szukaj

Zaufało nam 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników

Regulacje

Kalendarz prac, posiedzeń oraz sesji Parlamentu Europejskiego w 2018 roku i 2019 roku.

Komisja Prawna (JURI) Parlamentu Europejskiego głosowała 20 czerwca za przyjęciem propozycji raportu dotyczącego praw pokrewnych (Copyright) Europosła Axel Voss, który przewodniczył pracom Komisji nad tym dossier. Następne spotkanie Komisji JURI jest zaplanowane na 3 września.

Austria zaprezentowała priorytety Prezydencji w Radzie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Parlamentu Europejskiego między 9 a 12 lipca. Priorytety austriackiej prezydencji, która zaczęła się z początkiem lipca i potrwa do końca roku zostały zaprezentowane w 12 komisjach Parlamentu Europejskiego.   Szczegółowy opis priorytetów w poszczególnych komisjach. 

Zachęcamy do zapoznania się z listą otwartych konsultacji publicznych Komisji Europejskiej. 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali przeciwko wszystkim trzem raportom Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) dotyczącym sprawozdań delegowania pracowników, czasu jazdy i odpoczynku kierowców, a także kabotażu w ramach prac nad Pakietem Mobilności podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu. Raporty Europosłów Merja Kyllonen, Wim van de Camp i Ismail Ertug zostaną skierowane ponownie do prac w Komisji TRAN.

Strona 1 z 7

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook