ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Większość ubrań, które nosimy na co dzień, pochodzi z importu do Unii Europejskiej. Warunki, w jakich są one produkowane w krajach trzecich, często pozostają nieprzejrzyste dla europejskiego konsumenta. Tragiczne zawalenie się budynku Rana Plaza w 2013 r., w którym zginęło ponad 1100 pracowników przemysłu włókienniczego, wywołało wzrost świadomości wśród decydentów i konsumentów na temat globalnego […]

Data: 2023-01-23
Miejsce: Parlament Europejski, Bruksela, Room ASP 3G3

Już 19 stycznia decydenci polityczni, inwestorzy, zainteresowane strony i liderzy branż spotkają się, aby podnieść świadomość  społeczności i prywatnych inwestorów na temat wielu możliwości biznesowych, jakie stwarza unijny fundusz innowacyjny. Więcej informacji w linku: https://commission.europa.eu/events/innovation-fund-financing-innovative-clean-tech-conference-2023-01-19_en Wysłuchanie w Parlamencie Europejskim.

Data: 2023-01-19
Miejsce: Parlament Europejski

Okrągły stół organizowany wspólnie przez Związek Przedsiebiorców i Pracodawców oraz European Enterprise Alliance na temat Krajobrazu sektora MŚP na Ukrainie. Dyskusja odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Termin i więcej szczegołów wkrótce. Śledź nasze biuletyny, aby uzyskać więcej informacji i opcji rejestracji.

Data:
Miejsce:

Regulacje

Komentarz ZPP w sprawie komunikatu Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Transformacja cyfrowa systemu energetycznego – plan działania UE.


Komentarz ZPP do projektu Rozporządzenia Rady Komisji Europejskiej w sprawie rozwoju energii odnawialnej jako podstawowej formy osiągnięcia niezależności energetycznej Europy.


EU Login – European Commission Authentication Service.


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

W tym odcinku rozmawiamy z Nazarem Bobitskim, który jest przedstawicielem krajowym ZPP – Ukraina i omawiamy aktualną sytuację ekonomiczną i społeczną zarówno unijnych przedsiębiorców, jak i obywateli Ukrainy, w kontekście członkostwa w UE. Ukraina ma bardzo strategiczne znaczenie w obecnej agendzie, jednak jak członkostwo wpłynie na biznes zarówno w Europie, jak i na Ukrainie? O […]


W wyniku inwazji na Ukrainę ceny energii na całym świecie wzrosły, w tym odcinku „EEA Waves: The sound of SMEs” przyjrzymy się bliżej rozwiązaniom, dzięki którym energia będzie dostępna w Europie i jak wspólnie podejmowac strategiczne inicjatywy legislacyjne mające na celu efektywną transformację energetyczną. Dominika Taranko – Kryzys energetyczny w UE – Rola energetyki jądrowej […]


5 lat ZPP w Brukseli. 


Informacje i noty prasowe

‘Is this the end of Made in Europe?‘ – Charlie Cooper and Giorgio Leali dla Politico. 


EU Parliament NEWS: ‘What is carbon neutrality and how can it be achieved by 2050?‘


‘Q&A: Polish Deputy PM Jacek Sasin on energy sovereignty‘ by Agata Boutanos, European Enterprise Alliance. 


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602