szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

ZPP na największym spotkaniu firm sektora MŚP w EuropieKatowice, 20.10.2017

 

ZPP na największym spotkaniu firm sektora MŚP w Europie

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat VII edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutowały najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wzięli eksperci z kraju i zagranicy.

Jednym z zaproszonych gości był Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP, który uczestniczył w panelu nt. znaczenia i wpływu jednolitego rynku Unii Europejskiej na transfer wiedzy i innowacyjnych technologii w sektorze przemysłu.

Cezary Kaźmierczak powiedział, że kraje „Starej Unii” nie są w stanie zaakceptować nas jako równoprawnych członków Wspólnoty. Jako przykład podał działające dyrektywy – swobodny przepływ pracy, kapitału i towarów, korzystne dla „Starej Unii”. Zwrócił uwagę, że nie działa tylko dyrektywa usługowa, ponieważ jest korzystna dla nas i Europy Środkowo-Wschodniej.

Wolny rynek jest tylko tam, gdzie jego beneficjentem jest „Stara Unia”. Natomiast tam gdzie z nimi wygrywamy stosuje się wobec nas takie dyrektywy jak ta o delegowaniu pracowników – powiedział Prezes ZPP. – Aby UE była silna i mogła przetrwać, trzeba wrócić do korzeni i ideałów jej Ojców-założycieli. Konieczne jest umożliwienie wolego przepływ kapitału, towarów, pracy, a przede wszystkim usług – rekomendował.

W dyskusji udział wzięli również David Caro, Przewodniczący European Small Business Alliance; Violeta Jelić, Wiceprzewodnicząca Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekretarz Generalna Chorwackiej Izby Przemysłowo-Handlowej; Mario Ohoven, Prezes Federacji MŚP w Niemczech; Andreas Renschler, Członek Zarządu Volkswagen; Karl Schmidt, Radca Handlowy Ambasady Austrii w Polsce.

Innym tematem, który został poruszony podczas jednej z sesji panelowych na tegorocznym Kongresie było prowadzenie postępowania sądowego z udziałem przedsiębiorcy.

W polskim wymiarze sprawiedliwości jest wystarczająco dużo pieniędzy. Problemem są natomiast skomplikowane procedury sądowe i ciągnące się latami procesy – stwierdził Cezary Kaźmierczak. – Należy wprowadzić rozwiązania znane w prawie anglosaskim, które ułatwiają prowadzenie spraw i zwiększają stopień zaufania obywateli do wyroków sądowych – dodał.

Ekspert ZPP w zakresie usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości rekomendował m.in. podział wagi spraw w sądownictwie gospodarczym i administracyjnym na wzór amerykański na „małe sprawy” i „sprawy poważne” i rozpatrywanie ich według odrębnych procedur, wprowadzenie amerykańskiej zasady „trail” – proces zaczyna się i jest prowadzony dzień po dniu aż do wyroku, a także likwidację anachronicznego systemu doręczeń sądowych – wezwania dla adwokatów i radców powinny być dostarczane drogą elektroniczną na urzędowo założone skrzynki mailowe na serwerach Ministerstwa Sprawiedliwości według zasady wysłane oznacza doręczone. Pozostałym powinna dostarczać je policja lub doręczyciel sądowy.

W panelu uczestniczyli adw. Wojciech Bergier; prof. dr Frank Diedrich, MLA i Alexander Kirchmauer, MLL. Moderował mec. Roman Kusz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

 

  

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/