szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Regulacje

W liście podpisanym przez europejskie stowarzyszenia, organizacje i firmy, podzielamy cel Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania, rozpowszechniania treści terrorystycznych i podżegania do przemocy w Internecie. Podkreślamy również potrzebę dalszej pracy nad projektem, aby uniknąć potencjalnego rozdrobnienia prawodawstwa europejskiego, ograniczenia wolności słowa, oraz negatywnego wpływu na rozwój przedsiębiorstw. List został wysłany do Komisji Europejskiej i Parlamentu […]

Reprezentanci Krajów Członkowskich w Radzie w randze Ministrów ustalili między innymi zasady zastosowania przepisów delegowania pracowników w drogowym transporcie międzynarodowym,  operacji kabotażu, oraz okresu jazdy i odpoczynku kierowców. Propozycja przyjęta w Radzie nie jest korzystna dla polskich firm transportowych i wymaga nadal zgody ze strony Parlamentu Europejskiego.

Między innymi w tym tygodniu Komisja Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego będzie głosować nad dedykowanymi programami w ramach Multiannual Financial Framework 2021-2027 w tym nad badaniami, przestrzenią kosmiczną, agendą cyfrową i energią. Draft Agendy ITRE. Agenda tygodniowa dostępna w linku.

Zapraszamy do udziału w konsultacji, w której może Pan(i) wyrazić swoje obawy, nadzieje i oczekiwania dotyczące przyszłości UE. Nie chodzi tu o tworzenie projektów konkretnych przepisów czy rozporządzeń UE, ale o to, by Pana(i) głos został usłyszany przez liderów UE i pomógł im w ustaleniu właściwych priorytetów na nadchodzące lata. Kwestionariusz został stworzony przez Panel […]

Głosowanie w Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego nad Multiannual Financial Framework na lata 2021-2027 i alokacji środków na poszczególne priorytety.  

Strona 1 z 10

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/