szukaj

Aktualności

Plusy Ujemne: Państwowy nadzór nad audytemUstawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 5 września

 

Polityk odpowiedzialny za ustawę: Marian Banaś

Ministerstwo: Energii

Opis ustawy:

Stworzenie nowej państwowej instytucji – Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która będzie kontrolować wszystkie firmy audytorskie. Ustawa eliminuje całkowicie nadzór sprawowany przez samorząd biegłych rewidentów. Do tej pory podmiot państwowy nadzorował firmy audytorskie, które przeprowadzały audyt jednostek zainteresowania publicznego.

Plusy: 

+ Państwo dysponuje lepszymi narzędziami kontrolnymi niż samorząd zawodowy. Kontrole mogą być więc szybsze i bardziej profesjonalne.

Minusy:

– Poprzednie zmiany w systemie nadzoru wprowadzono raptem półtora roku temu. To zbyt krótki okres, aby oceniać skutki tej regulacji.

– Firmy audytorskie niebadające jednostek zainteresowania publicznego (czyli głównie firmy sektora MŚP) mogą ponieść wyższe koszty z tytułu nadzoru.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne 

 

Fot. Tumisu / pixabay.com

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook