Obrona członków

Sektor małych i średnich firm w Polsce to około 1,7 mln firm. Stanowią one 99,8% wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce, zatrudniają 75% Polaków i wytwarzają 67% polskiego PKB.

Mimo to, w naszym kraju mają miejsce przypadki rażącego naruszania prawa przedsiębiorców, zarówno przez aparat państwa, jak i samorządy.

ZPP gwarantuje swoim Członkom PAKIET OCHRONY, na który składają się:

 • pisemne i osobiste interwencje w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych,
 • wydawanie listów rekomendacyjnych i oświadczeń w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w drastycznych sprawach),
 • udział jako strona w sprawach sądowych i administracyjnych,
 • nieodpłatna informacja prawna oraz porady prawne – 25% zniżka na reprezentację prawną w Rekomendowanych Kancelariach ZPP,
 • asysta, doradztwo, i koordynacja obrony/sprawy Członka przez Biuro Interwencji ZPP w instytucjach lokalnych, krajowych i europejskich,
 • sama przynależność do ZPP często powstrzymuje urzędników przed bezprawnymi działaniami.

 

Biuro działa w oparciu o uchwałę Zarządu ZPP, którą publikujemy poniżej:

Polisa Biura Interwencji i Organizacji ZPP

Biuro Interwencji i Organizacji ZPP dysponuje następującymi możliwościami usług prawnych:

 1. ZPP angażuje wszystkie swoje zasoby prawne WYŁĄCZNIE w przypadku Członków ZPP z co najmniej trzymiesięcznym stażem członkowskim, pod warunkiem, że zdarzenie będące podstawą interwencji miało miejsce w okresie objętym członkostwem. W ramach interwencji gwarantujemy nieodpłatną informację i poradę prawną.
 2. ZPP świadczy także usługi komercyjne oparte na zasadach rynkowych, z wykorzystaniem pełnych lub częściowych zasobów ZPP na podstawie indywidualnych ustaleń – dla Członków ZPP bez trzymiesięcznego stażu oraz firm nienależących do ZPP.
  (wszelkie koszty zaangażowania ZPP w daną sprawę, tj. analizy prawne, inne sposoby badania zasadności, czas pracowników ZPP poświęcony na przygotowanie dokumentów i inne, ponoszą zainteresowane firmy).

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a usługą wypełnij formularz:  Forma prawna

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  SPÓŁKA CYWILNA

  SPÓŁKA Z O.O.

  SPÓŁKA AKCYJNA

  SPÓŁKA JAWNA

  SPÓŁKA PARTNERSKA

  SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Czego dotyczy sprawa:

  GOSPODARCZA

  CYWILNA

  PODATKOWA

  ADMINISTRACYJNA

  KARNA

  Informacje o członkostwie w ZPP:

  JESTEM CZŁONKIEM ZPP PONAD 3 MIESIĄCE

  NIE JESTEM CZŁONKIEM ZPP

  Prosimy o wiadomość nie dłuższą niż 1 000 znaków. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.


  1000

  Aby dołączyć plik, pamiętaj, że:

  - wielkość pliku nie może przekroczyć 1 MB;

  - plik powinien być w jednym z następujących formatów: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg, .txt;

  - jeżeli chcesz usunąć wcześniej wybrany plik, kliknij ponownie "Wybierz plik", a następnie "Anuluj".

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym Biura Interwencji dla potrzeb niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wstępnie zadane pytania w formularzu przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (Administratora danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Wyrażenie zgody przeze mnie jest świadome, dobrowolne ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na wstępnie zadane pytania w formularzu kontaktowym Biura Interwencji. Zostałem/am poinformowany/a także o tym, że dane te nie będą przekazywane do państw trzecich ani też do innych podmiotów i organizacji międzynarodowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w każdym czasie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jednak nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania.