Pliki do pobrania

Stanowiska

PDF
4.12.2018 Memorandum ZPP: Zakaz handlu w niedziele
04-12-2018
586 KB
PDF
26.11.2018 Stanowisko ZPP ws. podatku od usług cyfrowych
26-11-2018
515 KB
PDF
23.11.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
23-11-2018
514 KB
PDF
6.11.2018 Memorandum ZPP: Realizacja czarnego scenariusza – czy Polska straci pracowników z Ukrainy na Rzecz Niemiec?
06-11-2018
669 KB
PDF
18.10.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 października 2018 roku
18-10-2018
514 KB
PDF
12.10.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z dnia 14 września 2018 r.
12-10-2018
738 KB
PDF
10.10.2018 Stanowisko ZPP ws. rosnących cen energii
10-10-2018
514 KB
PDF
5.10.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
05-10-2018
524 KB
PDF
4.10.2018 Stanowisko ZPP ws. zwrotu nakładów na bioasekurację w gospodarstwach rolnych
04-10-2018
616 KB
PDF
7.09.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy Ordynacja podatkowa z 4 lipca 2018 r.
07-09-2018
2 MB
PDF
2.08.2018 Stanowisko ZPP ws. „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi dla Miasta Krakowa na lata 2018-2022”
02-08-2018
728 KB
PDF
20.07.2018 ZPP przeciw likwidacji podatku liniowego w działalności gospodarczej
20-07-2018
586 KB
PDF
17.07.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o rynku pracy z 29 czerwca 2018 roku
17-07-2018
587 KB
PDF
5.07.2018 Stanowisko ZPP ws. przerwania kadencji I Prezes Sądu Najwyższego
05-07-2018
580 KB
PDF
29.06.2018 Stanowisko ZPP ws. ustaleń szczytu w Brukseli dot. relokacji imigrantów
29-06-2018
571 KB
PDF
29.06.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
29-06-2018
574 KB
PDF
15.06.2018 Stanowisko ZPP ws. propozycji zmian dot. leasingu samochodów osobowych
15-06-2018
584 KB
PDF
25.05.2018 Stanowisko ZPP ws. propozycji wprowadzenia opłaty emisyjnej
25-05-2018
572 KB
PDF
22.05.2018 Memorandum ZPP ws. utrudnień związanych z uzyskiwaniem zwrotu nadpłaty podatku VAT
22-05-2018
573 KB
PDF
17.05.2018 Memorandum ZPP ws. nadużywania regulacji dot. zamówień in-house
17-05-2018
593 KB
PDF
16.05.2018 Stanowisko ZPP ws. wprowadzenia III progu podatkowego i likwidacji podatku liniowego w działalności gospodarczej
16-05-2018
583 KB
PDF
09.05.2018 Stanowisko ZPP ws. dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych
09-05-2018
544 KB
PDF
07.05.2018 Stanowisko ZPP ws. praktycznego stosowania klauzuli pewności prawa
07-05-2018
678 KB
PDF
25.04.2018 Stanowisko ZPP w sprawie reformy regulacji dot. praw autorskich
25-04-2018
512 KB
PDF
18.04.2018 Stanowisko ZPP na temat polityki państwa w zakresie informowania o nowych produktach dostarczających nikotynę
18-04-2018
502 KB
PDF
16.04.2018 Stanowisko ZPP ws. „Piątki Morawieckiego”
16-04-2018
540 KB
PDF
11.04.2018 Stanowisko ZPP ws. finansowania szkolnictwa muzycznego
11-04-2018
519 KB
PDF
23.03.2018 Stanowisko ZPP w sprawie konsultacji decyzji deregulujących  usługi telefoniczne
23-03-2018
524 KB
PDF
16.03.2018 Stanowisko ZPP w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 13.11.2017 (UD302)
16-03-2018
542 KB
PDF
08.03.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 3 marca 2018 roku
08-03-2018
552 KB
PDF
28.02.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 22 stycznia 2018 r., tzw. „Konstytucji dla Nauki”
28-02-2018
305 KB
PDF
27.02.2018 Stanowisko ZPP ws. e-zwolnień
27-02-2018
308 KB
PDF
26.02.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
26-02-2018
544 KB
PDF
11.01.2018 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
11-01-2018
529 KB
PDF
8.01.2018 Stanowisko ZPP ws. Unii Europejskiej
08-01-2018
626 KB
PDF
14.12.2017 Stanowisko ws. pracy cudzoziemców w Polsce
15-12-2017
385 KB
PDF
15.11.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
15-11-2017
525 KB
PDF
8.11.2017 Stanowisko ZPP ws. interpretacji podatkowych dotyczących wliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków na mieszkanie
08-11-2017
524 KB
PDF
9.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa
17-10-2017
336 KB
PDF
4.10.2017 Stanowisko ZPP do projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (ePrivacy)
17-10-2017
537 KB
PDF
2.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych
17-10-2017
342 KB
PDF
17.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
17-10-2017
320 KB
PDF
16.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017 roku
17-10-2017
378 KB
PDF
4.09.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce
04-09-2017
1 MB
PDF
3.08.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2017 roku
03-08-2017
674 KB
PDF
25.07.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych
25-07-2017
294 KB
PDF
12.07.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 14 czerwca 2017 roku
12-07-2017
392 KB
PDF
06.07.2017 Stanowisko ZPP ws. podwyższenia jednokrotnej amortyzacji dla przedsiębiorców
07-07-2017
516 KB
PDF
29.06.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 14 czerwca 2017 roku
29-06-2017
532 KB
PDF
26.06.2017 Polski rynek aptek po reformie jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji w Europie
26-06-2017
471 KB
PDF
7.06.2017 Memorandum ZPP ws. sprzedaży przez rolników żywności pochodzącej z ich gospodarstw i banderol na wyrobach winiarskich
07-06-2017
431 KB
PDF
5.05.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 marca 2017 roku
11-05-2017
1 MB
PDF
10.05.2017.Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z 27 kwietnia 2017 roku
11-05-2017
2 MB
PDF
19.04.2017 Stanowisko ZPP dot. ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
19-04-2017
263 KB
PDF
04.04.2017 Apel do parlamentarzystów o odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne
04-04-2017
4 MB
PDF
03.04.2017 Memorandum ZPP w sprawie zniesienia barier rozwoju branży winiarskiej w Polsce
03-04-2017
332 KB
PDF
10.03.2017 List otwarty Prezesa ZPP do Prof. Witolda Modzelewskiego
10-03-2017
420 KB
PDF
09.03.2017 Stanowisko ZPP i ZPA PharmaNET ws. poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne
09-03-2017
341 KB
PDF
08.03.2017 Stanowisko ZPP ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
08-03-2017
423 KB
PDF
02.03.2017 Stanowisko ZPP ws. powołania Rzecznika Przedsiębiorców
02-03-2017
259 KB
PDF
30.01.2017 Stanowisko ZPP ws. ulgi inwestycyjnej dla przedsiębiorców
30-01-2017
437 KB
PDF
25.01.2017 List władz ZPP do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
25-01-2017
529 KB
PDF
25.01.2017 Założenia reformy sądownictwa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego
25-01-2017
462 KB
PDF
24.01.2017 Stanowisko ZPP ws. planowanego podniesienia zasiłku dla bezrobotnych
24-01-2017
262 KB
PDF
24.01.2017 Stanowisko ZPP ws. finansowania dostawców szpitali publicznych
24-01-2017
273 KB
PDF
23.01.2017 Broszura WEI Imigracja ukraińska w Polsce. Atut czy problem
23-01-2017
810 KB
PDF
20.01.2017 Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych (…)
20-01-2017
267 KB
PDF
01.06.2016 Ocena Skutków Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
20-12-2016
11 MB
PDF
15.12.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dn. 7 grudnia 2016 roku
15-12-2016
365 KB
PDF
Opinia prawna w przedmiocie podatku przychodowego od osób prawnych
08-12-2016
533 KB
PDF
Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją
07-12-2016
144 KB
PDF
List prezesa ZPP do prezesa UOKiK Marka Niechciała
07-12-2016
309 KB
PDF
16.11.2016 Ocena skutków regulacji
16-11-2016
1 001 KB
PDF
16.11.2016 Stanowisko ZPP ws. skutków oceny ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, będącego efektem prac Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego
16-11-2016
402 KB
PDF
09.11.2016 Stanowisko ZPP ws. przyjęcia przed Radę Ministrów pierwszego pakietu ułatwień dla firm
09-11-2016
333 KB
PDF
02.11.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy prawo przedsiębiorców
02-11-2016
350 KB
PDF
26.10.2016 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
27-10-2016
327 KB
PDF
26.10.2016 Stanowisko ZPP: Podatek jednolity
26-10-2016
457 KB
PDF
25.10.2016_Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, będącego efektem prac Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego
25-10-2016
217 KB
PDF
13.09.2016_Stanowisko ZPP ws. doniesień o planowanym kształcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
13-09-2016
265 KB
PDF
16.06.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
22-07-2016
944 KB
PDF
31.05.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
31-05-2016
270 KB
PDF
30.05.2016 Stanowisko ZPP dotyczące projektu ustawy o biegłych rewidentach
30-05-2016
4 MB
PDF
23.05.2016 Stanowisko ZPP ws. działań podejmowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską
23-05-2016
424 KB
PDF
19.05.2016 Stanowisko ws. trwających prac nad implementacją Dyrektywy
19-05-2016
1 MB
PDF
04.04.2016 Stanowisko ZPP dot. sprzedaży ziemi rolnej
04-04-2016
283 KB
PDF
30.03.2016 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o usługach płatniczych
30-03-2016
272 KB
PDF
18.03.2016 Stanowisko ZPP dot. klauzuli obejścia prawa
18-03-2016
408 KB
PDF
17.03.2016 Stanowisko ZPP dot. limitowania płatności gotówkowych
17-03-2016
290 KB
PDF
03.03.2016 Stanowisko ZPP dot. regulowania problematyki zamówień typu in-house (…)
03-03-2016
294 KB
PDF
18.02.2016 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
18-02-2016
292 KB
PDF
17.02.2016 Stanowisko ZPP ws. planu Morawieckiego
17-02-2016
422 KB
PDF
15.02.2016 Stanowisko ZPP ws. handlu wielkopowierzchniowego
15-02-2016
405 KB
PDF
05.02.2016 Stanowisko ZPP ws. wpływu implementacji dyrektywy tytoniowej na polską branżę papierosów elektronicznych
05-02-2016
397 KB
PDF
25.01.2016 Stanowisko ZPP ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę
25-01-2016
404 KB
PDF
19.01.2016 Stanowisko ZPP ws. prezydenckiego projektu ustawy frankowej
19-01-2016
307 KB
PDF
18.01.2016 Stanowisko ZPP ws. 500+
18-01-2016
289 KB
PDF
07.01.2016 Stanowisko ZPP dotyczące dokumentacji konkursowej PARP
07-01-2016
248 KB
PDF
21.12.2015 Stanowisko ws. podatku od handlu
05-01-2016
316 KB
PDF
24.11.2015 Stanowisko ZPP wobec programu PiS na 100 dni
24-11-2015
253 KB
PDF
26.10.2015 Stanowisko ZPP dot. rozporządzenia MF (…) ws. współczynnika wypłacalności SKOK
26-10-2015
1 MB
PDF
08.09.2015 Stanowisko ws. maksymalnych stawek opłat interchange
08-09-2015
1 MB
PDF
01.09.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu Białej Księgi – ustawy o usługach turystycznych
01-09-2015
3 MB
PDF
03.08.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu (…)
03-08-2015
3 MB
PDF
28.07.2015 Stanowisko ZPP dot. założeń projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej
28-07-2015
505 KB
PDF
09.07.2015 Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw ściganych z urzędu
09-07-2015
425 KB
PDF
29.06.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych
29-06-2015
257 KB
PDF
26.06.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy kodeks budowlany z dnia 25 maja 2015 roku
26-06-2015
440 KB
PDF
25.06.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa
26-06-2015
485 KB
PDF
22.06.2015 Opinia Prawna ws. projektowanych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
22-06-2015
12 MB
PDF
12.05.2015 Stanowisko ZPP dot. projektów ustaw – Prawo zamówień publicznych oraz (…)
12-05-2015
3 MB
PDF
12.05.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (…)
12-05-2015
399 KB
PDF
18.03.2015 Stanowisko ZPP dot. prezydenckiego projektu nowelizacji Ustawy Ordynacja Podatkowa
18-03-2015
437 KB
PDF
17.03.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu Ustawy (…) o transporcie drogowym (…)
17-03-2015
6 MB
PDF
06.03.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów
06-03-2015
490 KB
PDF
02.02.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o NBP (…)
02-02-2015
3 MB
PDF
30.01.2015 Wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie informacji publicznej
30-01-2015
2 MB
PDF
26.01.2015 Stanowisko ZPP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych
28-01-2015
4 MB
PDF
19.01.2015 Stanowisko ZPP w sprawie wykorzystywania służb specjalnych w walce konkurencyjnej
19-01-2015
309 KB
PDF
15.01.2015 Podsumowanie działań ZPP_2014
15-01-2015
458 KB
PDF
12.01.2015 Stanowisko ZPP dotyczące projektu zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
14-01-2015
368 KB
PDF
01.12.2014 Stanowisko ws. nowej koncepcji zasad finansowania mediów publicznych
01-12-2014
2 MB
PDF
03.02.2014 Podsumowanie działań ZPP_2013
03-02-2014
478 KB
PDF
21.10.2013 Ocena procesu konsultacji społecznych.
21-10-2013
429 KB
PDF
10.10.2013 Oświadczenie komisji podatkowej zpp
10-10-2013
255 KB
PDF
30.08.2013 Stanowisko ZPP ws. zwalczania szarej strefy wyrobów tytoniowych
04-09-2013
377 KB
PDF
13.08.2013 Regulamin_Grupa Zakupowa ZPP
13-08-2013
250 KB
PDF
05.08.2013 Oświadczenie ws. emerytur
05-08-2013
219 KB
PDF
24.07.2013 Oświadczenie ZPP ws. projektu rozporządzenia PE i KE nt. opłat interchange
24-07-2013
529 KB
PDF
08.07.2013 Stanowisko ZPP dot. odpowiedzi UOKIK na II turę pytań KE ws. ustawy umorzeniowej
10-07-2013
107 KB
PDF
03.07.2013 Stanowisko ZPP ws. ustawy Prawo zamówień publicznych
09-07-2013
184 KB
PDF
19.06.2013 Stanowisko ZPP dot. stanu realizacji Ustawy z dnia 09.11.2012r.
03-07-2013
274 KB
PDF
17.05.2013 Stanowisko ZPP ws. zmiany ustawy o zamówieniach publicznych
03-07-2013
318 KB
PDF
13.05.2013 Stanowisko ZPP ws. solidarnej odpowiedzialności VAT
03-07-2013
169 KB
PDF
29.10 2012 Oświadczenie ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
03-07-2013
64 KB
PDF
25.03.2013 Stanowisko ZPP ws. regulacji, że kradzież przedmiotów do 1000 zł stanie się wykroczeniem
03-07-2013
253 KB
PDF
04.06.2013 Stanowisko ZPP do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad…
03-07-2013
256 KB
PDF
21.09.2011 Kwestionariusz MISIA
20-05-2013
50 KB
PDF
19.06.2011 I Kongres Organizacji MSP – dokumenty
20-05-2013
1 MB
PDF
18.04.2011 Główne bariery rozwoju przedsiębiorczości
20-05-2013
194 KB
PDF
17.06.2011 Wybrane zmiany w polskim prawie dotyczącym przedsiębiorców
20-05-2013
93 KB
PDF
17.06.2011 Rząd nie radzi sobie z systemem podatkowym
20-05-2013
60 KB
PDF
17.06.2011 Apel do przedsiębiorców
20-05-2013
39 KB
PDF
17.06.2011 Apel do polityków
20-05-2013
42 KB
PDF
14.01.2011 List otwarty ws. płacy minimalnej
20-05-2013
58 KB
PDF
08.03.2012 Stanowisko ZPP wobec planów podniesienia wieku emerytalnego
20-05-2013
67 KB
PDF
06.12.2012 Oświadczenie ZPP w sprawie tzw. Ustawy Gowina
20-05-2013
54 KB
PDF
06.10.2011 Kwestionariusz MISIA – podsumowanie
20-05-2013
70 KB
PDF
29.06.2011 Oświadczenie w sprawie zmiany interpretacji przepisów przez ZUS
20-05-2013
64 KB
PDF
27.01.2011 Stanowisko w sprawie OFE
20-05-2013
45 KB
PDF
09.12.2010 Lista zmian dobrej woli
20-05-2013
335 KB
Zobacz więcej

Raporty

PDF
15.11.2018 Raport ZPP o instytucjach kontrolujących przedsiębiorców – potrzebne zmiany i w systemie, i w przepisach
15-11-2018
416 KB
PDF
25.10.2018 Raport ZPP o przestrzeganiu praw przedsiębiorców w Polsce
25-10-2018
653 KB
PDF
25.09.2018 Agenda Polska: Emerytura obywatelska. Bezpieczna starość, wyższe płace
25-09-2018
842 KB
PDF
27.06.2018 Agenda Polska: Szkoła dla życia. Kto zapłaci za nasze emerytury
27-06-2018
2 MB
PDF
19.06.2018 Raport ZPP: Finansowanie biznesu w Polsce
19-06-2018
588 KB
PDF
16.05.2018 Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – wersja II
16-05-2018
739 KB
PDF
5.04.2018 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2018
05-04-2018
1 MB
PDF
16.03.2018 Agenda Polska: Wymierna sprawiedliwość. Projekt reformy sądownictwa
16-03-2018
416 KB
PDF
Index of Economic Freedom 2018
02-02-2018
1 MB
PDF
26.01.2018 Agenda Polska: Strategia bezpieczeństwa Polski
26-01-2018
937 KB
PDF
14.12.2017 Raport ZPP Raport Płacowy. Polska i Świat
14-12-2017
726 KB
PDF
16.11.2017 Współpraca Małego i Dużego Biznesu. Uwarunkowania i dobre praktyki
16-11-2017
2 MB
PDF
16.11.2017 Raport Agenda Polska Strategia: Strategia konkurencji prawno-instytucjonalnej Polski
16-11-2017
778 KB
PDF
11.10.2017 Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – wersja I
10-11-2017
928 KB
PDF
25.10.2017 Raport ZPP o przestrzeganiu praw przedsiębiorców w Polsce
25-10-2017
1 MB
PDF
18.10.2017 Raport WEI Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy
18-10-2017
393 KB
PDF
06.09.2017 Raport ZPP Wpływ otoczenia instytucjonalno-prawnego biznesu na jakość państwa. Polska rajem dla MSP
06-09-2017
898 KB
PDF
13.07.2017 Raport ZPP Finansowanie biznesu w Polsce
13-07-2017
748 KB
PDF
5.07.2017 Raport ZPP: Akcyza jako największe wyzwanie na rynku papierosów elektronicznych
05-07-2017
1 MB
PDF
21.06.2017 Raport ZPP: VAT – kluczowy problem polskiego systemu podatkowego
21-06-2017
1 MB
PDF
08.06.2017 Raport ZPP Reforma systemu rejestracji firm w Polsce
08-06-2017
1 MB
PDF
19.04.2017 Raport ZPP Płaca Plus Podatki Minus. Ustawa Dzierżawskiego
19-04-2017
1 MB
PDF
14.03.2017 Raport ZPP: Warunki prowadzenia firm w Polsce 2017
14-03-2017
1 MB
PDF
15.02.2017 Index of Economic Freedom 2017
15-02-2017
715 KB
PDF
17.01.2017 Raport ZPP Bankowa samowola i bezradne państwo. Jak upadają polskie firmy – przypadek Atlantica
17-01-2017
863 KB
PDF
12.01.2017 Raport ZPP Biała Księga pn. „Wpływ nowych propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości na rynek pożyczek konsumenckich (…)
12-01-2017
961 KB
PDF
Jak państwo nie radzi sobie z monopolami naturalnymi – raport ZPP
06-12-2016
1 MB
PDF
22.11.2016 Raport ZPP Jak zapobiec polskiej katastrofie demograficznej? Trzy filary polskiej polityki wobec problemu.
22-11-2016
1 MB
PDF
18.11.2016 Raport ZPP: Polska drużyna. Kapitał społeczny w Polsce i dla Polski.
21-11-2016
3 MB
PDF
17.11.2016 Raport ZPP Źródła nieuczciwej konkurencji wobec polskich przedsiębiorców
17-11-2016
3 MB
PDF
08.11.2016 Raport ZPP Nieuczciwe praktyki ministerstwa finansów w stosunku do przedsiębiorców
08-11-2016
1 MB
PDF
26.10.2016 Raport ZPP Ustawa Dzierżawskiego. Nowy Ład Podatkowy
26-10-2016
982 KB
PDF
04.10.2016 Raport ZPP Biała Księga. Relacje przedsiębiorców z organami państwa
04-10-2016
1 MB
PDF
14.09.2016 Raport ZPP Ustawa krajobrazowa a prawa nabyte. Wpływ nowego prawa na sytuację na rynku reklamy zewnętrznej
14-09-2016
974 KB
PDF
08.09.2016 Raport ZPP Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty
08-09-2016
282 KB
PDF
15.06.2016 Raport ZPP Kongres Organizacji MSP
22-07-2016
2 MB
PDF
19.05.2016 Efektywne szkolnictwo zawodowe jako kluczowy element nowoczesnej gospodarki
19-05-2016
963 KB
PDF
12.04.2016 Raport Szara strefa to nieuczciwa konkurencja
12-04-2016
1 MB
PDF
12.04.2016 Szara strefa – prezentacja
12-04-2016
732 KB
PDF
22.03.2016 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016
22-03-2016
1 MB
PDF
01.02.2016 Index of Economic Freedom 2016
01-02-2016
711 KB
PDF
28.01.2016 Raport ZPP: Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii
28-01-2016
870 KB
PDF
12.01.2016 Podatek od handlu detalicznego w Polsce. Możliwe warianty i ich skutki
12-01-2016
2 MB
PDF
21.12.2015 Opracowanie: Kto i jakie płaci podatki w Polsce
21-12-2015
458 KB
PDF
11.12.2015 Bilans Otwarcia 2016 dla nowego Rządu
11-12-2015
3 MB
PDF
23.11.2015 Raport: Powszechna Obrona Terytorialna
23-11-2015
2 MB
PDF
09.11.2015 Raport: Służbowe karty płatnicze
09-11-2015
876 KB
PDF
14.10.2015 Raport Polski dług publiczny
14-10-2015
1 MB
PDF
09.10.2015 Raport ZPP: Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce
09-10-2015
1 MB
PDF
05.10.2015 Raport ZPP_Nowy Ład Podatkowy
05-10-2015
982 KB
PDF
03.09.2015 Raport: Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Zmarnowana szansa na modernizację?
03-09-2015
1 MB
PDF
25.06.2015 Raport ZPP: Walka o polski rynek pożyczkowy (…)
25-06-2015
2 MB
PDF
13.04.2015 Raport o Karuzelach VAT
13-04-2015
661 KB
PDF
17.03.2015 Raport: Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty
25-03-2015
930 KB
PDF
11.03.2015 Raport o warunkach prowadzenia firm w Polsce
11-03-2015
2 MB
PDF
19.01.2015 Publikacja: Elastyczny rynek pracy
19-01-2015
2 MB
PDF
10.12.2014 Raport: Mechanizmy karuzelowe VAT
10-12-2014
842 KB
PDF
09.12.2014 Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy, a rozwój polskiej gospodarki
09-12-2014
1 MB
PDF
04.12.2014 Raport Płacowy. Polska i Świat
04-12-2014
1 MB
PDF
04.11.2014 Raport_Jesteście gorsi od mafii
04-11-2014
634 KB
PDF
29.10.2014 Straty budżetu państwa z powodu błędów MF
29-10-2014
1 MB
PDF
16.10.2014 Prawno-podatkowe regulacje dotyczące działalności małych i średnich przedsiębiorstw
16-10-2014
871 KB
PDF
14.10.2014 Analiza ZPP: Powody i skutki wadliwego systemu podatkowego
14-10-2014
369 KB
PDF
10.09.2014 Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich
10-09-2014
188 KB
PDF
03.09.2014 Klauzula Obejścia Prawa Podatkowego
03-09-2014
714 KB
PDF
06.05.2014 Raport: Rząd nacjonalizuje rynek podręczników
06-05-2014
303 KB
PDF
17.04.2014 Raport: Regulacje unijne dot. żywności
17-04-2014
227 KB
PDF
02.04.2014 Raport: Fiskalny obłęd. (…)
02-04-2014
524 KB
PDF
02.04.2014 Broszura: Krzywa Laffera. (…)
02-04-2014
379 KB
PDF
27.03.2014 Raport z badania: Pracowity jak przedsiębiorca
27-03-2014
254 KB
PDF
10.03.2014 Raport z badania: Zdrowy jak przedsiębiorca
10-03-2014
329 KB
PDF
06.03.2014 Raport z badania: Opinie nt. płatności kartą
07-03-2014
951 KB
PDF
04.02.2014 Raport o warunkach prowadzenia firm w Polsce 2014
04-02-2014
1 MB
PDF
14.11.2013 Raport o sytuacji ZUS
14-11-2013
741 KB
PDF
26.09.2013 Raport Płacowy. Polska i Świat
11-10-2013
1 MB
PDF
09.10.2013 Postrzeganie przedsiębiorców i związkowców na tle innych grup społecznych
10-10-2013
2 MB
PDF
16.09.2013 Uwarunkowania prawne oraz polityka podatkowa państwa wobec wyrobów tytoniowych
24-09-2013
2 MB
PDF
20.06.2013 Rząd usiłuje przejąć rynek wydawniczy_raport ZPP
20-06-2013
456 KB
PDF
29.01.2013 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2013
20-05-2013
2 MB
PDF
27.10.2010 Warunki działania firm w Polsce, Europie i na świecie
20-05-2013
1 023 KB
PDF
26.01.2012 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2012
20-05-2013
1 MB
PDF
21.11.2012 Ograniczenia praw konstytucyjnych w publicznej służbie zdrowia
20-05-2013
235 KB
PDF
12.11.2010 Projekt podatkowy Centrum im. Adama Smitha
20-05-2013
539 KB
PDF
11.10.2012 Projekt nowego Kodeksu Pracy opracowanego przez ZPP
20-05-2013
88 KB
PDF
06.11.2012 Raport płacowy Polska i Świat
20-05-2013
452 KB
Zobacz więcej

ZPP Business Papers

PDF
29.10.2018 ZPP BP: Walka z szarą strefą wyrobów tytoniowych
29-10-2018
3 MB
PDF
19.09.2018 ZPP BP: Kondycja finansowa polskiej gospodarki
19-09-2018
3 MB
PDF
12.09.2018 ZPP BP: Interpretacje podatkowe w Polsce
12-09-2018
3 MB
PDF
13.08.2018 ZPP BP: Rosyjskie embargo a polski eksport
13-08-2018
2 MB
PDF
01-01-1970
File not found!
PDF
01-01-1970
File not found!
PDF
01-01-1970
File not found!
Zobacz więcej

Komentarz

PDF
Komentarz ZPP ws. przyjęcia przez Parlament Europejski propozycji negocjacyjnej w sprawie Praw Autorskich
13-09-2018
461 KB
PDF
12-09-2018
File not found!
PDF
12-09-2018
File not found!
PDF
12-09-2018
File not found!
PDF
26.10.2018 Komentarz ZPP ws. uchwalenia przez Sejm RP ustawy wprowadzającej trzeci próg podatkowy w podatku dochodowym i likwidującej podatek liniowy dla działalności gospodarczej oraz ustawy wprowadzającej tzw. exit tax
01-01-1970
468 KB
Zobacz więcej

Badania

PDF
03.12.2018 Badanie ZPP: Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedziele
03-12-2018
1 MB
PDF
26.09.2018 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2018
26-09-2018
1 MB
PDF
12.02.2018 Badanie: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
12-02-2018
752 KB
PDF
05.02.2018 Busometr ZPP. Prognoza na I półrocze 2018
05-02-2018
1 MB
PDF
25.07.2017 Badanie: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
25-07-2017
509 KB
PDF
28.06.2017 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2017
28-06-2017
1 MB
PDF
17.05.2017 Przedsiębiorcy o podatkach – badanie prof. D. Maison
17-05-2017
851 KB
PDF
06.04.2017 Polacy na temat imigrantów. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego dla ZPP
06-04-2017
863 KB
PDF
23.03.2017 Badanie Czego Polacy nie wiedzą o podatkach
23-03-2017
894 KB
PDF
30.01.2017 Badanie Uczestnictwo małych i średnich firm w zrzeszeniach i organizacjach
20-03-2017
524 KB
PDF
19.01.2017 Busometr ZPP. Prognoza na I półrocze 2017
26-01-2017
848 KB
PDF
20.09.2016 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2016
20-09-2016
933 KB
PDF
07.04.2016 Płatności gotówkowe w polskich firmach
07-04-2016
536 KB
PDF
09.03.2016 (Nie)świadomość prawna Polaków 2016
09-03-2016
2 MB
PDF
28.01.2016 Postawy Polaków względem przyjmowania imigrantów
28-01-2016
673 KB
PDF
21.01.2016 Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
21-01-2016
572 KB
PDF
19.01.2016 7-12/2015 Busometr. Prognoza na I półrocze 2016
19-01-2016
2 MB
PDF
30.07.2015 1-6/2015 Busometr
30-07-2015
1 MB
PDF
15.04.2015 Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi, a firmami
15-04-2015
2 MB
PDF
2014 IVQ Busometr
22-01-2015
2 MB
PDF
06.10.2014 Badanie: Skutki naliczania podatków 5 lat wstecz bez zmiany prawa
06-10-2014
754 KB
PDF
25.09.2014 Grupy obrony cywilnej przy firmach
25-09-2014
755 KB
PDF
2014 IIIQ Busometr
23-09-2014
2 MB
PDF
23.07.2014 Badanie dot. cen, opłat i prowizji bankowych
24-07-2014
424 KB
PDF
2014 IIQ Busometr
03-07-2014
2 MB
PDF
03.06.2014 Badanie: Kto tu jest klasą robotniczą?
03-06-2014
901 KB
PDF
2014 Busometr. Poparcie partii politycznych
19-05-2014
478 KB
PDF
2014 IQ Busometr
12-03-2014
2 MB
PDF
2013 IVQ Busometr
18-11-2013
2 MB
PDF
2013 IIIQ Busometr ZPP
10-09-2013
2 MB
PDF
2013 Badanie dla Rzeczpospolitej
03-09-2013
328 KB
PDF
2013 Badanie dla Grupy Zakupowej ZPP
03-09-2013
294 KB
PDF
2013 Badanie dla Dziennika Gazety Prawnej
03-09-2013
322 KB
PDF
2013 Badanie dla mikroporady.pl
03-09-2013
323 KB
PDF
2013 IQ Busometr MSP
15-05-2013
1 MB
PDF
2012 Q Barometr ZPP Final
15-05-2013
430 KB
PDF
2012 Q Barometr ZPP
15-05-2013
430 KB
PDF
2012 IVQ Busometr MSP
15-05-2013
299 KB
PDF
2012 IVQ Busometr MSP
15-05-2013
349 KB
PDF
2012 IQ Barometr ZPP 2
15-05-2013
349 KB
PDF
2011 IVQ Barometr ZPP Final
15-05-2013
250 KB
PDF
2011 IVQ Barometr ZPP Final
15-05-2013
288 KB
PDF
2011 IVQ Barometr ZPP
15-05-2013
110 KB
PDF
2011 IQ Busibus ZPP
15-05-2013
288 KB
PDF
2011 IIQ Barometr ZPP
15-05-2013
137 KB
PDF
2011 IIIQ Barometr ZPP
15-05-2013
164 KB
Zobacz więcej

Katalog Praw Przedsiębiorców

PDF
30.01.2018 Katalog Praw Przedsiębiorców_8. zeszyt_Inspektor Ochrony Danych
30-01-2018
6 MB
PDF
20.07.2017 Katalog Praw Przedsiębiorców_7. zeszyt_Instytucja rozszerzonej konfiskaty majątku
20-07-2017
6 MB
PDF
16.05.2016 Katalog Praw Przedsiębiorców_6. zeszyt_Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
16-05-2016
254 KB
PDF
13.07.2015 Katalog Praw Przedsiębiorców_5. zeszyt_Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
13-07-2015
157 KB
PDF
08.12.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_4. zeszyt_Organy kontroli podatkowej
08-12-2014
259 KB
PDF
07.10.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_3. zeszyt_Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
07-10-2014
180 KB
PDF
13.08.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_2. zeszyt_Organy kontroli podatkowej
13-08-2014
296 KB
PDF
03.07.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_1.zeszyt_Inspekcja Ochrony Środowiska
08-07-2014
157 KB
Zobacz więcej

Przedstawicielstwo ZPP w UE

PDF
Corporate presentation
19-02-2018
2 MB
PDF
Posted workers in the EU. Is a directive revision needed?
05-01-2018
583 KB
PDF
Posted workers and the mobility package. Challenges for enterprises
05-01-2018
2 MB
PDF
Posted of Workers International Mobility Initiative
05-01-2018
3 MB
PDF
01-01-1970
File not found!
Zobacz więcej

Sprawozdania

PDF
Statut ZPP
16-10-2018
4 MB
Zobacz więcej