szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Regulacje

Parlament Europejski,  Rada oraz Komisja Europejska osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie Praw Autorskich 13 lutego.  Więcej informacji w Nocie Prasowej Komisji Europejskiej.

Regulacja Platforms to Business była procedowana w Trilogach 12 i 13 lutego.  Więcej informacji o regulacjach dotyczących platform internetowych na stronie Komisji Europejskiej.

Komisja TRAN Parlamentu Europejskiego (Transportu i Turystyki) zagłosowała 10 stycznia za przyjęciem nowych kompromisów zgłoszonych dla raportu Posła Ertuga, odrzucając zapisy proponowane w pozostałych dwóch raportach Posłanki Kyllonen i Posła Van de Campa.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami produkcja leków, które podlegają ochronie patentowej, nie może odbywać się również po jej ustaniu, jeśli produkt leczniczy zostanie objęty dodatkowym świadectwem ochronnym (SPC), które może obejmować okres maksymalnie do 5-ciu lat po wygaśnięciu patentu. Więcej informacji w nocie prasowej dostępnej w sekcji materiały newslettera.

Komisja zagłosowała 10 stycznia za przyjęciem nowych kompromisów zgłoszonych dla raportu Posła Ertuga, odrzucając zapisy proponowane w pozostałych dwóch raportach Posłanki Kyllonen i Posła Van de Campa.

Strona 1 z 12

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/