szukaj

Zaufało nam 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników

Regulacje

Komisja ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności)  Parlamentu Europejskiego dyskutowała i głosowała nad poprawkami do proponowanego tekstu dyrektywy w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Komisja ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności)  Parlamentu Europejskiego dyskutowała i głosowała nad poprawkami do proponowanego tekstu dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 10 września.

Poniżej prezentujemy Państwu kalendarz prac, posiedzeń i sesji Parlamentu Europejskiego w 2018 i 2019 roku. Zachęcamy do zapoznania się: Kalendarz dostępny tutaj.  

Komisja ITRE (Przemysłu, Badań i Energii)  Parlamentu Europejskiego przyjęła opinię Eurodeputowanej Barbary Kappel (ENF) i głosowała nad poprawkami w sprawie proponowanego tekstu dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Komisja ITRE Parlamentu Europejskiego przyjęła opinię Eurodeputowanego Paul Rubig i głosowała nad poprawkami budżetu Unii Europejskiej na rok fiskalny 2019 

Strona 1 z 9

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/