szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Nowa możliwość dofinansowania mikroinstalacji PVNOWA MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA MIKROINSTALACJI PV


Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów weszła w życie w połowie kwietnia br., zakłada ona zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku zainstalowania odnawialnego źródła energii.

Zgodnie z ustawą „(…) inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej „premią termomodernizacyjną(…)”

Oprócz dotacji z programu Mój Prąd czy podatkowej ulgi termomodernizacyjnej osoby zainteresowane uruchomieniem własnej instalacji fotowoltaicznej mogą już skorzystać z kolejnej formy dofinansowania, wynikającej z przyjętej przez Sejm w dniu 23 stycznia 2020 r. nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

W nowelizacji znalazł się zapis zwiększający wysokość premii termomodernizacyjnej, która przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę zaciągniętego kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów premia termomoderniazcyjna może zostać zwiększona z 16 proc. do 21 proc. – w przypadku, gdy zastosowana zostanie mikroinstalacja odnawialnego źródła energii. W ustawie przewidziano minimalną moc zainstalowanej mikroinstalacji, której zastosowanie uprawnia do ubiegania się o wyższą premię termomodernizacyjną. W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego minimalna moc wynosi 1 kW, a przypadku pozostałych budynków 6 kW.

 

Fot. schropferoval / pixabay.com

Najnowsze artykuły

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Należy zauważyć, że w założeniu Fundusz ten daje możliwość przeznaczenia dedykowanych dotacji z budżetu państwa na projekty, które mają służyć podniesieniu jakości i skuteczności leczenia Polaków. Szczególnie pozytywnie należy odnieść się do wydzielenia dotacji na rozwój profilaktyki oraz dostępność do innowacyjnych terapii, które długofalowo powinny wpłynąć na zdrowotność naszej populacji.

Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19

11 czerwca 2020 r. podczas 522. sesji plenarnej została przyjęta Rezolucja zawierająca propozycje Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego („EKES”) dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. W  swojej Rezolucji EKES wyraził przekonanie, że, aby skutecznie przezwyciężyć wyzwania wywołane kryzysem, instytucje unijne i państwa członkowskie nie mogą dążyć jedynie do  przywrócenia stanu poprzedniego, ale powinny skupić się zarówno na odbudowie, jak i na restrukturyzacji gospodarki.

Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki

Zawarte w przedstawionej Członkom Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS prezentacji nt. aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce przedstawione dane dotyczące stanu polskiego górnictwa nie napawają optymizmem i wskazują na konieczność podjęcia szybkich działań stabilizujących, a co najważniejsze opracowanie Planu Restrukturyzacji Polskiego Górnictwa, planu rozsądnego, rzetelnego, uwzględniającego specyfikę polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook