Obrona członków

Sektor małych i średnich firm w Polsce to około 1,7 mln firm. Stanowią one 99,8% wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce, zatrudniają 75% Polaków i wytwarzają 67% polskiego PKB.

Mimo to, w naszym kraju mają miejsce przypadki rażącego naruszania prawa przedsiębiorców, zarówno przez aparat państwa, jak i samorządy.

ZPP gwarantuje swoim Członkom PAKIET OCHRONY, na który składają się:

  • pisemne i osobiste interwencje w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych,
  • wydawanie listów rekomendacyjnych i oświadczeń w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w drastycznych sprawach),
  • udział jako strona w sprawach sądowych i administracyjnych,
  • nieodpłatna informacja prawna oraz porady prawne – 25% zniżka na reprezentację prawną w Rekomendowanych Kancelariach ZPP,
  • asysta, doradztwo, i koordynacja obrony/sprawy Członka przez Biuro Interwencji ZPP w instytucjach lokalnych, krajowych i europejskich,
  • sama przynależność do ZPP często powstrzymuje urzędników przed bezprawnymi działaniami.

 

Biuro działa w oparciu o uchwałę Zarządu ZPP, którą publikujemy poniżej:

Polisa Biura Interwencji i Organizacji ZPP

Biuro Interwencji i Organizacji ZPP dysponuje następującymi możliwościami usług prawnych:

  1. ZPP angażuje wszystkie swoje zasoby prawne WYŁĄCZNIE w przypadku Członków ZPP z co najmniej trzymiesięcznym stażem członkowskim, pod warunkiem, że zdarzenie będące podstawą interwencji miało miejsce w okresie objętym członkostwem. W ramach interwencji gwarantujemy nieodpłatną informację i poradę prawną.
  2. ZPP świadczy także usługi komercyjne oparte na zasadach rynkowych, z wykorzystaniem pełnych lub częściowych zasobów ZPP na podstawie indywidualnych ustaleń – dla Członków ZPP bez trzymiesięcznego stażu oraz firm nienależących do ZPP.
    (wszelkie koszty zaangażowania ZPP w daną sprawę, tj. analizy prawne, inne sposoby badania zasadności, czas pracowników ZPP poświęcony na przygotowanie dokumentów i inne, ponoszą zainteresowane firmy).

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a usługą wypełnij formularz:

Forma prawna

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPÓŁKA CYWILNA

SPÓŁKA Z O.O.

SPÓŁKA AKCYJNA

SPÓŁKA JAWNA

SPÓŁKA PARTNERSKA

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Czego dotyczy sprawa:

GOSPODARCZA

CYWILNA

PODATKOWA

ADMINISTRACYJNA

KARNA

Informacje o członkostwie w ZPP:

JESTEM CZŁONKIEM ZPP PONAD 3 MIESIĄCE

NIE JESTEM CZŁONKIEM ZPP

Prosimy o wiadomość nie dłuższą niż 1 000 znaków. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców