, które w kluczowych momentach współdecyduje o strategicznych decyzjach na szczeblu unijnym. Zaangażowanie interesariuszy jest elementem demokratyzacji systemu i zjawiskiem pożądanym, które jednocześnie samo podlega coraz bardziej szczegółowym regulacjom – twierdzi Agata Boutanos, Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w Brukseli.

Według danych przytoczonych przez Związek w  europejskim dialogu bierze udział ponad 20 tys. interesariuszy i 45 tys. pracowników unijnej administracji.

Interesariusze są proaktywni, ale jednocześnie często nieskoordynowani, a środowisko sfragmentaryzowane, w przeciwieństwie do dobrze zorganizowanych, konsultujących się pomiędzy instytucjami unijnych urzędników, którzy mają wiedzę operacyjną – stwierdziła Boutanos. – Potrzebne jest tworzenie nowych platform współpracy zarówno regulacyjnych jak i komunikacyjnych, które ujednolicą wspólne działania polskich przedsiębiorców w porozumieniu z rządem i biznesem. Widzimy szansę na skoordynowanie tych działań i zaangażowanie w dialog większej ilości podmiotów zwłaszcza, że ponad 80% regulacji tworzonych jest na poziomie Unii Europejskiej – podsumowała Dyrektor Przedstawicielstwa.

ZPP w ramach działań w obrębie Unii Europejskiej deklaruje:

  • stałą obecność w dialogu z interesariuszami procesu decyzyjnego,
  • wsparcie dla członków ZPP w realizacji europejskiej agendy,
  • pozycjonowanie długofalowe i komunikację,
  • organizację dedykowanych wydarzeń, debat i szkoleń.

 

Chcemy, aby ZPP było postrzegane w europejskich instytucjach, organizacjach, mediach, a także wśród ekspertów jako rozpoznawalny, stały, wiarygodny i responsywny partner. Przy najważniejszych projektach legislacyjnych (sprawy ogólne i branżowe) zakładamy współpracę z innymi podmiotami – podsumował Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

***

Agata Boutanos jest przedstawicielem ZPP w Unii Europejskiej. Przed dołączeniem do ZPP zbudowała zespół Public Affairs w Polsce i Europie dla Tauron Polska Energia, aby później objąć stanowisko reprezentanta firmy w Brukseli jako Head of International and Government Affairs.

Od 2008 roku Agata pracowała z Instytucjami Unijnymi i w prywatnym sektorze, w tym CEC Government Relations, w którym przewodziła praktyce Energii i Środowiska, Polskiej Fundacji Kongres Gospodarczy, oraz  w Dow Corning jako European Government Affairs Associate.

Była aktywnym członkiem AmCham EU, AmCham BE, European Chemical Industry Council, European Photovoltaics Industry Association, EUFORES, Lighting Europe and European Photonics Industry Consortium.

Najnowsze artykuły

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Należy zauważyć, że w założeniu Fundusz ten daje możliwość przeznaczenia dedykowanych dotacji z budżetu państwa na projekty, które mają służyć podniesieniu jakości i skuteczności leczenia Polaków. Szczególnie pozytywnie należy odnieść się do wydzielenia dotacji na rozwój profilaktyki oraz dostępność do innowacyjnych terapii, które długofalowo powinny wpłynąć na zdrowotność naszej populacji.

Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19

11 czerwca 2020 r. podczas 522. sesji plenarnej została przyjęta Rezolucja zawierająca propozycje Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego („EKES”) dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. W  swojej Rezolucji EKES wyraził przekonanie, że, aby skutecznie przezwyciężyć wyzwania wywołane kryzysem, instytucje unijne i państwa członkowskie nie mogą dążyć jedynie do  przywrócenia stanu poprzedniego, ale powinny skupić się zarówno na odbudowie, jak i na restrukturyzacji gospodarki.

Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki

Zawarte w przedstawionej Członkom Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS prezentacji nt. aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce przedstawione dane dotyczące stanu polskiego górnictwa nie napawają optymizmem i wskazują na konieczność podjęcia szybkich działań stabilizujących, a co najważniejsze opracowanie Planu Restrukturyzacji Polskiego Górnictwa, planu rozsądnego, rzetelnego, uwzględniającego specyfikę polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook