szukaj

Aktualności

Badanie ZPP: Polski Ład w oczach pracowników i samozatrudnionych – wyraźny pesymizm wobec rządowych propozycjiWarszawa, 6 września 2021 r.

 

Badanie ZPP: Polski Ład w oczach pracowników i samozatrudnionych –
wyraźny pesymizm wobec rządowych propozycji


Wyniki badania przygotowanego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują na jednoznaczną niechęć respondentów w stosunku do rozwiązań z Polskiego Ładu.

64% uczestników badania jest zdania, że straci na zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie, a tylko 12% respondentów uważa, że może na nich zyskać. Aż 83% wszystkich badanych obawia się, że zaprojektowane podwyżki podatków spowodują dalszy wzrost cen. Jak wskazują wyniki przeprowadzonego badania – istnieje duże ryzyko realizacji takiego scenariusza, gdyż 65% badanych przedsiębiorców deklaruje, że zmiany podatkowe zmuszą ich do podniesienia cen swoich produktów lub usług.

Jak wskazuje Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP: Tak powszechna dezaprobata wobec zmian podatkowych powinna dać rządowi do myślenia. Nawet wśród pracowników – których warunki ekonomiczne nie ulegną tak drastycznej zmianie, jak sytuacja przedsiębiorców – istnieje sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań. Pracownicy odbierają korzyści wynikające dla nich z Polskiego Ładu jako generalnie niewpływające istotnie na sytuację budżetów domowych. Dla przedsiębiorców, proponowana pierwotnie podwyżka składki zdrowotnej jest z kolei dużym obciążeniem.

W badaniu zapytano także o potencjalne źródła finansowania opieki zdrowotnej. Według większości, bo aż 56% respondentów, ochrona zdrowia powinna być finansowana przede wszystkim ze skuteczniejszego opodatkowania międzynarodowych korporacji. Jedynie 9% uczestników badania wyraziło zdanie, zgodnie z którym wyższe nakłady na ochronę zdrowia powinny wynikać ze zwiększonego opodatkowania polskich firm.

Zachęcamy do zapoznania się raportem z przeprowadzonego badania ilościowego.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook